Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af resultaterne fra casestudie

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af resultaterne fra casestudie"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af resultaterne fra casestudie
Praksis, krav og kvalifikationer Jobcentermedarbejdernes erfaringer med og holdninger til beskæftigelsesarbejdet Præsentation af resultaterne fra casestudie

2 Hvordan er case - undersøgelsen gennemført
Interview undersøgelse foretaget blandt de 4 case - kommuner 19 semistrukturerede - singleinterview 4 semistrukturerede - gruppeinterview I alt har 30 medarbejdere og ledere deltaget

3 Hvordan er case - kommuner udvalgt?

4 Hvordan er praksis søgt afdækket?
Forståelse af opgaven Organiseringen af arbejdet Hvordan udføres arbejdet

5 Forståelse af opgaven ”Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at sikre, at udbuddet af arbejdskraft er så stort som muligt, for dermed at medvirke til, at virksomhederne på kort og længere sigt kan få den arbejdskraft, de har brug for. Herudover skal indsatsen sikre, at jobmarkedet er gennemsigtigt samt at kommunens borgere kan være selvforsørgende” (Citat Beskæftigelsesplan 2010, Jobcenter Type IV p.5) ”Hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet … Ja, det er jo det øjnene er rettet imod og det der jo uanset, beskæftigelsesloven og sygedagpengeloven generelt altså, det er jo bare det der er lagt op til og der er ingen slinger i valsen.” (Sagsbehandler, kontanthjælp, Jobcenter Type IV). ”Altså, vi tilpasser vores mål, den målgruppe vi arbejder med, vi kan ikke se vores største mål er, at få match fire og fem ud på arbejdsmarkedet, for det er urealistisk, det er rent utopi at sige sådan.” (Medarbejder, kontanthjælp match 4-5(nu 2-3)).

6 Forståelse af opgaven

7 Organiseringen af opgaven
”Og jeg synes, det er fint, at vi ikke selv har beslutningskompetencen, både fordi at det sikre borgeren, at det ikke bare bliver den enkelte sagsbehandler, der sidder personligt og skalter og valter med – du skal have og du skal ikke, men også fordi at nogle gange, så kan det være ubehageligt at skulle give folk et afslag, hvor der kan man godt finde støtte i – jamen det er ikke en beslutning jeg har truffet alene, det er en jeg har truffet sammen med mine kolleger.” (Sagsbehandler, sygedagpenge, Jobcenter Type III).

8 Organisering af opgaven

9 Udførelsen af opgaven ”Det er primært borgerrelaterede opgaver, men rigtig rigtig meget administrativt arbejde efterhånden, som jeg syntes, der bliver mere og mere af… ” (Sagsbehandler, sygedagpenge, Jobcenter Type II) ”Jamen det, jeg sidder med primært, det er egentligt at sikre, at vi har alle vores borgere i aktivering … Jeg ser ikke borgerne så tit, jeg deltager selvfølgelig, hvis jeg bliver indkaldt til møde, eller de er velkommen til at komme her, men ellers så ser jeg dem ikke, der er rigtig mange af mine borgere, jeg aldrig har set og aldrig vil komme til at møde.” (Sagsbehandler, kontanthjælp, Jobcenter Type II)

10 Udførelsen af opgaven

11 Kvalifikationer og kompetencer
Man skal kunne snakke, man skal have noget empati, man skal kunne snakke med alle, høj og lav, … Så man skal i hvert fald kunne lytte … Men samtidig ved jeg jo også godt, jeg har en rolle som myndighed, … Men det kræver i hvert fald, altså noget samtaleteknik og noget kendskab til den lov, man er sat til at administrere. …, man må selvfølgelig kende lidt til samfundet og arbejdsmarkedet generelt også, det er jo også en vigtig del. (Sagsbehandler, sygedagpenge) ”Jamen altså du skal jo kunne formulere dig skriftligt og mundtligt, og størstedelen af vores arbejde består jo af administrativt arbejde. … så det kræver også, at du kan sætte dig ind i ny lovgivning, og hvad det betyder, og du skal være fleksibel, der sker ændringer hele tiden, ikke kun på det lovgivningsmæssige område, men også i organisationen.” (Medarbejder, kontanthjælp).

12 Kompetencer og kvalifikationer
Bredt spændende Viden om politiske intentioner, lovgivning, og om sociale - og arbejds-markeds forhold Kunnen i forhold til administrative procedurer, samtale og kommunikative evner , have empati skabe tillid, foretage skønsvurderinger og afgørelser Flimrende Socialfagligt – Beskæftigelsesfagligt Organisationsprofessionalisme – Fagprofessionalisme

13 Efterspørgsel efter Kompetencer og kvalifikationer
”vi kigger meget på, at man ved, hvorfor man er ansat, og vi er beskæftigelsesmedarbejdere – vi er ikke socialarbejdere.” (Mellemleder, sygedagpenge) ”…, jeg vil også ansætte socialrådgivere, men det vil jeg gøre til det, som jeg formulerede det før, som det tungere social-faglige arbejde.” (Leder). hvis jeg skal give det billede og sige, jamen vi fyrer alle med-arbejderne i Jobcenteret fra i morgen, så fylder vi op med nogle nye. Så tror jeg nok det vil være en anden sammensæt-ning vi vil vælge, ikke personligt men uddannelsesmæssigt …” (Leder).

14 Strategier og tilgange

15 Antagelser ”Ad. Behov for professionalisme”
Der er ikke sket en rodfæstning af en fælles professionalisme forståelse på tværs af jobcentre og fagområder ”Ad. Forskellige strategier” Der er udviklet forskelligartede strategier for indsatsen ”Ad. Dilemmaer” Der gives udtryk for såvel faglige som etiske dilemmaer i indsatsen

16 Afslutning Der er ikke en fælles praksis Der er ikke en fælles metode
Der er ikke en fælles faglighed


Download ppt "Præsentation af resultaterne fra casestudie"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google