Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 Interview Individuelt interview Interview i en gruppe.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 Interview Individuelt interview Interview i en gruppe."— Præsentationens transcript:

1 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 Interview Individuelt interview Interview i en gruppe

2 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 Gruppeinterview Formål: Få oplysninger og indsigt i en gruppes oplevelser, erfaringer, meninger og ønsker med henblik på udviklingsindsatser Stærke sider: Skabe dialog Deltagere: 6 – 10 er optimalt Interviewer: 2 tilrådes (en spørger, en referent) Tidsforbrug: 1½ - 2 timer Kan kombineres med fx en spørgeskema- undersøgelse

3 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 Interview Interviewets form: Struktureret Ustruktureret

4 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 Interview Andre overvejelser: En eller to interviewere? Skal spørgeguiden være kendt for respondenter? Skal vi bruge åbne eller lukkede spørgsmål? Skal vi bruge båndoptager?

5 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 Vejen til de gode spørgsmål Eksempler på metoder Brainstorming Post-IT metoden Vivaldi metoden Pilotundersøgelse

6 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 6 skarpe til vurdering af spørge- skemaer og interviewguides 1.Er respondenterne tilstrækkeligt interesseret i det, der spørges om, til at give et udtømmende svar? 2.Har respondenterne tilstrækkelig indsigt i det, der spørges om? 3.Er der tolkningsproblemer og forståelsesvan- skeligheder, der muliggør ulige udlægning af spørgsmål? 4.Er der skævheder i formuleringerne, som leder svarerne i en bestemt retning? 5.Er det, der spørges om, almindeligvis tabube- lagte emner? 6.Er opbygningen af spørgeskemaet/guiden så tilpas enkel, at interviewer/respondenten kan håndtere det?

7 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 Hvem skal spørges? Alle Repræsentativitet Tilfældig udvælgelse Stikprøveudvælgelse

8 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 Registrering af resultater Interviews Noter (1 times interview = 4 – 7 sider) Referat (1 times interview = 25 – 30 sider)


Download ppt "Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004 Interview Individuelt interview Interview i en gruppe."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google