Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Danske Sygeplejerskekohorte

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Danske Sygeplejerskekohorte"— Præsentationens transcript:

1 Den Danske Sygeplejerskekohorte
Yrsa Andersen Hundrup, sygeplejerske, ph.d. Mette Kildevæld Simonsen, sygeplejerske, ph.d.

2 Baggrund for opstart af kohorten
Amerikanske studier havde vist, at hormontilskud (HRT) til kvinder efter menopausen kunne: Reducerer antallet at blodpropper med 40-50% Reducerer antallet af hoftebrud med 40% Enkelte studier fandt, at HRT kunne øge risikoen for brystkræft Paganini-Hill A., 1988 Barret-Connor EL, 1991 Stampher MJ, 1991 Nabulsi AA, 1993

3 Styregruppen ved opstart
Erik B. Obel, overlæge, dr. med., Sygehuset Øresund i Hørsholm (formand) John Philip, professor, overlæge, dr. med Rigshospitalet Niels Kristian Rasmussen, forskningsleder, mag, scient. soc. DIKE Randi Mortensen, Institutleder, kandidat i sygepleje, DISS Yrsa Andersen, forskningskonsulent, Master of Nursing, DSR (projektleder)

4 Kort om resultaterne fra den Danske Sygeplejerskekohorte
HRT beskytter ikke mod blodprop i hjertet HRT beskytter ikke mod apopleksi HRT fordobler risikoen for brystkræft HRT halverer risikoen for hoftebrud – men effekten ophører, når behandlingen ophører Hundrup YA, 2000 Løkkegaard E, 2003 Stahlberg C, 2004 Løkkegaard E, 2004

5

6 Facts om Sygeplejerskekohorten
Kohorten er stor og omfatter ca sygeplejersker > 44 år Kohorten er fulgt i 20 år Der er opnået høje svarprocenter i 3 spørgeskemaundersøgelser Kohorten er homogen (uddannelse, livsstil) Stor variation i ekspositionsfaktorer Data er opkoblet til relevante registre Data ejes af styregruppen og ligger på FCFS Disse forhold – det store antal personer, der indgår i kohorten, de detaljerede oplysninger om sociale baggrund livsstil, helbred og sygelighed og den lange observationsstid gør det muligt at analysere sammenhænge mellem livsstil og livsstilsændringer på den ene side og sygdoms risici på den anden side.

7 Data DSR´s medlemsregister Aktive og passive medlemmer
> 90 % af sygeplejersker er medlemmer medlemmer i 2014 (potentiale)

8 Dataindsamling ( N=28.731) sender spørgeskema retur Svarprocent = 86 sender spørgeskema retur (8.833 nye) Svarprocent = 76 1993 1999 2009 LONGITUDINAL sender spørgeskema retur Svarprocent = 81 LONGITUDINAL sender spørgeskema retur Svarprocent = 86

9 Registeropkobling - de mest benyttede
Landspatientregisteret 5.388 er døde Ca diagnosticeret med cancer Ca diagnosticeret med hjertekarsygdom Ca diagnosticeret med muskelsygdom CPR-registret ex. postnumre, etagebyggeri Cancerregisteret Lægemiddelstatistikregisteret ex. opioider til kronikere Dødsårsagsregisteret

10 Overordnede kategorier
1993 1999 2009 Livsstil og helbred Hormonterapi Medicin BMI BMI, vægthistorie Arbejdsmiljø QOL Stress At each of the three rounds we collected information on the women’s lifestyle. together with information on the use of postmenopausal, body weight, work environment. In 2009 we collected furthermore information on quality of life, and measures of stress.

11 Styrker ved Sygeplejerskekohorten
Ingen ”loss to follow-up” Homogen studiepopulation Sygeplejersker svarer på næsten alle spørgsmål Validerede spørgsmål i alle spørgeskemaer Sygeplejersker svarer (nogenlunde) korrekt + viden om sundhed/sygdom

12

13

14 Metode til sammenligning
Sammenligningsgruppe: SUSY 2000 (N=4445) Nøjagtig samme spørgsmål anvendt Svarprocent >70% i begge undersøgelser Aldersjusterede SRR

15 Rygning Alle kvinder Samme socialklasse (2) Daglig rygning: 20% mindre

16 Fysisk aktivitet Alle kvinder Samme socialklasse
Høj puls >4 t/u: 2.5 gange så meget Høj puls >4 t/u: lidt mere

17 Alkohol seneste ugedag
Alle kvinder Samme socialklasse ≥ 5 units: 2.5 gange så meget ≥ 5 units: dobbelt så meget

18 Body Mass Index Alle kvinder Samme socialklasse BMI≥ 30: 30 % mindre

19

20

21 Konklusion Sygeplejersker har en sundere livsstil Ryger mindre
Spiser sundere Motionerer mere Drikker noget mere………………… Bruger oftere specialister

22 Udlån af data Kontakt: Mette Kildevæld Simonsen, Finsencentret
Udarbejd en protokol om emne der ønskes undersøgt Protokoller vurderes og godkendes af styregruppen Kontrakt underskrives og data udleveres Kontakt: Mette Kildevæld Simonsen, Finsencentret Telefon:

23


Download ppt "Den Danske Sygeplejerskekohorte"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google