Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Områdebaserede indsatser i København – erfaringer, perspektiver

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Områdebaserede indsatser i København – erfaringer, perspektiver"— Præsentationens transcript:

1 Områdebaserede indsatser i København – erfaringer, perspektiver
Lars A. Engberg, Afdelingen for By, Bolig og Ejendom, Aalborg Universitet København, Besøg fra Oslo i København, 16. januar 2013

2 Indhold Områdebaserede indsatser: definition, udfordringer
Den horisontale søjle: udviklingsprojekt i Københavns Kommune (KK) Evaluering & performance management Lidt om Politik for Udsatte Byområder Perspektiv: Integreret Velfærd

3 Definition områdebaserede indsatser (”arealbaserte tiltak”)
En holistisk og proaktiv indsats hvor kommunale og ikke-kommunale parter samarbejder om at udvikle og gennemføre en udviklingsstrategi, som gennem målbare tiltak i et geografisk afgrænset område styrker borgernes livskvalitet og gør området mere bærekraftigt

4 Udsatte boligområder = system- udfordring
Segregering modvirkes ikke af boligsociale ”projekter” Udsat boligområde = ”blame the victim”, symbolpolitik ”Wicked problems” udfordrer klassiske velfærdsmodel (sektormodellen) – styringsparadokser & frustrationer Løfte velfærdskoordinering ind i systemet - udvikle ”silo-forvaltningen” via horisontal og vertikal integration Bedre evaluering og effektmåling

5 ”Silo”-forvaltningen - et ”wicked” problem 
Funktionel specialisering + hierarki + large scale + trade-off’s i styreform = disintegration/negativ koordinering ”Mere for mindre”-krav: én løsning virker på flere (sektor)områder (positiv koordinering) samt ”kloge kroner”/multiplikator-effekt Behov for funktionel integration på tværs af sektorområder centralt og decentralt TMF-initiativ: forhandle og udvikle egen praksis internt og eksternt (den horisontale søjle ) - SBi & 30 embedsmænd fra TMF, BIF og SOF

6 ”Den horisontale søjle”: fælles kortlægning af KK-udfordringer
partipolitiske uenigheder og forskelle mange politikker og top-down strategier KK’s styringsparadokser – systemiske konflikter bottom-up konflikter og frustration intet overblik og kendskab til lokale indsatser uklarhed om effekter ingen effektive kommunale bottom-up strategier svag vertikal og horisontal koordination suboptimering af ressourcer, svage/ikke-målbare effekter Flere 

7 6 anbefalinger fælles data og kort enstrenget styringsstruktur
fælles forhandlings- og aftalepraksis bydelsniveauet som planlægningsniveau strategiskabelon KK-aftale Free download: horisontale-sojle/den-horisontale-sojle

8 Udviklingsmål i ”søjlen”
”Én kommune” = styrket borgerdialog & øget outcome Vertikal integration (KK politikker, forvaltninger, lokale indsatser) Horisontal integration (forvaltningsniveau, lokalt) Områdeindsatser del af KK’s strategiske byudvikling Bedre data og evaluering: nøgletal og effektvurderinger

9 Performance management & evaluering – ideelt…
Systematisk anvendelse af effektmålinger Systematisk anvendelse af "forandringsteorier" Ledelsesinformation (kvantitative og kvalitative data) Forankring i hele organisationen

10 Forslag nr. 5: ”Strategiskabelonen”
Områdeanalyse: hovedproblem, potentialer De centrale hypoteser=? Forandringsteori (hypotese, mål- og handleplan, niveauer & aktører, virkemidler, faser, indikatorer) Stoplys-evaluering Udvikle hypoteser, måle effekter, tilpasse indsatser, bedre strategier

11 Forandringsstrategi-begrebet
Generel model fra landsdækkende evaluering Meget generel – for generel! Søjleforslag: Specifikke forandrings-strategier i områder, udviklet i dialog professionelle & borgere

12 Forandringsstrategi - eksempel
Konkret hypotese: Netværksmetode til tidlig opsporing af socialt udsatte børn mest effektive kriminalpræventive virkemiddel, plus modvirker ulighed Organisering af netværksmetode i byområde X = ?

13 Tværsektoriel innovation 2008-2013 i Københavns Kommune
Styregruppe (alle forvaltninger) Arbejdsgruppe (alle forvaltninger) Politisk følgegruppe Ny Politik for Udsatte Byområder 2011 Lokale udviklingsplaner (2011 & 2013)

14 Københavns Kommunes Politik for Udsatte Byområder
6 gule skyer Positiv særbehandling Tættere kobling top-down/bottom-up Lokale udviklingsplaner Pointe: organisatorisk læring på meta-niveau Horisontal & vertikal integration = funktionel integration Københavns Kommunes Politik for Udsatte Byområder

15 PUB = integrerede velfærdsløsninger
Lokale udviklingsplaner fremmer funktionel integration konkret & diskursivt/strategisk Udnytte lokaler og faciliteter bedre Bedre byrum: flere fælles funktioner, flere løsninger i ét Nye institutionsroller: biblioteker, skoler osv. Nye udviklingsmiljøer/-klynger: uddannelsesklynger, kraftcentre osv.

16 PUB - flere eksempler Fælles hypoteseudvikling – fælles tilgang, (ex støtte til forældrerolle og sundheds-coaching i udsatte familier effektivt kriminalpræventivt virkemiddel) Integreret forvaltningstilgang: én sag, én sagsbehandler, én kommune, netværkskoordinering, helhedsperspektiv Vidensdeling = vidensudvikling: fælles kort, fælles data, lægge analyser oven på hinanden osv. Udsatte grupper i byrummet (Enghave Plads-eksemplet)

17 Bæredygtig byudvikling = integrerede velfærdsløsninger
Lokal systemudvikling/-tilpasning ift. alle fysiske & sociale investeringer og indsatser i udsatte byområder Områdernes konkrete problemstillinger, ressourcer og udviklingspotentialer + skræddersyet velfærdsmodel Mobilisering af borgerne = positive udviklingsspiraler & spillover-effekt Krav: fra reaktiv til innovativ og proaktiv forvaltningskultur…


Download ppt "Områdebaserede indsatser i København – erfaringer, perspektiver"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google