Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejde for enhver pris? Hvordan kan man i kommunalt regi bruge lovgivningen til at sikre, at arbejdsliv og hverdagslivet i øvrigt hænger bedst sammen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejde for enhver pris? Hvordan kan man i kommunalt regi bruge lovgivningen til at sikre, at arbejdsliv og hverdagslivet i øvrigt hænger bedst sammen?"— Præsentationens transcript:

1 Arbejde for enhver pris? Hvordan kan man i kommunalt regi bruge lovgivningen til at sikre, at arbejdsliv og hverdagslivet i øvrigt hænger bedst sammen?

2 Helhedssyn Der skal sikres balance mellem arbejdsliv og privatliv Indsatsen skal koordineres på tværs af forvaltnings enheder Jobcenter (forsørgelse, beskæftigelsesrettede indsatser) Handicap (Serviceloven, handicapkompenserende ydelser) Visitationen (Hjemmehjælp, hjælpemidler)

3 Fælles karakteristika Langvarige forløb. Kan ikke forceres. Kræver specifik viden. Generel begrænsning.

4 Eksempel på forløb Udredning Indhente oplysninger Vurdering af støttebehov Handleplan Hvem gør hvad og hvem sikre koordinering Afklaring af arbejdsevne Matching ift. arbejde Virksomhedspraktik Revalidering Fleksjob Førtidspension

5 Beskæftigelsesindsatsloven §32Vejledning og opkvalificering §42Virksomhedspraktik §51Løntilskud §70Fleksjob Støtteforanstaltninger: Hjælpemidler Mentor Befordringsgodtgørelse

6 Serviceloven §83Personlig hjælp og pleje Støtte til praktiske opgaver i hjemmet §85 og 86 Udvikling af færdigheder og genoptræning §100Nødvendige merudgifter §114Støtte til bil

7 Øvrig lovgivning Lov om kompensation til handicappede i erhverv §4Personlig assistance Lov om specialundervisning Kompenserende specialundervisning


Download ppt "Arbejde for enhver pris? Hvordan kan man i kommunalt regi bruge lovgivningen til at sikre, at arbejdsliv og hverdagslivet i øvrigt hænger bedst sammen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google