Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Islam med snaps flisti.com/56641 flisti.com/56642

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Islam med snaps flisti.com/56641 flisti.com/56642"— Præsentationens transcript:

1 Islam med snaps flisti.com/56641 flisti.com/56642
- Om forløbsplanlægning Formål – Indhold – Metode – Materiale - Evaluering flisti.com/56641 Anders Nielstrup Fagdidaktisk kursus i religion Onsdag den 25. september 2013 flisti.com/56642

2 FØR: Relevans! Kan man gøre det meningsfyldt for eleverne at beskæftige sig med det her? (formål) EFTER: Kartarsis! Går eleverne fra forløbet/lektionen med oplevelsen af at have fået noget med? (evaluering)

3 Hvad skal de lære om islam?
Vejledningen: ”Væsentlige sider og væsentlige fænomener” fiqh jinner begravelse halal Indonesien tørklæde mufti Skabelse dhikr Khadidja Moské Muzdallifah Dom kibla Helgener Ære Allah Imam Umma Zakat Bismillah Djihad Engle Paradis Kaba’en Sufisme Sura Shirk Iran Sharia Prædestination Hadith 610 Lovskoler Nationalisme Koranen Orientalisme Qijas Mekka Stening Shia-islam Kvindens stilling Ibrahim Sunna Khalifat wudu Khadidja Minaret Raka’t Korstogene Islamisme Somalia Ijtihad Egypten Euroislam Eid Ahmadiyya Tawhid Omskærelse Jesus Muhammed Forholdet til kristendommen Medina Det muslimske broderskab Ramadan Menneskesyn Hanif Præislamisk arabisk religion Ashura-dagen missionsarbejde

4 Pejlemærke, når man skal manøvrere, justere
Plan med formål Sammenhæng, klarhed Pejlemærke, når man skal manøvrere, justere Pejlemærke for evaluering, repetition, eksamen Mindre stress H=X

5 Hensyn (i forløbsplanlægningen)
Fagsamarbejde Toning Lokale kompetencemål Alverdens praktiske hensyn Fagbilag/læreplan Rød tråd, vinkel, fokus Islam-forløb og læring Tilgængeligt materiale. Grundbogens opbygning Variation Holdets sammensætning, niveau og interesser/ønsker Egne interesser

6 Fagbilag/læreplan Væsentlige sider og væsentlige fænomener Islam i globalt perspektiv (herunder Europa og Danmark) Sammenhænge og spændingsfelter (internt og eksternt) Tekster: - Såvel klassiske som repræsentative og nutidige tekster Bredere fremstillinger, internetbaserede tekster, billeder mv. Kombination af beskrivende, fortolkende og kritiske tekster (indefra/udefra)

7 Formål, røde tråd, vinkel, struktur, fokus, skelet, grundfortælling
Fx Islam er en religion med mange dimensioner (jf. N. Smart) Fx Islam er et livsmønster (begrunder forskellige slags adfærd) Fx Islam er en dynamisk religion, der har udviklet sig fra A til B (Skrift og tradition) (Epoker, retninger, skoler) Fx Islam har været en betydende faktor i historien Fx Islam er ikke entydig Vejledningen: ”Det er vigtigt, at eleverne opnår en forståelse af mangfoldigheden inden for islam” Indefra Udefra

8

9 Positioner inden for islam
Jan Hjärpe (Gyldendals religionshistorie 1995, s ): Engagement: entusiasme ligegyldighed afstandtagen Ijtihad: traditionalisme modernisme Stat: sekularisme teokratisme Aktivitet: kvietisme aktivisme militarisme Jens Forman: Muslimernes religion 2006, s Indadvendt (Islam er et personligt moralsk grundlag) Udadvendt (Islam skal spille en rolle i samfundet) Skrift + Tradition TRADITIONALISME  ignorer Vesten  Sharia: Specifikke retningslinjer for det private liv (knyttet til en specifik lovskole/udlægning) MODERNISME  tilpasser sig Vesten  Sharia: Relative retningslinjer for lovgivning og moral (shopping blandt lovskoler/udlægninger) Skrift SEKULARISME  efterligner Vesten  Sharia: Generel inspiration i det private liv ISLAMISME  gør op med Vesten  Sharia: Universelle retningslinjer for lovgivning og moral

10 Lærebøgerne

11 ”Fra beduinkult til verdens-religion”
”Muslimernes religion” ”Grundbogen til Religion C” ”Religion og kultur” ”Mennesket og magterne” ”Klassisk og moderne islam” Oprindelse/ Muhammed Islams historie Trossætninger Søjlerne Sharia Livsmønster Shia-islam Sufisme Islam i dag Islamisme Islam i Europa Sunni/shia Klassisk Sharia Moderne Sharia (fundamentalisme, euroislam, etik, straffelov, kvindens stilling, demokrati) Hvorfor muslim? Tilblivelse Søjlerne! Helligsteder Islam i Danmark Heterogenitet Islam i udvikling Koranen Troen Søjler og fester Udbredelse Dogmatik Islam og politik Islam og Vesten Søjler Kilder Højtider Sharia, jihad Moderne islam (sekularisering, reformbev., euro-islam. Demokrati, terrorisme, feminisme, naturvidenskab) Islam i DK Virtuel islam

12

13 Gængse islam-sideemner
Euro-islam Islam i fx Tyrkiet Islam og etiske emner Islam og fx kristendommen Islam og køn Islam og demokrati Islam og omvendelse Islam og naturvidenskab Islamisme Shia-islam Sufisme

14 Step 2

15

16

17 Step 2

18 Søjlenøgle Facts OPADRETTETHED Underkastelses-aspekter UDADRETTETHED
Sociale aspekter INDADRETTETHED Kontemplative aspekter Trosbekendelse Bøn Almisse Faste Valfart

19 19+rest 360°

20 Snaps Paradoks, gåde Overraskelse Anekdote Skema Remse Sang
Noget dagsaktuelt Ekskursion Besøg Film og –klip Billede Genstand Noget absurd, løjerligt, skævt Leg, spil, quiz, konkurrence Klippe-klistre Alternative arbejdsformer IT Farver Dramatisering Visualisering Lyd

21 De fem nyhedskriterier Aktualitet - aktuelle begivenheder
- live-oplevelse Væsentlighed - Jo tættere på elevernes verden, des bedre Konflikt - modsætninger Identifikation - vække følelser og indeholde stof som man kan spejle sig i. Sensation det uventede og overraskende. forvirring af den etablerede orden. De fem nyhedskriterier

22 Evaluering Test Faktaspørgsmål, quiz Mini-eksamen Klassesamtale
Spørgeskema, delfi-evaluering Selvkritik Plus Ksjdasd sakjs D,ndas,m kjhdkjhd sjsjs sjs Jdjdjd djjddjd Minus Ddasdasjjs Ieiei rir ririr eeieue Ddlkldjasdka BBBB Kkkaksajddhd Forslag

23 Forståelse af mennesket og verden
Forståelse af mennesket og verden. Forestilling om forholdet mellem denne verden og den anden verden (model af) Frelsesvej(e) og etik (model for) Ritualer og deres referencer til den anden verden Historiske højdepunkter, hovedpersoner Organisation. Institutioner, retninger, skoler, fløje Nøgleord Kritikpunkter (udefra, internt, set fra andre religioners synspunkt)

24 Tjek-liste Islam anskues globalt – og den europæiske og danske kontekst inddrages De væsentlige sider ved og fænomener i islam behandles (fx Smarts model) Spændinger inden for islam og i forhold til omverdenen behandles Der indgår såvel Koran-tekster som repræsentative og nutidige tekster Der indgår såvel beskrivende som fortolkende og kritiske tekster Såvel indefra- som udefra-synsvinkler er repræsenterede Forløbet har en rød tråd Eleverne/kursisterne får redskaber, de kan bruge i analyser Der er plads til, at metode og teori ekspliciteres indimellem. Lokale kompetencemål er indtænkt Der er så vidt muligt taget højde for lektionernes fordeling Forløbet er tilpasset elevernes/kursisternes niveau og lektielæsningskapacitet Forløbet tager højde for elevernes/kursisternes interesser og ønsker Forløbet er varieret


Download ppt "Islam med snaps flisti.com/56641 flisti.com/56642"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google