Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsanalyse HA 5. semester.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsanalyse HA 5. semester."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsanalyse HA 5. semester

2 Formål med kurset Analyse af vækst Virksomhedens styrkeprofil
Forstå vækstbegrebet Forstå hvorfor man analyserer den selvfinansierede vækstrate Forstå vækstformlen og dens dekomponering Forstå sammenhængen mellem vækst og gældsandel, og vækst og rentabilitet Virksomhedens styrkeprofil Forstå tankegangen bag virksomhedens styrkeprofil Øvelse/opgavegennemgang Se på de to selskabers selvfinansierede vækstrater Se på de to selskabers styrkeprofil

3 Hvad er vækst? & Hvorfor er det interessant at analysere vækst?

4 Vækst i et strategisk perspektiv
Det traditionelle investor-synspunkt hvor mange penge giver denne investering i afkast? udbytte avance v/ salg af aktierne hvornår får jeg disse penge (nutidsværdi)? hvilken usikkerhed er der på de betalinger jeg skal have (mit afkast)?

5 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Virksomhedernes vækst-strategier

6 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Regnskabsanalytiske overvejelser i relation til vækst, herunder valg af vækst-strategier AFKAST hvordan er konkurrencesituationen på de nye markeder? hvordan er livscyklus for de nye produkter? RISIKO er der øget usikkerhed på de nye markeder? ofte øget usikkerhed på salg af nye produkter (slår de fejl?) FINANSIERING hvilket finansieringsbehov følger af den valgte strategi? hvordan skal virksomheden finansiere sin strategi/vækst? selvfinansiering øget gældsandel kapitalindskud fra aktionærerne eller flere aktionærer (emission)

7 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Typer af vækst Hvad skal virksomheden præstere? Branchens vækstrate 25% Faktisk vækstrate Selvfinans. vækstrate 20% 15%

8 Selvfinansieret vækst

9 Centrale nøgletal i vækstanalysen
Afkastningsgrad (ROA) Pay-out-ratio Egenkapitalforrentning (ROE)

10 Centrale nøgletal i vækstanalysen (fortsat)
Finansiel gearing Dekomponering af ROE ROE = egenkapitalforrentning (efter skat) ROA = afkastningsgrad r = rente, beregnet som Finansielle omkostninger / (Gns. hensættelser + gæld) * 100 G/EK = Finansiel gearing s = den effektive skatteprocenten beregnet som skat / resultat før skat, begge ifølge resultatopgørelsen

11 Selvfinansieret vækst (g*)
Definition ”den vækst i egenkapitalen, der er skabt gennem selvfinansiering med indtjente midler” Beregning hvor: u = pay-out-ratio

12 Selvfinansieret vækst (fortsat)
Hvornår er væksten ”sund”?

13 Selvfinansieret vækst (fortsat)
Hvad kan give stigende vækst? stigende ROA stigende ROE, herunder stigende rentemarginal stigende finansiel gearing faldende skatteprocent faldende pay-out-ratio Hvorfor er analyse af ”kilderne” til vækst vigtig?

14 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)

15 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Typer af vækst Hvad skal virksomheden præstere? Branchens vækstrate 25% Faktisk vækstrate Selvfinans. vækstrate 20% 15%

16 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Virksomhedens vækst < branchens vækst konsekvens markedsandele tabes udvanding af eksistensgrundlag på sigt handlingsmuligheder øget salg m.v (dvs. øget faktisk vækst) - se mulige vækststrategier!!! effektivisering/rationalisering af driften (bedre ROA) lavere pay-out-ratio øget gældsandel når positiv rentemarginal (bedre ROE) etc.

17 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Faktisk vækst > selvfinansieret vækst konsekvenser vanskeligheder med på sigt at finde finansiering til væksten handlingsmuligheder reducere den faktiske vækst - MEN sammenhæng til branchens vækst? driftsmæssige indgreb (~ROA) bedre overskudsgrad via effektivisering/rationalisering bedre omsætningshastighed via nedbringelse af aktivmassen finansielle indgreb (~ROE) tilførsel af yderligere aktiekapital øget gældsandel mere sparsom udbyttepolitik

18 Vækst i et strategisk perspektiv (fortsat)
Faktisk vækst < selvfinansieret vækst konsekvenser oparbejdning af overskudslikviditet, som ofte kun kan genplaceres som finansielle investeringer med lavere afkast end ROA/ROE (f.eks. aktier, obligationer, o.l.) handlingsmuligheder udbetaling af overskudslikviditet til aktionærerne (Shareholder Value) opdyrkning af nye vækstmarkeder (organisk vækst) køb af nye vækstmarkeder/-virksomheder

19 Opgaveløsning Vækstnøgletal for Flügger og eHuset

20 Flügger - vækstnøgletal

21 eHuset - vækstnøgletal

22 Virksomhedens styrkeprofil

23 Virksomhedens styrkeprofil
Virksomhedsprofil / risikoprofil fra tidligere gennemgang Porters five forces BCG-matrix og produkt livscyklus SWOT-analyse Strategisk beredskab

24 Virksomhedens styrkeprofil
Porters five forces Potential entrants Industry Competitors Rivalry among existing firms Suppliers Buyers Substitutes

25 Virksomhedens styrkeprofil
BCG-matrix og produkts livscyklus

26 Virksomhedens styrkeprofil
Strategisk beredskab (Ansoff) Nyhedsgrad og hastighed heraf (turbulens i omgivelserne) Omverden Internt i virksomheden Motivation og kapacitet (forandringsevne i virksomheden) - produktionsapparat - personale - ledelse - økonomi/kapitalstruktur


Download ppt "Regnskabsanalyse HA 5. semester."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google