Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Oplæg om den regionale erhvervsudviklings- strategi Lars Hansson den 14. marts 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Oplæg om den regionale erhvervsudviklings- strategi Lars Hansson den 14. marts 2007."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Oplæg om den regionale erhvervsudviklings- strategi Lars Hansson den 14. marts 2007

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Uddannelsespladser  Samspil mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner ...... Menneskelige ressourcer  Erhvervsservice  Iværksætterkultur  Finansiering ..... Iværksætteri  Samspil med videninstitutioner  Klyngerelationer  Risikovillig kapital .... Innovation  IKT-kompetencer  IT- infrastruktur  Digital forvaltning ....... IKT Konkrete initiativer Rammevilkår Vækstkilder - præstationer Produktivitet og velstand

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad kan den regionale vækstmodel bruges til?  Overblik over regionale styrker og svagheder inden for de fire vækstkilder  Mulighed for at dykke ned i modellen for at afklare, hvad baggrunden for et resultat er (over 160 præstationer og rammevilkår måles i modellen – også i mindre regioner)  Benchmarking fortæller ikke hele historien – konkrete handlingsplaner kræver uddybende undersøgelser  Med modellen kan man følge den regionale udvikling over tid (data opdateres hvert år)  Modellen udvides med internationale data

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Præstationer for hver af de fire vækstkilder

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Erhvervsfremmelovens formål - §1 Styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem fremme af konkurrenceevne og globalisering ved anvendelse af foranstaltninger der sigter mod At forbedre og udbygge rammerne for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel At fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt At fremme den regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse At styrke de offentlige myndigheders samarbejde om erhvervsudvikling At udvikle samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og de private erhverv om erhvervsudvikling

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Regionale indsatsområder - §9 1.Innovation, videndeling og videnopbygning 2.Anvendelse af ny teknologi 3.Etablering og udvikling af nye virksomheder 4.Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer 5.Vækst og udvikling i turismeerhvervet 6.Udviklingsaktiviteter i yderområderne

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Regionalt vækstforum  Vækstforum er en central nyskabelse i rammerne for den regionale erhvervsfremme – et regionalt partnerskab  Regionsrådet oprettede, efter forhandling med kommunerne, vækstforum pr. 1. april 2006  Regionen sekretariatsbetjener vækstforum + åbent sekretariat  Vækstforum skal  udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi  overvåge vækstvilkår  indstille til Regionsrådet om anvendelse af dets midler til erhvervsudvikling  indstille til staten om anvendelse af EU’s strukturfondsmidler

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vækstforum – Region Midtjylland  Borgmester, Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune *)  Borgmester, Anders Buhl-Christensen, Randers Kommune  Borgmester Jens Grønlund, Skanderborg Kommune  Borgmester, Martin Merrild, Struer Kommune  Bormester, Johannes Stensgaard, Viborg Kommune  Borgmester Nicolai Vammen, Århus Kommune  Adm. Direktør Lars Aagaard, Grundfos A/S (Bjerringbro) *)  Direktør Lone Færch, Færch Holding A/S (Holstebro)  Direktør Lisbeth Thyge Frandsen, BDO ScanRevision (Herning)  El-installatør Søren Skræddergaard (Herning)  Gårdejer Niels Mikkelsen (Hjerm)  Områdedirektør Heine Bach, Nordea Bank (Århus)  Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet *)  Forstander Gitte Grønbæk, Vitus Bering, Horsens  Rektor Anne Mette Zachariassen, Teko Center Danmark  Formand Viggo Thingaard, HK Østjylland *)  Direktør T. B. Larsen, FAA Holding A/S, Århus  Bent Hansen, Regionsrådet, Region Midtjylland *)  Poul Müller, Regionsrådet, Region Midtjylland  Viggo Nielsen, Regionsrådet, Region Midtjylland  *) Formandsskab

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vækstforums samarbejdspartnere Vækstforum KommunerErhvervslivet Regionsråd Andre vækstfora Danmarks Vækstråd Erhvervs- og Byggestyrelsen EU Erhvervs- ministeriet Videnskabs- ministeriet Undervisnings- ministeriet Miljø- ministeriet Andre ministerier Div. erhvervsfremme operatører Arbejdsmarkedets parter Regionale Beskæftigelsesråd Uddannelses- institutioner

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tidsplan for vækstforums arbejde  I december 2006 blev strategi og handlingsplan for 2007 samt forslag til kriterier for tilskud/ aktiviteter godkendt i Vækstforum  I december 2006 blev strategien forelagt Danmarks Vækstråd  2007 Udmøntning af handlingsplanen og igangsætning af projekter

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk STRATEGI FOR REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING  Vækstforum vil sikre, at infrastruktur og balance mellem centre og yderområder er stærke rammebetingelser for regional konkurrencekraft  Vækstforums initiativer til skabelse af en international vækstregion fokuserer på menneskelige ressourcer, innovation og iværksætteri  Visionen for Region Midtjylland som en international vækstregion er at skabe merværdi ved hjælp af regional attraktivitet, nyskabelse og kompetence en regional erhvervsudviklingsstrategi, der imødekommer globale muligheder og udfordringer

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Iværksætteri Iværksætterkompetencer 6.1 Iværksætteri i uddannelser Eksisterende virksomheder 6.2 Iværksætteri hos eksisterende virksomheder og deres ansatte 6.3 Netværk af erhvervsfolk som mentorer Vækstiværksættere 6.4 Specialiseret rådgivning 6.5 Virksomhedsudviklingsprogram 6.6 Kvalitet i rådgivningssystemet 6.7 Kapitalformidling Innovation Innovationskompetencer 5.1 Markedsplads for højt uddannet arbejdskraft 5.2 Viden i arbejde 5.3 IT som drivkraft 5.4 Brugerdreven Innovation Styrkepositioner 5.5 Energi/miljø - megaprojekt 5.6 Sundhed - megaprojekt 5.7 Fødevarer - megaprojekt 5.8 Oplevelsesøkonomi Uddannelse og Kompetenceudvikling Højt uddannelsesniveau 4.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 4.2 Kvalitetsudvikling af regionens vejledningstilbud 4.3 Kompetenceplatform 4.4 Mere uddannelse 4.5 Ledelsesudvikling Arbejdskraftressourcer 4.6 Sikring af arbejdsstyrken Tværgående initiativer Internationalisering: 3.1 Bruxelleskontor, 3.2 Internationale samarbejdsregioner, 3.3 Vestdansk Investeringsfremme Balance: 3.4 Landdistriktsudvikling Infrastruktur En International Vækstregion

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Finansieringsmuligheder 2007 80 % 20 %

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sagsforløb Åbent sekretariat Administrativ styregruppe Formandskab Vækstforum Regionsrådet

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Baggrund for partnerskabsaftale  Sikring af regional forankring af globaliseringsstrategiens initiativer  Bidrag til af at skabe sammenhæng mellem den nationale og regionale/lokale vækstindsats

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Indsatsområder i globaliseringsstrategien

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Regeringens første udspil – udmøntning af globaliseringspuljen Mio. kr.200720082009201020112012 1. Forskning og udvikling1.0002.0003.3004.6004.9005.200 2. Innovation og iværksætteri350400 500 3. Ungdomsuddannelse til alle3087811.2201.7022.2322.620 4. Videregående uddannelse2002855376501.1471.461 5. Voksen- og efteruddannelse141534540547217 I alt globaliseringspulje2.0004.0006.0008.0009.00010.000

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vækstforums udspil – udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategien  Uddannelse – unge og voksen- og efteruddannelse  Nye og mindre virksomheder – iværksætteri, rådgivning, kapitalformidling  Innovation, herunder brugerdreven innovation – bl.a. megasatsning på energi og miljø, sundhed og fødevarer  Videnspredning – innovation, it som drivkraft  Turisme – turisme og oplevelsesøkonomi  Yderområder - landdistriktsudvikling

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tidsplan for partnerskabsaftalen  Sættemøde den 23. januar 2007  Præhøringssvar den 28. februar 2007  Ministeriel behandling 6. marts  Nyt udkast til regionerne  Drøftelse på Vækstforums møde den 16. april  Forhandlingsmøde – forventet resultat ved udgangen af april/primo maj.


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Oplæg om den regionale erhvervsudviklings- strategi Lars Hansson den 14. marts 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google