Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statskonsulent Søren Skafte Plantekongres 2006 10. - 11. januar 2006 i Herning Kongrescenter Dansk landbrugs muligheder i et globaliseret marked.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statskonsulent Søren Skafte Plantekongres 2006 10. - 11. januar 2006 i Herning Kongrescenter Dansk landbrugs muligheder i et globaliseret marked."— Præsentationens transcript:

1 Statskonsulent Søren Skafte Plantekongres 2006 10. - 11. januar 2006 i Herning Kongrescenter Dansk landbrugs muligheder i et globaliseret marked

2 Trusselsbilledet Billig arbejdskraft i u-landene Lave produktionsomkostninger i Østeuropa Øgede myndighedskrav Landbrugsstøtten kritiseres og reduceres WTO fjerner told- og kvotebeskyttelse Brasilianerne kommer!

3 Landbrugsproduktionens fordeling:

4 Befolkningsudviklingen i verden

5 Verdens landbrugsproduktion stiger 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 1990-20002001200220032004 LandbrugAfgrøderHusdyr % Gn. årlig vækst

6 Verdens produktion af kornprodukter holder trit med efterspørgslen 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 90/9192/9394/9596/9798/9900/0102/0304/05 Produktion Efterspørgsel Millioner tons 05/06* * Skøn

7 Fødevareproduktionen er steget mere end befolkningsvæksten Fødevareproduktion pr. capita Index (1970 = 100) 80 100 120 140 160 180 70758085909500 U-landeVerden Udviklede lande 04

8 Udviklingslandene oplever ikke samme vækst Pr capita fødevareproduktion Index (1970 = 100) 60 80 100 120 140 160 180 200 70758085909500 Asien og StillehavsområdetNærøsten og Nordafrika Afrika syd for SaharaSydamerika og Caraibien 04

9 39 lande har alvorlige problemer med fødevareforsyningen Oktober 2005

10 852 millioner er kronisk underernærede Udviklede lande 9 Lande under omstilling 28 Afrika syd for Sahara 204 Mellemøsten og Nordafrika 39 Asien og Stillehavs- området 519 Sydamerika og Caraibien 53 (2000 – 2002)

11 De svageste u-landes handelsunderskud med landbrugsprodukter stiger Mia US$ 0 2 4 6 8 10 12 14 616569737781858993970103 Sml. landbrugseksportSml. landbrugsimport

12 Fødevareforsyningen er væsentlig for opnåelse af Årtusind-målsætningerne Antallet af mål på rette vej (ud af 18) 0 2 4 6 8 10 12 14 NordafrikaS.Ø. Asien Latin Amerika/ Caraibien Ø. Asien V. Asien Syd Asien Oceanien Afrika syd for Sahara Sulten reduceres Sulten reduceres ikke

13 Bedre ernæring fører til mindre børnedødelighed -5 0 5 10 15 20 25 30 Lande med mindre sultLande med mere sult Gennemsnitlig nedbringelse af børnedødelighed (1990-03) %

14 Faldende investeringer i landbruget i de lande, hvor sulten vokser 0 2000 4000 6000 8000 10000 mindre end 5% 5 til 19% 20 til 34%Mere end 35% 1975-77 1998-2000 % underernærede US$/beskæftiget +33% -22% +12% +2% Kapitalapparat pr. beskæftiget i landbrug

15 Vækst i landbrugsproduktionen er nødvendig for at afskaffe sult Gn. årlig vækst i landbrugets BNP (1990’erne) -1.5 -1.2 -0.9 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 Lande med øgede sultproblemer Lande med uændret sult Lande med mindskede sultproblemer %

16 Udviklingsbistanden er ikke rettet mod de mest trængende lande 0510152025 Mindre end 5% 5 til 19% 20 til 34% 35% eller mere % underernærede US$/beskæft. Udenlandsk bistand pr. beskæftiget i landbrug (1998–2000)

17 Foreløbige konklusioner Landbrugsproduktionen er stigende i udviklingslandene Den internationale handel med landbrugsvarer er stigende Alligevel fortsat sultproblemer Problemerne i fødevareforsyningen skal løses for at nå andre Årtusind-målsætninger Flere ressourcer til landbrug og landdistriktsudvikling Bistanden skal målrettes mod de mest trængende udviklingslande

18 Det globale marked et præget af: Handelsliberalisering, WTO Internationalisering Stigende international konkurrence Udvidelsen af EU Faldende bytteforhold Stigende produktivitet Strukturudvikling Bio- og genteknologi

19 WTO Hong Kong 18. december 2005 30. april 2006: Modaliter 31. juli 2006: Planer 31. december 2006: Virkning 2006: Bomuld 31. december 2013: Eksportstøtte Støtte (Grøn box revideres) Markedsadgang (kvoter, told) Eksportsubsidier, eksportkreditter, STE, fødevarebistand LDC (told og kvotefri adgang)

20 Udviklingen i EU’s prisstøtte 1992 - 2007 (Direkte støtte i % af ændring i støtte) 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 Hvede Majs Ris Mælk Oksekød Interventionspris Kompensationspræmie Enkeltbetaling

21 Udviklingen i USA’s prisstøtte 1992 - 2007 (Direkte støtte i % af ændring i støtte) 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 Hvede Majs Soya Bomuld Ris Lånerente Konjunkturbetaling Direkte støtte Lånerente

22 Hvad skal vi indstille os på Støtten reduceres Globalisering og åbning af markederne for landbrugsvarer Multinationale handelskæder Forbrugerkrav til etik og fødevaresikkerhed EU-krav til miljø, arbejdsmiljø, dyrevelfærd Lave fragtomkostninger

23 Financial Perspective 2007-2013 Landbrug, markedsordninger og direkte støtte Millioner euro 2004-priser 20 pct. til landdistriktsudvikling Review The European Council therefore invites the Commission to undertake a full, wide ranging review covering all aspects of EU spending, including the CAP, and of resources, including the UK rebate, to report in 2008/9. On the basis of such a review, the European Council can take decisions on all the subjects covered by the review. The review will also be taken into account in the preparatory work on the following Financial Perspective. 2007200820092010201120122013 43,12 0 42,69 7 42,27 9 41,86 4 41,45 3 41,04 7 40,645

24 Hvilke krav vil der blive stillet ? Konkurrencedygtige priser Kvalitet Sikre produkter (GMO) Dyrevelfærd Convenience og Innovation Dokumentation og sporbarhed

25 Dansk landbrugs muligheder Den internationale udfordring Krav om international konkurrenceevne - Kvalitet, service og leveringssikkerhed - Omkostninger - Tætte forbindelser til markedet og til kunderne Klimatiske forhold ? Biodiversitet ?

26 Kinas forbrug og produktion af korn

27 Kina økonomisk foran Italien

28 Kina foran Japan ?

29 Brasiliens eksport til EU

30 Sygdomme Udbrud af mund- og klovesyge i Brasilien De første 14 tilfælde blev konstateret den 21. oktober 2005 Op mod 50 lande har delvist eller totalt lukket for import af brasiliansk kød

31 Trusler mod den internationale handel med landbrugsvarer Eksempel: Dyresygdomme/Food Safety  Mund og klovesyge: 13+ lande, flere dyrearter påvirket  BSE:24 lande og 33 pct. af den globale eksport påvirket  Fugleinfluenza: 17 lande og 53 pct. af den globale fjerkræeksport påvirket  Dyresygdomme: Påvirker 1/3 af den globale kødeksport med tab i størrelsesordenen 10 mia. $

32 Åbningen af nye markeder Opfindsomheden er stor, når der skal findes på nye måder at beskytte markedet på: Tvivlsomme sanitære krav Hormoner, sygdomme, zero tolerance Tekniske barrierer Bureaukrati, langsom godkendelsesprocedure Antidumpning Traditionelt anvendt af udviklede lande, men U-lande begynder også

33 Country Rankings 2005-2006 1. Finland 2. USA 3. Sweden 4. Denmark 5. Taiwan 6. Singapore 7. Iceland 8. Switzerland 9. Norway 10. Australia Konkurrenceevne

34 Kapitalforhold Milken Institute CAPITAL ACCESS INDEX 2005 1. (3) United Kingdom 2. (1) Hong Kong, 3. (2) Singapore 4. (6) United States 5. (4) Sweden 6. (9) Denmark 7. (7) Australia 8. (13) Norway 9. (5) Finland 10. (10) Canada

35 Det generelle billede 15 år med globalisering og reformer Strukturudvikling Færre heltidslandmænd Stigende produktion Lav indtjening Pænt privatforbrug Store konjunkturgevinster

36 Konklusion Dansk landbrug har en fremtid! Tak for opmærksomheden og fortsat god Plantekongres 2006 Statskonsulent Søren Skafte sorska@um.dk


Download ppt "Statskonsulent Søren Skafte Plantekongres 2006 10. - 11. januar 2006 i Herning Kongrescenter Dansk landbrugs muligheder i et globaliseret marked."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google