Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SKOLEBESTYRELSEN på Gilleleje Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SKOLEBESTYRELSEN på Gilleleje Skole"— Præsentationens transcript:

1

2 SKOLEBESTYRELSEN på Gilleleje Skole
FORMAND: GUNNER THYGESEN NÆSTFORMAND: MICHELLE CHRISTENSEN BESTYRELSESMEDLEMMER: LINDA BOGARD, JØRGEN B.NIELSEN, OLE JENSEN, HENRIK B. PEDERSEN. SUPLEANTER:ANNE MARIE SCHULTZ , BETINA BORNØ, NIELS ERIK JENSEN. LÆRERREP: BRITTA DAM, KIRSTEN jENSEN

3 Medlemmer: FORMAND: Michelle Christensen NÆSTFORMAND: Linda Bograd
Forældrerepræsentanter: Helle Hansen Ole E. Jensen Christian Uldal Pernille Friis Kathrine Stammerjohan Elevrådsrepr.: Line Jørgensen ? Lærerrepræsentanter Karen M. Larsen Ann Bjernå Tilforordnede: Andreas Elkjær Per Rømer Suppleanter: Dorte Rasmussen Trine Bodenhoff Jeanette Wachenchwantz

4 Det tørre: Skolebestyrelsens kompetenceområder er:
Skolens målsætning Principper for undervisningens organisering, herunder principper for timefordelingen Skolens budget Undervisningsmidler Ordensregler Læseplaner Ansættelse af leder og lærere Voksnes deltagelse i undervisningen Skolens brug uden for normal skoletid Forsøgs- og udviklingsarbejde Dialogmøder Høringsret

5 Principper for undervisningens organisering, herunder principper for timefordelingen (se hjemmesiden) Princip om arbejdets tilrettelægges Princip om bibliotek og it Princip om budget Princip om fritidstilbuddet Princip om fællesarrangementer Princip om håndtering af kriser m.m. Princip om klassedannelse på Gilleleje Skole Princip om skolens kultur Princip om supplerende undervisning Princip om tværgående samarbejde Princip om udbud af fag Princip om undervisningens organisering Princip om venteliste for optagelse i klasse på Gilleleje Skole Princip om overgang fra mellemtrin til udskolingsafdeling

6 Udforme politikker Trafikpolitik Solpolitik

7 Resultatkontrakt: Fagligt niveau
Specialpædagogik støtte og – undervisning Ungdomsuddannelse og kriminalitetsforebyggelse Organisering/pædagogisk grundlag Overgange mellem faserne i skolen Tidlig forebyggende indsats Skole - hjemsamarbejde

8 Skolebestyrelsens konkrete kompetenceområder er:
Skolens budget Skolebestyrelsen godkender skolens budget inden for de økonomiske rammer, kommunalbestyrelsen har fastlagt.

9 Skolebestyrelsens konkrete kompetenceområder er:
Ordensregler Hvilke ordensregler skal gælde for skolen? Her handler det ikke kun om rygetilladelser, ophold i klasserne i frikvartererne og den daglige oprydning, men også om de etiske retningslinier for samværet mellem elever, skolens personale og forældrene. På den måde bliver ordensreglerne en del af skolens profil

10 Skolebestyrelsens konkrete kompetenceområder er:
Ansættelse af leder og lærere Ved ansættelse af skolens leder og lærere har kommunalbestyrelsen pligt til at indhente udtalelser fra den berørte skolebestyrelse. Skolebestyrelsens udtalelse er ikke bindende for kommunalbestyrelsen, men indgår i de overvejelser, der ligger til grund for den endelige beslutning. Ved ansættelser er det mange steder praksis, at skolebestyrelsen formulerer annoncer, gennemfører jobsamtaler og prioriterer ansøgerne.

11 Skolebestyrelsens konkrete kompetenceområder er:
I øvrigt: Skolebestyrelsen kan i øvrigt udtale sig om alt relevant. I arbejdet møder man måske problemer og forhold, man ønsker at viderebringe eller spørge skolens leder, administrationen eller politikere om. Det er bestyrelsens ret at udtale sig om alt inden for skoleområdet generelt og inden for sin egen skole specielt

12 Skolebestyrelsens kompetenceområder er ikke:
tage sig af konkrete klager fra andre forældre eller lærere på skolen (henvendelse til skolelederen..) at afgøre enkeltsager

13 IGANGVÆRENDE AKTIVITETER
Ansættelse af ny skoleleder (repræsentanter i ansættelsesudvalget) Økonomi Den sammenlagte skole Resultatkontrakt Principper Skoleintra Uformelt forældrenetværk/samarbejde med SSP vedr. alkoholforbrug


Download ppt "SKOLEBESTYRELSEN på Gilleleje Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google