Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status på vandplaner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status på vandplaner."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status på vandplaner Kontorchef Peter Kaarup Informationsmøder d. 16.-17.09.2014

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Status for Vandplan 1 -Behandlingen af høringssvar fra den offentlige 6-måneders høring af vandplanerne, har medført en række ændringer i vandplanerne -Ændringerne i vandplanernes indsatsprogram og retningslinjer skal ifølge miljømålsloven i supplerende offentlig høring, inden vandplanerne kan vedtages. -Derfor blev ændringerne sendt i en 8 ugers supplerende offentlig høring, som blev afsluttet 26. august. Naturstyrelsen modtog 322 høringssvar, primært fra kommunerne, som vi nu er i gang med at læse og behandle. -Når justeringer fra behandlingen af høringssvar er foretaget, kan vandplanerne vedtages og offentliggøres. SIDE 2

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Status for Vandplan 1 -Vandplan 1 forventes at blive vedtaget og offentliggjort i løbet af efteråret 2014. -I den forbindelse offentliggøres et overordnet høringsnotat, hvori indkomne høringssvar, der er af generel karakter, refereres og kommenteres. -Herudover offentliggøres 23 lokale høringsnotater om særlige lokale problemstillinger. Det vil fremgå af høringsnotaterne, hvilke høringssvar der har ført til ændringer af vandplanerne. -Endvidere offentliggøres sammenfattende redegørelser for vurderingerne af vandplanernes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. SIDE 3

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Status for vandområdeplaner, indsatsprogrammer og miljømål (VP2) -Anden generation vandområdeplaner (VP2) bygger på et nyt plankoncept, hvor interessentinddragelsen og inddragelsen af lokal viden i vandplanlægningen styrkes (vandråd). -Kommuner og vandrådenes arbejde afsluttes den 7. oktober 2014. Hvorefter Naturstyrelsen udarbejder indsatsprogrammets øvrige indsatser. -Udarbejdelsen af det faglige grundlag til VP2 forløber planmæssigt og udkast til vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer forventes sendt i 6 måneders offentlig høring d. 22. december 2014. SIDE 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fra miljømålslov til lov om vandplanlægning ElementVP1VP2 Vand(område)planBindendeInformationsdokument IndsatsprogramVedtages som en integreret del af vandplanen Udstedes i bekendtgørelsesform MiljømålFastsættes i vandplanenUdstedes i bekendtgørelsesform Offentlighedens inddragelse Arbejdsprogram, oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, idéfase, teknisk forhøring, 6 måneders offentlig høring, supplerende høring, kommunale handleplaner Arbejdsprogram, oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, 6 måneders høring, 8 ugers høring ved ændring af bekendtgørelser Etablering af vandråd SIDE 5

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Tak for opmærksomheden! Tak for opmærksomheden

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 7


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status på vandplaner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google