Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afgangsprojekt Fast Ejendom Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afgangsprojekt Fast Ejendom Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning"— Præsentationens transcript:

1 Afgangsprojekt Fast Ejendom Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
Charlotte Dahlgaard Privatrådgiver, Danske Bank

2 Afgangsprojekt Fast Ejendom Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
Forklaringer og rettelser Præsentation af opgaven Dataindsamling Metodetriangulering konklusion Hvad var vores formål med opgaven? Udbytte: nåede vi vores mål, og hvad har vi fået ud af projektet? Ændringer på boligmarkedet

3 Forklaringer/ rettelser
Forordet s. 1: Andelsboligforeninger kan ikke købes... Fremleje s. 10: i praksis udlejes ofte, lejeloven benyttes Stiftelse af andelsboligforening s. 10: LL § 100: udlejningsejendom hvor udlejer ønsker salg til 3.mand skal lejerne have ejendommen tilbudt (ren beboelse v. 6 lejl. El. mere, blandet med erhverv v. 13 boliglejemål eller mere.) Obs: halvdelen af lejerne skal være medlemmer på accepttidspunktet for at udelejer ikke kan afvise salg til lejerne. Ifølge ABL, hvis udelejer selv eller lejerne tager initiativ til stiftelse af en andelsboligforening, er det nok at 1/3 af lejerne indtræder i foreningen. Restgældsfælden s. 20: rentestigning til dato 1,75 % i stedet for 1,5 % ændringer siden opgaven blev skrevet Salgsmaterialet s. 37: mæglers ansvar, regres mod advokat Ændring af tinglysningsloven s. 63: Ej ny stempel på senere omlægning. Lån optaget efter Op til hovedstol og ikke restgæld. Lån over gl. hovedstol = ny stempel Perspektivering s.72: Der betales ikke ejendomsværdiskat i andelsboliger. Det bliver først aktuelt efter en evt. omdannelse til ejerlejligheder

4 Præsentation af opgaven
Problemformuleringen: Har muligheden for pant i andelsbeviset haft indflydelse på prisudviklingen på andelsboliger? Hvordan har prisudviklingen på andelsboliger i Esbjerg og Vejle været over en årrække i forhold til resten af Danmark? Hvilke konsekvenser har de forskellige former for finansiering i de nyopførte andelsboligforeninger for køb og salg af andelsboligen?

5 Indsamling af data Validitet - gyldighed Reliabilitet - pålidelighed
måler man rent faktisk det man ønsker at måle? Kan man stole på det? Reliabilitet - pålidelighed Kan man ved gentagne målinger af samme fænomen komme frem til samme resultat? Kvantitativ metode - giver overblik Forklarende, forskelle i betingelser og adfærd Kvalitativ metode - går i dybden Forstående, spørgsmål- og hypotesegenererende

6 Metodetriangulering Teori/modeller: Erkendelsesspiralen
Problem-formulering Kvalitative data: Interwievs Kvantitative data: Spørgeskemaer Danmarks Statistik

7 Konklusion Har muligheden for pant i andelsbeviset haft indflydelse på prisudviklingen på andelsboliger? Ja, delvis sammen med andre faktorer som prisen på arbejdskraft og byggematerialer, prisstigninger på andre ejerboliger og højere offentlige vurderinger Hvordan har prisudviklingen på andelsboliger i Esbjerg og Vejle været over en årrække i forhold til resten af Danmark? Prisudviklingen har været stigende, om end ikke så høj i Esbjerg og mindre i Vejle når man kigger på landsplan Hvilke konsekvenser har de forskellige former for finansiering i de nyopførte andelsboligforeninger for køb og salg af andelsboligen? Finansieringen er af afgørende indflydelse på boligydelsen. Det er individuelt hvad man har råd til fast/variabel boligydelse. Bare man har modtaget rådgivning, så man ved hvad man går ind til.

8 Formål med opgaven Bredere kendskab til andelsboliger som boligform
Fokus på de nyere regler vedr. pant Undersøge prisudviklingen på andelsboligmarkedet Understøttet med interviews af mæglere og andelsejere i to udvalgte geografiske områder holdt op mod landsdækkende statistik Fokus på finansieringssammensætningen i nybyggede andelsboliger og dennes indvirkning på køb/salg af andelsbeviserne Fokus på en anden boligform, da der overvejende er indslag i medier vedr. parcelhuse og ejerlejligheder

9 Udbytte af projektet Bredere kendskab til boligformen, som vil være til hjælp i vores daglige arbejde som rådgivere Bl.a. via div. spørgsmål undervejs i opgaven. Fx hvordan fungerer det med statsstøttede lån, når gælden i foreningen er afviklet og andelsejerne ønsker at opløse foreningen Projektet kan anvendes vejledende i vores hverdag. Vi har fået god respons fra kolleger. Eneste minus er vi ikke kunne gå i dybden med hele landet. Omfangsmæssigt vil det blive for stor undersøgelse, som vi samtidig ikke har nødvendig statistisk uddannelse for at behandle. Bl.a. også omfanget af fx spørgeskemaer for at nå et repræsentativt antal

10 Ændringer på boligmarkedet
SDO og SDRO bliver en realitet fra Nye regler for tinglysning Renteforhøjelse +0,25% fra Nationalbanken d 6% obligation åben i mindre, måske illikvid serie


Download ppt "Afgangsprojekt Fast Ejendom Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google