Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfagruppen for markedsføring af folkebibliotekerne Den 11. november 2008 Kl. 9-12 Gentofte Hovedbibliotek.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfagruppen for markedsføring af folkebibliotekerne Den 11. november 2008 Kl. 9-12 Gentofte Hovedbibliotek."— Præsentationens transcript:

1 Erfagruppen for markedsføring af folkebibliotekerne Den 11. november 2008 Kl. 9-12 Gentofte Hovedbibliotek

2 Dagsorden:den 11. nov., kl. 9-12 9-9.20 Oplæg til den konstruktive kritik: udvikling og vurdering i NABC 9.20-11 Oplæg fra gruppen Lisbeth Steckhahn, Hvidovre: Om markedsføring af e-ressourcer Gudrun Møller, Tårnby: Kommunikationsstrategi Helle Winther Olesen, Furesø: Om debatforum 11-11.15 Pause 11.15-11.35 I plenum: erfaringer med Facebook, Blogs, web2.0 i markedsføring v Thomas Tiedje 11.35-12.00 Indhold på temadag den 26. maj 2009 kl. 9-16, Gentofte, blog Anbefaling for fælles branding, blog Datoer for de næste møder + forslag til emner

3 Konstruktiv kritik Udvikling kontra vurdering Det er en fordel at skille de to tydeligt ad At vide hvor man er i processen Når vi pitcher (vandhuller) skal vi besvares med udviklingsmuligheder Når vi fremlægger færdigt projekt skal vi besvares med vurdering

4 Vandhullet Vandhullet: er et navn for en bestemt på at pitche på og give kritik på. Dem der inviteres til at være med til pitchen skal være opmærksomme på at de er med til at udvikle en idé, ikke blot vurdere og kritisere. Deltagere tildeles bevidst følgende roller

5 3 roller til udvikling - Vandhullet Dem, der forholder sig til alt det, der gør ideen god Dem, der forholder sig til, hvordan idéen kan bliver endnu bedre, skarpere Dem, der tager rollen som bruger-gruppe på sig – Brugerbrillen!

6 Forløb for Vandhul Tildeling af roller En vælges til at styre processen Definition af rollerne (se forrige slide) Pitch på 5 min ud fra NABC Feedback fra de 3 grupper Ideen med rollerne er at man både får forøget fokus på projektets værdi, man får set på det i en anden optik (bottom up/top down), fastholder blik på brugeren og får defineret teamroller tydeligere.

7 Redskab til vurdering SWOT-analysen er rigtig god! – Særligt til evaluering/vurdering S: Strength/Styker ved projektet W: Weaknesses/Svagheder ved projektet O: Opportunities/Muligheder i projektet T: Threats/Trusler, konkurrenter for projektet

8 SWOT Styrker: S – interne Hvad er projektet styrke: Høj kvalitet, lave priser, unikke produkter, lokalt kendskab, stor erfaring, placering, slogan Svagheder: W - interne Hvad er projektets svagheder: Mangel på arbejdskraft, små lokaler, få likvider, gamle og hierarkiske forretningsprocedurer Muligheder: O - ekstern Hvad er projektets muligheder: Ny teknologi, nye brugere, åbningstider, Udnyttelse af netværk, Udbygning af lokale/regionale netværk. Trusler: T – ekstern Hvad er projektets trusler: Ny lovgivning, nye gratis udbydere, valutakrise, dårlig presseomtale af branchen, ustabile leverandører

9 Lisbeth Steckhahn, Hvidovre: Om markedsføring af e-ressourcer

10 Gudrun Møller, Tårnby: Kommunikationsstrategi

11 Helle Winther Olesen, Furesø: Om debatforum

12 Erfaringer med Facebook, Blogs osv. Hvem har erfaringer med Facebook, Blogs, Web 2.0 i forbindelse med markedsføring? Biblioteker med profiler…. Virker det?! Thomas Tiedje fremlægger eksempler Hvem kunne pitche sådan et projekt næste gang?!

13 Temadagen forår 2009 Overskrift: Temadag om markedsføring af og på folkebibliotekerne Målgruppe/forudsætning: Alle biblioteksansatte som arbejder med eller har interesse i markedsføring og formidling i bredeste forstand. Beskrivelse/indhold: Denne temadag er en inspirationsdag for alle biblioteksansatte, der gerne vil orienteres om de nye perspektiver og muligheder inden for markedsføring af folkebibliotekerne, og bibliotekernes arrangementer. En række markante oplægsholdere som hver især beskæftiger sig med markedsføring af kultur, giver deres bud på effektiv markedsføring ud fra deres erfaringer uden for biblioteksverdenen. (Så snart oplægsholdere er fastlagt vil kursusbeskrivelsen blive rundsendt) Varighed: Heldagskursus, Underviser(e): Koordinator, Amalie Ørum Hansen, Gentofte Hovedbibliotek, ahan@gentofte.dk, Tid og sted: Kl. 9-16, Øregårdssalen,ahan@gentofte.dk D. 26. maj, 2009

14 Temadagen- forslag Oplægsholdere: Emner:

15 Fællesmøde med Erfa for E-ressourcer Kunne vi holde et fællesmøde med erfagruppen for e-ressourcer? – Vi kunne måske prøve at lade dem pitche to tiltag, som de gerne vil har kritik og vurdering af? De har som succeskriterium at de skal øge transaktionen for e-ressourcer med 25% - måske vi kan fungere som sparringspartnere?

16 Vores anbefaling for fælles branding Hvordan formulerer vi en anbefaling – Arbejdsgruppe, der kan kaste temaer ud på vores blog: http://erfagruppeformakedsfoering.wordpress.com/ http://erfagruppeformakedsfoering.wordpress.com/ – Oplæg til næste gang, prøve at pitche 1-2 ideer på baggrund af temaerne på bloggen?

17 Golden Days - et erfa-samarbejde Golden Days holder samarbejdsmøde – Den 21. november, kl. 9-12 i Hofteatret, Christiansborg Ridebane (tilmelding senest 17.november)! Tema: 1700-tallet, Kulturmødet mellem Danmark og verden – Tema 2009: Fart, krop- 1920’erne og 1930’erne

18 Datoer – kommende møder Den 20. januar 2009 (temadagsindhold/fællesbranding/pitch) Den 31. marts 2009 Den 26. maj 2009 (temadagen) Den 18. august 2009 – Datoer efterår 2009?

19 YouTube Den ikke-viste episode af Batman og Robin i biblioteketBatman og Robin i biblioteket Bibliotekar til samtale – Monty Python…Monty Python Super-bibliotekaren En anden super-bibliotekarsuper-bibliotekar Stand-up-bibliotekaren Old school-infofilm – 10 min. lang… Old school-infofilm Cookie monster på biblioteket Kærlighed til og på biblioteketbiblioteket De australske bibliotekarers tv-seriebibliotekarers

20 Referat Oplæg til den konstruktive kritik og NABC Der var generel enighed om at fortsætte med at bruge NABC til udvikling. Næste møde prøver vi med 2-3 pitch Datoer for de næste møder + forslag til emner Facebook, blogs og myspace. En gennemgang af hvad vi kan bruge det til i forhold til hhv. arrangementer og profiler for hele biblioteker. Thomas Tiedje fortsætter oplæg og gennemgang,

21 Referat Oplæg fra gruppen Lisbeth Steckhahn, Hvidovre: Om markedsføring af e-ressourcer – Om World Wide Viden-projekt. Meget anvendeligt for erfagruppen for e- ressourcer. Vi inviterer dem til et oplæg/sparring næste gang. Gudrun Møller, Tårnby: Kommunikationsstrategi – Om koordinering af bibliotekets kommunikation inden for og uden for huset. Vi kører en SWOT af projektet på bloggen. Det kunne være interessant at se det implementeret andre steder. Helle Winther Olesen, Furesø: Om debatforum – Om den succesfulde debat-foredragsrække. Det er interessant at finde succestriggere. Champion (Børge), lokal forankring osv. Og dermed kunne se den direkte anvendelighed for andre arrangementer. Se slides fra oplæg!

22 Referat: Debatforum fortsat Succesudløsere Debatforum – Champion (Børge) – Støtte fra lokalpresse – Lokalforankring – Foreningsstøtte og ekstern fundraising – Sæsontilmelding (loyalitet og identitet) – Debat-elementet – Gratis – Kaffe og vand – Åbenhed i emnevalg – Tiden (eftermiddag) Arrangement – ’foredrag’ – Måske 15 deltagere (5 interne) – Koster 30 kr – Afsendere er en arrangementsafdeling – Foredrag – Billet fra gang til gang

23 Referat I plenum: erfaringer med Facebook, Blogs, web2.0 i markedsføring – Thomas Tiedje præsenterede en række interessante biblioteksprofiler. Vi starter næste møde med fortsættelsen. – Det blev foreslået at der nedsættes en erfa/netværksgruppe for alle biblioteksmedarbejdere der arbejder med web 2.0 – Der vil sandsynligvis være pitch næste gang fra erfagruppen

24 Referat Indhold på temadag Den 26. maj 2009 kl. 9-16, Gentofte – Forslag til opælgsholdere: Peoples Press, Niels Erik Vollmann, museolog. – Det blev foreslået at holde temadagen todelt. En del med inspirationsoplæg og en del med praktiske redskaber, workshops.

25 Referat Anbefalinger – At der nedsættes en erfagruppe/netværksgruppe for biblioteksmedarbejdere som arbejder med web 2.0 – At der på baggrund at Gudrun Møllers oplæg arbejdes videre med en ’skabelon’-form for standardisering og koordination af PR og kommunikationsstrategier for det enkelte bibliotek. Hvordan kan sådan et internt samarbejde initieres, hvilke arbejdsgange og mødeformer virker?

26 Referat Datoer for de næste møder + forslag til emner 20. januar 31. marts 26. maj (temadag) 18. august


Download ppt "Erfagruppen for markedsføring af folkebibliotekerne Den 11. november 2008 Kl. 9-12 Gentofte Hovedbibliotek."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google