Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det faglige grundlag for Vandmiljøplan III Sammenfatning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det faglige grundlag for Vandmiljøplan III Sammenfatning"— Præsentationens transcript:

1 Det faglige grundlag for Vandmiljøplan III Sammenfatning
Kontorchef Søren S. Kjær Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen

2 Muligheder for regulering III
Udtagning I brakning, MVJ støtte, økologistøtte Regulering Mindre tilført gødning Afgift Mindre tilført gødning Reduktions mål (tons N) Færre husdyr, harmonikrav skærpes. Foder- effektivitet Efterafgrøder m.v.

3 Valg af regulering

4 EU-direktiver og VMP III
Vandrammedirektiv Habitatdirektiv Implementeret i lov om Miljømål - 3. Behandling d.d. Senest bindende målsætning i 2009 for individuelle områder

5

6

7 Variationer fra opland til opland
Opland/deloplande. Natur- og vådområdernes forskelligartede sårbarhed Bedriftstypens betydning Klimatisk variation - indflydelse på afstrømning og miljøtilstand Transportveje for kvælstof og fosfor til vandmiljøet

8 Odense Fjord scenarie

9 Fosfor Trend: Fra 25  13,4 kg/år ha i overskud
Problem: Fortsat ophobning  stigende udledning til vandmijøet Andre sektorer: Industri/renseanlæg/dambrug max. 20%

10 Mulige fosforreduktionsmålsætninger
En reduktion af fosforoverskuddet opnået ved en reduktionen af fosforindholdet i husdyrgødningen En reduktion af fosforoverskuddet opnået ved en reduktion af fosforindholdet i husdyrgødningen samt en bedre fordeling af dette. En reduktion af fosforoverskuddet kombineret med en nedbringelse af dyrkningsjordens fosforstatus på udvalgte arealer En generel målsætning om fosforbalance kombineret med en nedbringelse af dyrkningsjordens fosforstatus på udvalgte arealer Behovsbetinget fosfortilførsel, hvilket vil være ensbetydende med en nedbringelse af dyrkningsjordens fosforstatus i områder, der i dag har højt fosforindhold i jorden


Download ppt "Det faglige grundlag for Vandmiljøplan III Sammenfatning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google