Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolens afgangsprøve

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolens afgangsprøve"— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolens afgangsprøve
Dansk mundtlig

2 Prøveform B Forberedelsen foregår i den sidste del af undervisningstiden Eleven får ved lodtrækning tildelt et danskfagligt område (fordybelsesområde) Eleven vælger i samråd med læreren et prøveoplæg (tekster osv.)

3 Forløbet af prøven Tilrettelæggelse af fordybelsesområder
Lodtrækning mellem fordybelsesområder Forberedelsesperiode (10 x 45 min.) hvor eleven vælger prøveoplæg – lærer er vejleder Udformning af synopse til den mundtlige prøve Aflevering af synopse og prøveoplæg til lærer og censor Mundtlig prøve og karaktergivning

4 Fordybelsesområder Et fordybelsesområde er et danskfagligt område fx
En genre (essay) En periode (romantikken) Et forfatterskab (Kim Fupz) Et tema (Danmark)

5 Prøveoplæg Prøveoplægget er én tekst/anden udtryksform (billede, maleri, reklame, kortfilm, reklamefilm mm.) Prøveoplæg skal godkendes af lærer Sproget skal være dansk evt. oversatte tekster Passende længde – 5-10 siders tekst eller 2-7 minutters film Tydelig beskrivelse af prøveoplægget

6 Læreren som vejleder Vejleder i godkendelse af prøvestof, analysetilgange og synopseudformning Godkender elevens valg af prøveoplæg Ophører med at vejlede efter aflevering af synopse

7 Oplæsning Eleven skal ved prøve læse et tekststykke op
Cirka en halv normalside Tekststykke begrundes og vælges af eleven plus præcisering i synopsen Kan være på forskellige tidspunkter ved prøven Ved en anden udtryksform skal tekststykke med relation til prøveoplæg vælges fx anmeldelse osv. – skal vedlægges synopse

8 Synopse Disposition for den mundtlige prøve
Skal være kort og i oversigtsform Skal have en forside med navn, fordybelsesområde, prøveoplæg og begrundelse samt underskrift (lærer og elev) Side 2 med disposition, præsentation af analyse- og fortolkningspunkter, perspektiveringsområder, oplæsningsstykke, kildefortegnelse

9 Synopse Det skal fremgå tydeligt hvad fokus ved den mundtlige prøve er
En specifik analysemodel vil være at foretrække Den røde tråd (sammenhæng mellem fordybelsesområde, prøveoplæg og synopse) Perspektivering til opgivne tekster og evt. andre Afleveres i tre eksemplarer (lærer, elev, censor) men indgår ikke i vurdering

10 Prøven 25 min. inkl. votering og udskiftning Ingen forberedelsestid
Først præsenterer eleven sit arbejde med prøveoplæg (ca. 10 min.) Dialog med uddybende spørgsmål til prøveoplæg, perspektiveringsområdet og danskfagligt stof Lærer/censor må gerne afbryde med korte afklarende spørgsmål, gøre opmærksom på tid Kun kort resume, ingen direkte oplæsning, evt. notater i stikordsform Oplæsning – læsefærdigheder, en del af bedømmelsen


Download ppt "Folkeskolens afgangsprøve"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google