Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sven Allan Jensen as – Kbh. Landskabsmæssige interesser i regionale landbrugsstrategier Hvad er en regional landbrugsstrategi? Hvad kan den bruges til?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sven Allan Jensen as – Kbh. Landskabsmæssige interesser i regionale landbrugsstrategier Hvad er en regional landbrugsstrategi? Hvad kan den bruges til?"— Præsentationens transcript:

1 Sven Allan Jensen as – Kbh. Landskabsmæssige interesser i regionale landbrugsstrategier Hvad er en regional landbrugsstrategi? Hvad kan den bruges til? Erfaringer fra Århus Amt Synspunkter fra nøglepersoner Krav til kommende landbrugsstrategier NIELS HELBERG seniorkonsulent, sociolog Sven Allan Jensen as

2 Sven Allan Jensen as – Kbh. Regionale landbrugsstrategier Sikrer et helhedssyn på interesserne i det åbne land Er et værktøj til fælles handling Giver svar på spørgsmålene: Hvor står vi? Hvor vil vi hen? Hvem gør hvad?

3 Sven Allan Jensen as – Kbh. Strategien bør rumme: En vurdering af udgangspunktet – Relationer til omverdenen – Hvor står vi, og hvad kan vi? Et langsigtet mål – en vision – Hvor vil vi hen? En ”køreplan” for, hvordan man kommer fra udgangspunkt til mål – Hvad skal der gøres? – Hvem er aktørerne? – Hvilke beslutninger skal træffes? – Hvilke projekter skal sættes i gang?

4 Sven Allan Jensen as – Kbh. Erfaringer fra Århus Amt m.fl. Udgangspunkt i tæt dialog med alle interessenter 19 interviews med interessenter i det åbne land Konflikter vedr. natur- og miljøbelastningen Enighed om nødvendigheden af en fælles strategi baseret på åben dialog Enighed om landmandens rolle som natur- og landskabsforvalter Enighed om liv i landdistrikterne

5 Sven Allan Jensen as – Kbh. Processen Alle interessenter skal involveres Dialog baseret på gensidig forståelse Udgangspunkt i lokale konkrete erfaringer Stor vægt på det handlingsrettede – konkrete projekter og initiativer

6 Sven Allan Jensen as – Kbh. Visionen Hvilken natur og hvilke landskaber ønsker vi? Hvad skal bevares og hvad skal være anderledes? Hvad forventer vi af fremtidens landbrug? Hvordan skal vi prioritere de forskellige interesser?

7 Sven Allan Jensen as – Kbh. Fremtidens landbrug Fortsat masseproduktion af fødevarer? Landbrugsproduktionen i videnssamfundet – kreativitet, iværksætteri og produktudvikling? ”Landbrugsparker” til intensiv landbrugsdrift? Landmanden som naturforvalter – obligatoriske naturplaner? Nye organisationsformer – bedre muligheder for iværksættere?

8 Sven Allan Jensen as – Kbh. Strategien og landskabet Input til den kommunale planlægning Arbejdsredskab for organisationerne Baggrundsmateriale i den løbende debat Inspiration for den enkelte landmand


Download ppt "Sven Allan Jensen as – Kbh. Landskabsmæssige interesser i regionale landbrugsstrategier Hvad er en regional landbrugsstrategi? Hvad kan den bruges til?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google