Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Etablering af regional MRSA-enhed cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Kvalitet og Sundhedsdata.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Etablering af regional MRSA-enhed cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Kvalitet og Sundhedsdata."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Etablering af regional MRSA-enhed cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Kvalitet og Sundhedsdata

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvorfor oprette en MRSA-enhed i Region Midtjylland?  Mulighed for at opnå en ensartet høj faglig kvalitet i sundhedsydelserne for alle borgere i Region Midtjylland, uanset hvor de befinder sig  Gennem fælles monitorering kan skabes et samlet overblik over forekomsten af MRSA tilfældene i regionen  Grundlag for en specifik og koordineret indsats overfor MRSA  I forbindelse med udbrud af MRSA på hospitaler i Region Midtjylland  Skaber et fundament for at kunne give specifik rådgivning, vejledning og undervisningstilbud til primærsektoren, hvis kommunerne og praksisområdet skulle efterspørge dette

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forekomst af MRSA-tilfælde i Region Midtjylland 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20012002200320042005200620072008 Antal patienter Hospitalserhvervet i udland Hospitalserhvervet i Danmark Samfundserhvervet I de senere år har der været en øget forekomst af MRSA udenfor hospitalerne (angivet som ”samfundserhvervet”, se figur). Dette er en tendens, der ses i hele Danmark og i flere vestlige lande herunder USA.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Problemstillinger og erfaringer  Det er vanskeligt at sikre en sufficient gennemført medicinsk (antibiotisk) behandling af den enkelte patient  Spredning af MRSA sker både på og uden for hospitalerne (f.eks. på regionale og kommunale institutioner)  Tendens til at MRSA forekomsten uden for hospitalerne er stigende. Der er flere tilfælde af intrafamiliære spredninger  MRSA infektioner medfører kvalitetsforringelse i patientens sygdomsforløb, blandt andet på grund af et forlænget indlæggelsesforløb kompliceret med isolationsbehandling og hvad deraf følger.

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk KMA inkl. hygiejneorganisationen, Skejby Regional MRSA enhed Hygiejneorganisationen, Horsens KMA og hygiejneorganisationen, Viborg Skitse til organisering af en MRSA-enhed MRSA- enheden i Region Midtjylland baserer sig på samarbejde mellem de tre klinisk mikrobiologiske afdelinger og hygiejneorganisationer i regionen MRSA- enheden skal ledelsesforankres. Det foreslås, at forankringen bliver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, sektion for infektionshygiejne, Århus Universitetshospital, Skejby KMA og hygiejneorganisationen, Herning

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tværsektoriel samarbejdsmodel omkring MRSA Regionale MRSA- Sundhedsaftaler I henhold til de 19 kommuner i regionen KMA inkl. hygiejneorganisationen, Skejby Regional MRSA enhed KMA og hygiejneorganisationen, Viborg Hygiejneorganisationen, Horsens KMA og hygiejneorganisationen, Herning Undervisning, konsulentbistand, vejledning fra regionens hygiejneorganisationer??


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Etablering af regional MRSA-enhed cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Kvalitet og Sundhedsdata."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google