Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T ECTS-label Hvad og Hvorfor.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T ECTS-label Hvad og Hvorfor."— Præsentationens transcript:

1 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T ECTS-label Hvad og Hvorfor

2 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvad er et ECTS-label?  An ECTS label can be awarded to institutions which apply ECTS correctly in all first and second cycle degree programmes  The criteria for the ECTS label are: an Information Package/Course Catalogue in the local/national language and English (online or hard copy), correct use of ECTS and use of ECTS in Erasmus mobility (including samples of Learning Agreements, Transcripts of Records and proof of full academic recognition for Erasmus students)  The label will raise the profile of the institution as an attractive, reliable and transparent partner in European and international cooperation

3 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvad er et ECTS-label?

4 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvem har ECTS-label?  2004: 91 ansøgere, 11 fik tildelt label  2005: 70 ansøgere, 3 fik tildelt label  2006: 49 ansøgere, 7 fik tildelt label  2007: fristen udskudt til 2008

5 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvad skal der til?  Korrekt anvendelse af ECTS  Aarhus Universitet og alle uddannelser er beskrevet på dansk og engelsk i en Information Package  Alle undervisnings- og kursusudbud præsenteres årligt på dansk og engelsk i et universitært kursuskatalog (Course Catalogue)  Systematisk studenterudveksling i overensstemmelse med Bologna- deklarationen

6 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Korrekt ECTS anvendelse  Alle uddannelseselementer opgøres i ECTS  ECTS udtrykker den samlede arbejdsmængde knyttet til et uddannelseselement (1 ECTS = 25–30 timer)  ECTS udløses efter tilfredsstillende gennemførelse af det krævede arbejde og en passende udprøvning af de opstillede læringsmål  Alle Bachelor og Kandidatprogrammer er opbygget af 30 ECTS per semester (normalt 750 – 900 timers arbejde)

7 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Information Package Beskrivelse på dansk og engelsk af:  Institutionen (Det nye Aarhus Universitet)  De akademiske studieprogrammer (AU’s uddannelser)  Praktiske oplysninger (regler og general info for studerende) Formål:  Skal gøre det let at forstå og sammenligne studieprogrammer  Skal kunne bruges af alle studerende, internationale såvel som nationale

8 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Course Catalogue  Alle kursusudbud er tilgængelige på web i passende tid inden studiestart  Kursusudbudene er beskrevet på dansk og engelsk med oplysninger om:  Niveau og ECTS-vægt  Semester/år  Timer per uge  Formål (læringsmål og kompetencer)  Faglige forudsætninger og adgangsbetingelser  Kursusbeskrivelse  Pensum og litteratur  Undervisningssprog  Underviser (undervisningsansvarlig)  Undervisnings- og prøveform(-er) Formål:  Fuld transparens og dokumentation (hele vejen rundt)

9 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Studenterudveksling  Fuld akademisk anerkendelse af studieophold: garanti for at et studieophold på f.eks. 30 ECTS indgår som 30 ECTS i den pågældendes studieprogram  Tre udgående studerende, fra hvert sit område, med dokumentation for:  Transcript of Records (uddannelsesudskrift) før studieophold i udlandet  Learning agreement (gensidig aftale af indhold; kurser/fag)  Transcript of Records (uddannelsesudskrift) efter endt studieophold  Dokumentation for godkendelse og fuld merit af studieophold  Tre indgående studerende med dokumentation for:  Transcript of Records (uddannelsesudskrift) før studieophold her  Learning agreement (gensidig aftale af indhold; kurser/fag)  Transcript of Records fra AU (uddannelsesudskrift) efter endt studieophold

10 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T ECTS-label Hvordan, Hvem, Hvornår

11 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvordan?  Projektorganisation etableret med repræsentanter/interessenter fra alle niveauer  Implementering af en række fælles standarder og retningslinjer  Fælles systemer for kursusbeskrivelser, studieprogramadministration  Fælles mindstekrav til uddannelsesbeskrivelse og –opbygning  Start på det egentlige arbejde 7. dec. 07

12 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Projektorganisation Projektejer Rektorat og dekaner Styregruppe Arbejdsgruppe: Information Package Arbejdsgruppe: Course Catalogue Arbejdsgruppe: Uddannelsesstruktur Arbejdsgruppe: Ansøgning og dokumentation Projektleder

13 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvordan, hvad er status?  Kravene kongruent med en udvikling der allerede er i gang  Information Package strukturen passer stort set med den netop lancerede studieguide.au (eng. oversættelse mangler)  Course Catalogue kan genereres ud fra Undervisningsadministrationssystemet (efter lettere tilpasning)  Studieordningsrevision sammenfaldende med implementering af ny karakterskala

14 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Sammenhæng mellem IP, CC og studieordning

15 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Sådan vil det se ud! http://www.studieguide.au.dk

16 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Fælles systematik  Ensartet præsentation af uddannelser  Ensartet præsentation af kursusudbud  UVA-systemet anvendes af alle

17 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Offentliggørelse af udbud  Undervisningsudbud i E07/F08 skal været registreret med de nødvendige oplysninger ved udgangen af november 07  Fra F08 registreres kendte udbud (dog mindst ét udbud eller beskrivelse per studieelement) fortløbende for det kommende studieår  Dvs. F08 – E08/F09, E08 – F09/E09, F09 – E09/F10  Udfyldelsesgraden skal være tilstrækkelig til, at et studienævn på foranledning heraf, vil kunne lave en endelig (og dermed bindende) godkendelse af det pågældende studieelement uden yderligere dokumentation

18 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Fælles struktur og ramme  Studieprogrammerne opbygges af 30 ECTS semester  Studieprogrammerne udløser 30 ECTS gennem passende prøve hvert semester  Alle studieelementer gøres delelige med 5

19 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Fælles procedure  Forhåndsgodkendelse erstattes af forpligtende godkendelser  Godkendelsen registreres i studieprogrammet, således at programmet falder på plads efter bestået ophold

20 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Tidsplan  Revision af studieordninger fra jan. 07  UVA-systemet anvendes fra foråret 07  Studieguiden tilpasses og oversættelse påbegyndes mar. 07  Nye studieordninger træder i kraft sep. 07  Kursuskatalog for E07/F08 online i endelig form nov. 07  Ansøgning indgives mar. 08  De endelige frister/procesbeskrivelser for indlevering af studieordninger og indtastning af kursusudbud kommer først i det nye år

21 Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvor er der hjælp at hente og til hvad? Brug projektlederen til:  Uddybning og udfoldelse af krav m.m.  Processtøtte  Eller hvad I ellers kan komme i tanke om  Brug mig – jeg er her for jeres skyld Brug studieforvaltningen til:  Støtte til udarbejdelse af studieordning Der vil snarest komme afklaring af støtte til:  Ibrugtagning af UVA-systemet  Formulering af kursusudbud på engelsk


Download ppt "Steffen Skovfoged, projektansvarlig ECTS-label A A R H U S U N I V E R S I T E T ECTS-label Hvad og Hvorfor."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google