Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rammesætning og frihed under krydspres Rebildkonferencen 2012 Skolelederforeningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rammesætning og frihed under krydspres Rebildkonferencen 2012 Skolelederforeningen."— Præsentationens transcript:

1 Rammesætning og frihed under krydspres Rebildkonferencen 2012 Skolelederforeningen

2 Indhold Åbninger lige nu Krydspres - og forsøg på nye synteser – Kompetenceidealer – Vidensregimer – Inklusion – Organisering Overlevelsesstrategier under opbrud At skabe struktur i åbenhed? Behovet for struktur og åbenhed Ny national styringsfilosofi undervejs? Rammer, der frisætter

3 Åbninger lige nu Skoledebatten har længe været organiseret i en række stereotype modstillinger: – Færdigheder vs. dannelse – Evidens vs. “synsning” – Eksklusion vs. inklusion – Institutionel selvtilstrækkelighed vs. tværgående samarbejde Meget tyder på, at disse begreber er i bevægelse – både på nationalt og lokalt niveau (f.eks. ny styringsfilosofi i MBU) Her er mange forskellige perspektiver og værdier i spil – og mulighederne for blot at skabe nye krydspres er overhængende

4 Krydspres og forsøg på nye synteser Kompetenceidealer Fokus på funktionelle færdigheder Fokus på individet og individuel refleksivitet Fokus på dannelse Fokus på fællesskab og deltagelse Udvikling frem mod et mere beriget kompetencebegreb og en nytænkning af forholdet mellem individ og fællesskab Eks. Ny Nordisk Skole

5 Krydspres og forsøg på nye synteser Vidensregimer Evidens-bevægelsen: Lodtrækningsforsøget som ideal Metodeprogrammer som standardisering Praksisbaseret læring: Narrative vidensformer Personliggjorte Professionsbårne Udvikling frem mod et mere mangfoldigt og reflekteret begreb om viden og faglighed Eks. metodeprogrammer som refleksionsfællesskaber

6 Krydspres og forsøg på nye synteser Inklusion Problemet som iboende barnet Diagnose Almen- vs. specialområde Problemet som knyttet til samspil Kamp mod diagnosticering Af-specialisering Ny samspil mellem almen- og specialområde under udvikling: Ny-specialisering Diagnose-i-kontekst

7 Krydspres og forsøg på nye synteser Organisering Skolen som monolit Integritet Professionel autonomi Skolen som del af kommunen Tilpasning Styringskæde Udvikling af nye politikudviklende netværk Nye lokale fællesskaber mellem institutioner Nye og facilliterende roller for forvaltningen

8 Overlevelsesstrategier i opbruddet Fundamentalisme Fastholde gamle positioner Fundamentalisme Fastholde gamle positioner Hykleri Pendle mellem positioner Hykleri Pendle mellem positioner Åbenhed Udforske det nye Åbenhed Udforske det nye Deler vi kompleksiteten Eller sender vi den videre som dilemmaer Økonomisk pres forstærker krydspres Skolestruktur, arbejdstid, kommunal stordrift

9 Skabe struktur i åbenhed? Hvordan udforsker vi det nye? Hvordan være åben – uden blot at sende kompleksiteten ufordøjet videre til medarbejderne? Rammesætte – frisætte…? Team Skole Områ de Forvalt ning Byråd

10 Behovet for struktur Færre og mere langsigtede mål – kontinuitet I læreprocesser Fair proces Tydelig og ikke-ydmygende feedback Fjerne distraherende faktorer Stabile koalitioner (skoleleder, forældre, politikere, forvaltning…)

11 Behovet for åbenhed Være undersøgende i et dilemma Sproglig diversitet og dynamik Tillid – og disciplinering gennem tillid Kultivering af nærvær

12 Ledelse som forandringsskabende dialog Rammesætning Få og væsentlige mål Forandringsteori Vidensbase FOKUS Rammesætning Få og væsentlige mål Forandringsteori Vidensbase FOKUS Facilitering Skabe samtaler Narrativer Viden-i-kontekst ÅBENHED Facilitering Skabe samtaler Narrativer Viden-i-kontekst ÅBENHED

13 Ny national styringsfilosofi undervejs? Mål, søgefællesskab og partnerskab Effektmål Folkeskolereform/ partnerskab Folkeskolereform/ partnerskab Kommuner Dagtilbud Skole Ny Nordisk Skole Ungd.udd

14 Rammesætning Dialog Flerårig aftalestyring:Kontinuerlig læring Kvalitetsfællesskaber:Kollektivt metodeansvar Laboratorier:Rum til at undersøge Rammer, der frisætter

15 Fra konflikt til synergi Rigere kompetencemål Forskning og praksis i samspil Nytænkning af fællesskaberne Nye netværk og læringsmiljøer Rammesætning Facillitering


Download ppt "Rammesætning og frihed under krydspres Rebildkonferencen 2012 Skolelederforeningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google