Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Netværk og lokalsamfund - som ressource i landdistrikterne Formål blandt andet at styrke: de frivillige ildsjæle i lokalområderne samarbejdet på tværs.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Netværk og lokalsamfund - som ressource i landdistrikterne Formål blandt andet at styrke: de frivillige ildsjæle i lokalområderne samarbejdet på tværs."— Præsentationens transcript:

1 Netværk og lokalsamfund - som ressource i landdistrikterne Formål blandt andet at styrke: de frivillige ildsjæle i lokalområderne samarbejdet på tværs af de lokale områder udvikling af konkrete projekter samt at give bidrag til kommunens beslutninger vedrørende landdistrikterne D I S T R I K T S U D V A L G E T

2 Projektets - baggrund for samlet landdistriktsindsats Væsentlige udfordringer - på tværs af de gl. kommunegrænser: fastholde lokale borgere og - arbejdspladser de lokale områders muligheder for udvikling og aktiviteter lokalsamfundenes plads i bl.a. kommunens bosætningsmønster forbindelser mellem lokale ildsjæle & nøglepersoner at engagere borgere – også udenfor foreningsliv D I S T R I K T S U D V A L G E T

3 Deltagere - i projektet Primære deltagere: lokale ildsjæle i alt forventes 1-2 deltagere fra 20 – 26 lokalsamfund (maks. 40 deltagere) samt tilknyttet kursusleder(e) - kommunale medarbejdere med berøring til distrikterne vil deltage i det omfang, det er hensigtsmæssigt D I S T R I K T S U D V A L G E T

4 Projektets indhold - og aktiviteter To længere møder og 2-3 kortere møder: deltagerne er samlet på de længere møder deltagerne opdeles i 2-3 skiftende hold på de korte møder Der udarbejdes en overordnet opsamling af de erfaringer og resultater, der udspringer af alle møderne, som en konkret handlingsplan. D I S T R I K T S U D V A L G E T

5 Projektets - indhold og aktiviteter Procesorienteret undervisning - indenfor følgende områder: Den værdsættende samtale Lokal udvikling med udgangspunkt i lokale styrker Vurderinger af styrker/svagheder samt muligheder/ trusler Projekt- og procesledelse Ansøgninger om midler Landdistriktets situation og handlemuligheder D I S T R I K T S U D V A L G E T


Download ppt "Netværk og lokalsamfund - som ressource i landdistrikterne Formål blandt andet at styrke: de frivillige ildsjæle i lokalområderne samarbejdet på tværs."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google