Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status og udsigter for den lægelige behandling Dansk Selskab for Addiktiv Medicins konference om strukturreformen 31. Marts 2004 Thomas Fuglsang.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status og udsigter for den lægelige behandling Dansk Selskab for Addiktiv Medicins konference om strukturreformen 31. Marts 2004 Thomas Fuglsang."— Præsentationens transcript:

1 Status og udsigter for den lægelige behandling Dansk Selskab for Addiktiv Medicins konference om strukturreformen 31. Marts 2004 Thomas Fuglsang

2 Aktører i metadonbehandlingen - dittoAmtslige centerlæger 1996 - dittoPraktiserende læger 1985 Substitutions- behandling Private metadon- klinikker 1980 Abstinens- behandling Lægekonsulenter1970

3 Historik 1996 ”Metadonloven” - amterne visiterer til behandling for stofmisbrug - ordination og kontrol med metadon overgår til amtsligt ansatte læger 1996-98 Økonomisk saltvandsindsprøjtning 1998 Servicelov, retssikkerhedslov, aktivloven 2002 Finansieringsreform (grundtakst) 2003 Behandlingsgaranti

4 Lægernes platform 1993-94 de første fuldtidsstillinger Kontakt til udenlandske forskere 1999 DSFAM stiftes Det danske netværk 2001 tværfaglig konference Projekter

5 Noget nyt ? Ingen nemme farmakologisk løsninger Bio-psyko-social forståelsesramme Socialmedicinsk tilgang Fokus på somatisk og psykiatrisk comorbiditet - specialisering Realistiske behandlingsmål Kvalitetssikring Forskning

6 Sundhedsstyrelsens cirkulære ændringer fra 1995 til 2003 Metadonmaksimum øges fra 100 til 120 mg dgl. Anbefaling af buprenorphin til heroinafhængige Nedtoning af kontrolmekanismer Sammenhæng mellem behandlings- og handleplaner Fokus på tilsynsopgaven ved delegation

7 Set med fattiglægens briller Blandingsmisbrug trods pæne metadondoser Helbredsmæssig nedslidning Ophobning af sygdomme Forskelsbehandling i sundhedsvæsenet Som regel ikke penge til (overs) til medicin Adfærd på linie med andre kronikere

8 Særlige indsatser vedr. somatik Specialinstitutionen på Forchhammersvej Specielle yder-numre til centerlægerne Opsøgende sundhedsprojekt i Kbh Komm Udvidelse af sprøjte- og kanylesortimentet Bevillinger til vaccination mod hepatitis VIP-ordning på HS:Bispebjerg Hospital Forebyggelse og sundhedspædagogik Helbredsundersøgelse i København Amt

9 Særlige indsatser vedr. psykisk syge 1995 Specialambulatoriet / Fjordhus (Sct. Hans Hospital) 1998 Team for misbrugspsykiatri, Psykiatrisk Hospital i Århus 2004 KASA, Københavns Amt 2003-2006 Psykiatriaftalen

10 Særlige indsatser på socialområdet Integration af socialcenteropgaver (Kbh Komm) Skæve boliger... Almene boliger ? Uddannelse ? Aktivering, arbejde ? Sociale handleplaner ? Forældrestøtte ?

11 Tilbage til kommunerne? 6,03905Personale i alt 1,36204Andre 0,3552Psykologer 2,43364Pædagoger 1,25188Socialrådgivere 0,4060Sygeplejersker 0,2537Læger Pr. 30.000Hele landet

12 Konsekvenser for den lægelige behandling Rekrutteringsproblemer Genindførelse af konsulent-ansættelser Ringere vilkår for tværfaglighed Færre incitamenter til faglig opdatering Større spredning mht indhold og kvalitet Risiko for dårligere behandling

13 Alternativer Forankring af stofmisbrug (og alkohol) i kommunale sundhedscentre Køb af pakkeløsninger hos private driftsselskaber (interessant marked) Allokering til regionale kompetencecentre Placering på regionalt niveau med fremskudt betjening som i dag


Download ppt "Status og udsigter for den lægelige behandling Dansk Selskab for Addiktiv Medicins konference om strukturreformen 31. Marts 2004 Thomas Fuglsang."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google