Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 1. Velkomst og præsentation  2. Kort gennemgang af reformen  3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen  4. Skolebestyrelsen  5. Farvel Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " 1. Velkomst og præsentation  2. Kort gennemgang af reformen  3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen  4. Skolebestyrelsen  5. Farvel Velkommen."— Præsentationens transcript:

1  1. Velkomst og præsentation  2. Kort gennemgang af reformen  3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen  4. Skolebestyrelsen  5. Farvel Velkommen til info aften vedr. læringsreformen

2  I Hillerød kalder vi reformen for læringsreformen, fordi fokus er flyttet fra undervisning til elevernes læring. Det er politisk besluttet, at implementeringen kører over en toårig periode. ”Hvad skal jeg lave?” til ”hvad skal jeg lære?”  Formålet med reformen er:  at alle elever skal blive så dygtige, som de kan  at mindske betydningen af den sociale arv  at højne elevernes trivsel Skolereform - Læringsreform

3 I Hillerød betyder det at  andelen af børn, der i børnehaveklasse har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats er lavere end eller på niveau med landsgennemsnittet.  kommunens skoler ligger i top ti ved 9.klasseprøven.  mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i Nationale test.  andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.  andelen af elever med dårlige resultater i Nationale test for læsning og matematik - uanset social baggrund - skal reduceres år for år. At alle elever skal blive så dygtige, som de kan blive

4  Dette sker bl.a. ved flere elevsamtaler i løbet af skoleåret.  Der vil fortsat udarbejdes læringsmål for den enkelte elev. Hvordan sikrer vi, at alle elever bliver så dygtige, som de kan?

5  I Hillerød betyder det at  ingen elever må få under karakteren 2  andelen af elever, der inkluderes i den almene undervisning, øges og udgør i 2015 96 % At mindske betydningen af den sociale arv

6  I Hillerød betyder det at  elevernes trivsel ligger over landsgennemsnittet på alle årgange  elevfravær ligger under landsgennemsnittet på alle årgange  forældretilfredsheden er uændret eller stigende år for år At højne elevernes trivsel

7

8  Skemamodel: En længere og mere varieret skoledag Man Tirs Ons Tors Fre IndsMlt.Udsk.IndsMlt.Udsk.IndsMlt.Udsk.IndsMlt.Udsk.IndsMlt.Udsk. 07.30 08.00- 09.00 09.05- 10.05 10.20- 11.20 11.35- 12.05 12.05- 13.05 13.10- Lektiecafe 14.10 14.15- Fælles 15.15 15.15- Lektiecafe Fælles Lektiecafe 16.15 16.15- 17.00

9  0.-3. klasse skal gå i skole i 30 timer om ugen  4.-6. klasse i 33 timer om ugen  7.-9. klasse i 35 timer om ugen Alle timerne er inklusive den frivillige lektiecafé. Skoledagens længde

10  Alle lektioner varer 60 minutter: Alle fag-faglige timer har fået tillagt ekstra tid, da vi går fra 45 minutters lektioner til 60 minutters lektioner  Pauserne:  09.00 til 09.05  10.05 til 10.20  11.20 til 11.35 spisepause  11.35 til 12.05 bevægelsesbånd  13.05 til 13.10  14.10 til 14.15 Lektioner og frikvarterer

11 Helt overordnet kan man lægge tre perspektiver på motion og bevægelse i undervisningen - ud over idrætsundervisningen:  Bevægelse adskilt fra læring: Fx bevægelsesbånd, der kan integreres i skoledagen som understøttende undervisning.  Bevægelse kombineret med læring uden sammenhæng med den faglige undervisning: Brainbreaks, dvs. små pauser med fysisk aktivitet indlagt i de fagopdelte lektioner.  Bevægelse kombineret med læring i sammenhæng med den boglige undervisning: Aktiv undervisning i de boglige fag. Motion og bevægelse

12 Får man lektier for? Ja eleverne får stadigvæk lektier for, men der vil være mulighed for at få hjælp i den frivillige lektiecafé, som altid ligger i klassernes ydertimer.  Indskoling 0.-3. klasse Onsdag og fredag kl. 13.10-14.10  Mellemtrin 4.-6. klasse Mandag og onsdag kl. 14.15-15.15  Udskoling 7.-9. klasse Mandag og onsdag kl.15.15-16.15 Faglig fordybelse/lektiehjælp

13 Den åbne skole  Hillerød Musikskole  Hillerød samvirkende idrætsforeninger  Hillerød Bibliotekerne  C4 Virksomheder  Erhvervsskolen Nordsjælland  DGI

14  Engelsk fra 1. og 2. kl. klasse med 1 lektion om ugen  Håndværk og design  Hjemkundskab bliver til madkundskab  Understøttende undervisning  Valgfag for alle elever i 7. til 9. klasse  Tysk/fransk fra 5. klasse Nye fag

15  På Byskolen fortsætter klasselærerfunktionen  Funktionen kan være delt på 1 eller 2 lærere Klasselærerfunktionen

16  Økonomisk ressource i skoleåret 14-15 til køb af SFO personale ind i skolen: 504.000 kr.  Personaletimerne fordelt på 14 medarbejdere anvendes i indskolingen  Økonomiske ressourcer til Klubben er på 298.000 kr.  Personaletimerne er lagt på mellemtrinet og i vores bevægelsesbånd Samarbejde mellem skole og SFO/KLUB

17  Skole/hjemsamtaler ligger i tidsrummet 8.00 til 17.00  Forældremøder ligger fortsat om aftenen  Kommunikationsfolder Skole/hjem samarbejdet


Download ppt " 1. Velkomst og præsentation  2. Kort gennemgang af reformen  3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen  4. Skolebestyrelsen  5. Farvel Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google