Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Cases - flipovers Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Cases - flipovers Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Cases - flipovers Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sukkersyge-case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Er der mulighed for prankym. Kir. Tilsyn på Holstebro? 2. Sidder der en læge i visitationen? 3. Hvem har det afgørende ord i visitationen (magten?) 4.Visitering skal bero på at fornødne / ikke overdrevne ressourcer ter til stede på modtagende hospital 5. Det er godt, at der formodentlig tages hensyn til, at patienten er kendt i Holstebro 6. Et akut beredskab skal fungere hele døgnet.

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sukkersyge-case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Paradokser: - Er sukkersygen i kontrol eller ej? - Hvorfor nævnes der intet om maveondet? - Hvilken læge tales der om ved visitationen? (egne læge – visiterende læge?) 2. Et akut beredskab skal fungere hele døgnet. 3. Overvejelser: - Hvem taler praktiserende læge med, når han melder patienten til indlæggelse – læge eller sygeplejerske? - Kræver en akut forværring overflyttelse til andet sygehus (ved indlæggelse på medicinsk visiteret modtagelse)? 4. Positivt: - Datteren kører et sted hen og de modtages af kendt personale - Indlæggelse tæt på hjemmet

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sukkersyge-case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Lægepraksis: Let tilgængelig: ”Ingen telefonkø” akut nummer – (reel) mulighed for akut konsultation. ? Kan lægepraksis honorere fremtidige krav med den foreslåede akutplan – har de tid? Lægemangel? 2. Akutberedskab: - Visitation til den ”rigtige” indsats - Ens mulighed for akut behandling uanset om man bor i øst eller vest - Kvalitetssikring af alle led i akutberedskabet i.e. Visitation, læge i akutbil, specialludd. Pers. i.. - At kronikere bliver visiteret direkte til specialafd. / ”stamafd.” er et must - Opmærksom på at speciallæge opdeling ikke må overskygge at patienten med ny diagnose fortsat ”fejler” andet (tidl.) ex. ny apopleksi med KOL - diabetes

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sukkersyge-case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Akutberedskab - være opmærksom på. 2. Visitering – hvordan, hvis man skal ”undgå” indlæggelse? 3. Styrke primær: Lægen og hjemmesygeplejersken 4.Mange steder i dag fungerer f.eks. de medicinske modtagelser. Modtages hurtigt af læge / sygeplejerske, prøver bestilles / tages. Tilsyn bestilles af andre eksperter – hurtig diagnosticering og behandling / pleje. Speciallægen samler trådene tilsidst inden for et halvt til et helt døgn 5. ”Misbrug” af eksperter

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ondt i maven - case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Visiteringen skal fungere, så patienten kommer til det rigtige sted i første omgang 2. Forløbet i casen er så hurtigt, at hvis det skal være realistisk generelt, skal kapaciteten være stor (mange hænder) 3. Planlægning akutberedskab: - Hvad skal basis-serviceniveau være? - Hvad er realistisk at garantere udfra antal hænder og økonomi? - Afsætte ressourcer til uddannelse og efteruddannelse 4. Godt i casen: Det tværfaglige samarbejde i modtagelsen 5. Visitationen skal være kompetent på faglighed. Logistik, hvornår lægefaglig sparring er behov

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ondt i maven - case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1.Akutberedskabet planlægges med opmærksomhed på: - At der organiseres passende kompetencer ifht. behov - At visitator har overordnet overblik over patientforløbet fra melding til stabil placering 2. Det tegner godt: - Hvis Falck vil holde sig til halv times ventetid - Visitator har overblik over hele enheden og har kontakt til resten af regionens hospitaler 3. Urealistisk kort ventetid på vagtlæge 4. Husk uddannelse 5. Intet nyt i casen – sådan gør vi i dag

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ondt i maven - case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Der skal tages hensyn til, at patienten bliver visiteret til: 1) Et sygehus med de nødvendige kompetencer 2) Et sygehus hvor der er plads 2. Man skal være opmærksom på: 1) At der visiteres på regionalt plan (AMK) 2) At visitator har overblik over alle akut-ressourcer i regionen, så der sikres optimale behandlinger (on-line rapportering af aktiviteter) 3. Kort responstid på lægevagt

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Brækket håndled - case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Akutklinik: - Ikke effektivitetsprincip, men nærhedsprincip! 2. Behandlingssygeplejerske: - Opretholdelse af rutiner? Rotation? 3. Røntgen-akutklinik – Vagtberedskab 4. Er akutklinikker et ”Hold-kæft-bolche”? 5. Patienten bliver ikke vurderet af en ortopædkirurg 6. Ikke observeret ”hele” patienten – risiko for andre læsioner (slået hovedet?) 7. Positivt med én fælles skadevisitation, - ét fælles nummer 8. Positivt at patienten kommer til rette sted første gang, der hurtigt kan klare hele behandlingen

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Brækket håndled - case Gode råd og opmærksomhedspunkter: Meget vigtigt med korrekt visitation Alle skal have lige adgang til hurtig behandling At de faglige kompetencer, der er brug for, er til stede Det virker som et hensigtsmæssigt patientforløb

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Blodprop - case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Hvem skal lave efterbehandling efter 1. døgn: Akutsygehus? / Nærsygehus? 2. Telemedicinsk velfungerende. Logistikken er allerede på plads 3. Det går næsten for ”godt”. Hvad med evt. komplikationer under transporten? 4. Vil sundhedsfagligt personale forbedre disponeringen på 112?? 5. Akutbilerne bør bemandes med læger, hvis det skal have den ønskede effekt pga.: Medicineringen (blodfortyndende/hjertestabilisering) komplikationer undervejs 6. Invasiv kardiologi i Vestylland / Viborg??

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Blodprop - case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Akutmodtagelsen er ikke rette sted til denne patient. Han skal direkte på kardiologisk 2. Rigtig godt at patienten visiteres til rette sted straks 3. Hvilken fagperson skal bemande vagtcentralen?? – en læge? 4. Ifølge transportrekommendation (dansk anæstesiologisk og cardiologisk selskab) skal pateinge med st. depression ledages af læge under transporter >ca. 20 min. 5. Vi ser ingen forbedring ved indførelse af akutplan, da der for nuværende sendes lægebemandet bil til disse patienter 6. Patienten skal være stabil nok til transporten

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Blodprop - case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Der skal være kompetent personale med (anæstesi- sygeplejerske eller læge) på transporten 2. Hvem visiterer og hvem starter behandlingen? 3. Direkte behandling hos specialister

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trafikuheld - case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Behandlingen indledes hurtigere og mere målrettet 2. Bedre kommunikation til behandlingsstedet 3. Visitationsretningslinier skal være helt på plads 4. Opmærksom på koordinering regionerne imellem 5. Opmærksomhed på regningslinier i de andre regioner 6. Et stort plus at akutmodtagelsen har eget røntgen og skanningsapparat! 7. Så få personer som muligt på ulykkesstedet, fordi der er større risiko for kommunikationsbrist 8. Så høj kompetence som muligt præhospitalt 9. Der kan komme flere ulykker på samme tid. Derfor central koordinering

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trafikuheld - case Gode råd og opmærksomhedspunkter: 1. Sussis behandling er afhængig af, hvilket tidspunkt på døgnet uheldet sker, da der ikke er akutbil i Silkeborg om natten! (Hvorfor?) 2. Hurtig indsats samt sikker visitation er vigtige parametre 3. Afstanden til akutsygehus er også vigtig 4. Hvis der kan rekrutteres speciallæger indenfor specialerne er planen god 5. Traumeteamet mangler en organkirurg


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Cases - flipovers Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google