Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmarkedsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmarkedsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmarkedsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate
Beskæftigelsesnetværket – årskonference d. 6. marts Oplæg v/ Vibeke Jensen, Beskæftigelseschef i Aarhus Kommune Medlem af Carsten Koch-udvalget

2 DISPOSITION Koch lige nu! Hvad er opgaven?
Hvordan har vi grebet opgaven an? Fornyede paradigmer Økonomi - ny refusionsmodel 10 forslag på integrationsområdet Perspektiver – hvor fører det os hen? Styrket virksomhedssamarbejde – eksempel fra Aarhus

3 KOCH LIGE NU! Fase 1: Forsikrede ledige – en homogen gruppe
- Arbejdsdeling, a-kasser og kommuner - Adressering af 2-årig dagpengeperiode - Under implementering – vi har travlt!! Fase 2: Alle de øvrige!! – en heterogen gruppe - Kontant- og uddannelseshjælp - (For)revalidering - Sygedagpenge og jobafklaringsforløb - Ressourceforløb - Ledighedsydelse - Fleksjob - Førtidspension - Integration (delrapport afleveret)

4 Kilde: www.jobindsats.dk
KOCH LIGE NU! Kilde:

5 Kilde: www.jobindsats.dk
KOCH LIGE NU! Kilde:

6 HVAD ER OPGAVEN? Hvordan får vi flere aktive på arbejdsmarkedet
og i uddannelsessystemet – med den samme økonomiske ramme? Hvilke metoder og redskaber virker - på hvem og hvornår? Hvilke incitamenter for den ledige/kommunen?

7 HVORDAN HAR VI GREBET OPGAVEN AN?
Hvad ved vi? Evidensbaseret viden? Praksisorienteret viden?

8 HVORDAN HAR VI GREBET OPGAVEN AN?
Tre centrale resultater Virksomhedsrettet indsats virker for personer med svære psykiske lidelser i kombination med behandling og mentor (IPS) Jobkonsulentens vurdering af borgerens chance for at komme i job har positiv effekt (Beskæftigelsesindikatorprojektet) Det kan betale sig at investere langsigtet i borgere på kanten af arbejdsmarkedet (Skandiamodellen)

9 FORNYEDE PARADIGMER Virksomhedsrettet fokus trods begrænset arbejdsevne Fra lineær til cirkulær indsats Nye krav til samarbejde ud af kommunen/på tværs af sektorer Nye kompetencer, hvor er jobbene? ”Uddannelse til alle” – også de svageste grupper Investering med langt perspektiv – incitamenter på spil? Hvordan undgås creaming? Indsats med stærkt fokus på resultater og effekter - også på den lange bane

10 ØKONOMI – NY REFUSIONSMODEL
Principper: Styrke kommunalt fokus på resultater og effekt Samme refusion uanset ydelse Refusionen aftrappes over tid – efter 1 år udgør refusionen 20 % Gældende fra 4. januar 2016 – anciennitets dato 1. juli 2014* ”Refusionstæller” – nulstilles efter 52 ugers selvforsørgelse inden for en reference periode på 3 år. Tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem fra 1. januar 2018 Midlertidig kompensationsordning i 2016 og 2017 – begrænser kommunernes tab og gevinst * Eksisterende modtagere af førtidspension og fleksjob friholdes af refusionsomlægningen

11 Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriet
ØKONOMI – NY REFUSIONSMODEL Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriet

12 10 FORSLAG PÅ INTEGRATIONSOMRÅDET
En mere virksomhedsrettet indsats Et kortere og mere intensivt integrationsprogram Rehabiliteringsteamet skal sikre en kontinuerlig indsats ved programmets afslutning Resultattilskud for beskæftigelse og uddannelse skal udvides Tidlig og grundig kompetenceafklaring Danskuddannelse skal ske på arbejdspladsen Mentorstøtte skal opprioriteres i programmet Aktivitetsparate skal have en koordinerende sagsbehandler Opkvalificering af kommunale medarbejdere Forsøg med kommunale partnerskaber

13 PERSPEKTIVER - HVOR FØRER DET OS HEN?
Findes der et quick fix? Kan vi skabe bedre resultater? Det lange seje træk – behov for varige løsninger Sætte både borgerens og systemets kompetencer i spil Virksomhederne er kunde nr. 1! Øget efterspørgsel kan og skal komme borgeren i udkanten af arbejdsmarkedet til gode

14 STYRKET VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE
”Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste partnerskab, når det gælder job, socialt ansvar og vækst” Vision vedtaget i Aarhus byråd, oktober 2013 Tak for ordet !

15 STYRKET VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE
Key account management-program Øget viden om virksomhederne og det østjyske arbejdsmarked hos alle medarbejdere Fokus på ledere og ledelse Opkvalificering af virksomhedskonsulenter – service og salg Kommunikation og synlighed over for virksomhederne, erhvervsnetværk mv. Investering – 22 nye virksomhedskonsulenter

16 STYRKET VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE

17 STYRKET VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE


Download ppt "Arbejdsmarkedsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google