Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Sparekassen Sjælland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Sparekassen Sjælland"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Sparekassen Sjælland

2 Agenda Global Økonomi De globale strømme Et eksempel Finanskrisen
Hvor er vi nu(Gældskrise/Tillidskrise) Banker/Sparekasser Hvad er en bank/sparekasse Hvordan ser forretningen ud Udfordringerne Evt.

3 “ De globale strømme” Citatet: Både Europa og USA gør i stor stil brug af tekniske handelshindringer og barrierer, men der tales om fordelene ved frihandel, og at alle ønsker det. Eksempelvis Ghana kan kun få lov til at eksportere rå kakao til Holland, som så bliver forarbejdet og videresolgt med fortjeneste i Europa. Det er sat en hindring op, for at Ghana kan få lov til at eksportere den færdigforarbejdede vare til det europæiske marked. Blot et eksempel blandt mange. LatAm – og især Brasilien – er den hurtigst voksende leverandør. LatAm har de ressourcer som Kina ikke har. Rusland og Mellemøsten har energien. Asien, og især Kina forarbejder (og forbruger også) råvarerne Efterspørgslen kommer fra de udviklede lande samt Emerging Markets-landene

4 Et eksempel Hey Steve – I’ve got an idea…” Ideen fødes i USA Prototype
Der regnes Der testes Citatet: Både Europa og USA gør i stor stil brug af tekniske handelshindringer og barrierer, men der tales om fordelene ved frihandel, og at alle ønsker det. Eksempelvis Ghana kan kun få lov til at eksportere rå kakao til Holland, som så bliver forarbejdet og videresolgt med fortjeneste i Europa. Det er sat en hindring op, for at Ghana kan få lov til at eksportere den færdigforarbejdede vare til det europæiske marked. Blot et eksempel blandt mange. LatAm – og især Brasilien – er den hurtigst voksende leverandør. LatAm har de ressourcer som Kina ikke har. Rusland og Mellemøsten har energien. Asien, og især Kina forarbejder (og forbruger også) råvarerne Efterspørgslen kommer fra de udviklede lande samt Emerging Markets-landene

5 Et eksempel: GO! Kontrakter med underleverandører Råvarer
Produktion af delkomponenter Citatet: Både Europa og USA gør i stor stil brug af tekniske handelshindringer og barrierer, men der tales om fordelene ved frihandel, og at alle ønsker det. Eksempelvis Ghana kan kun få lov til at eksportere rå kakao til Holland, som så bliver forarbejdet og videresolgt med fortjeneste i Europa. Det er sat en hindring op, for at Ghana kan få lov til at eksportere den færdigforarbejdede vare til det europæiske marked. Blot et eksempel blandt mange. LatAm – og især Brasilien – er den hurtigst voksende leverandør. LatAm har de ressourcer som Kina ikke har. Rusland og Mellemøsten har energien. Asien, og især Kina forarbejder (og forbruger også) råvarerne Efterspørgslen kommer fra de udviklede lande samt Emerging Markets-landene

6 Et eksempel: Stykkerne samles og pakkes Delkomponenter Færdigt produkt
Fragt Citatet: Både Europa og USA gør i stor stil brug af tekniske handelshindringer og barrierer, men der tales om fordelene ved frihandel, og at alle ønsker det. Eksempelvis Ghana kan kun få lov til at eksportere rå kakao til Holland, som så bliver forarbejdet og videresolgt med fortjeneste i Europa. Det er sat en hindring op, for at Ghana kan få lov til at eksportere den færdigforarbejdede vare til det europæiske marked. Blot et eksempel blandt mange. LatAm – og især Brasilien – er den hurtigst voksende leverandør. LatAm har de ressourcer som Kina ikke har. Rusland og Mellemøsten har energien. Asien, og især Kina forarbejder (og forbruger også) råvarerne Efterspørgslen kommer fra de udviklede lande samt Emerging Markets-landene

7 Et eksempel: Klar - parat - Køb…
Forbrugerne er koncentreret i USA og EUR Kraftigt voksende forbrugerskare i EM Citatet: Både Europa og USA gør i stor stil brug af tekniske handelshindringer og barrierer, men der tales om fordelene ved frihandel, og at alle ønsker det. Eksempelvis Ghana kan kun få lov til at eksportere rå kakao til Holland, som så bliver forarbejdet og videresolgt med fortjeneste i Europa. Det er sat en hindring op, for at Ghana kan få lov til at eksportere den færdigforarbejdede vare til det europæiske marked. Blot et eksempel blandt mange. LatAm – og især Brasilien – er den hurtigst voksende leverandør. LatAm har de ressourcer som Kina ikke har. Rusland og Mellemøsten har energien. Asien, og især Kina forarbejder (og forbruger også) råvarerne Efterspørgslen kommer fra de udviklede lande samt Emerging Markets-landene

8 “ De globale strømme” Citatet: Både Europa og USA gør i stor stil brug af tekniske handelshindringer og barrierer, men der tales om fordelene ved frihandel, og at alle ønsker det. Eksempelvis Ghana kan kun få lov til at eksportere rå kakao til Holland, som så bliver forarbejdet og videresolgt med fortjeneste i Europa. Det er sat en hindring op, for at Ghana kan få lov til at eksportere den færdigforarbejdede vare til det europæiske marked. Blot et eksempel blandt mange. LatAm – og især Brasilien – er den hurtigst voksende leverandør. LatAm har de ressourcer som Kina ikke har. Rusland og Mellemøsten har energien. Asien, og især Kina forarbejder (og forbruger også) råvarerne Efterspørgslen kommer fra de udviklede lande samt Emerging Markets-landene

9 Finanskrisen X X X Citatet: Både Europa og USA gør i stor stil brug af tekniske handelshindringer og barrierer, men der tales om fordelene ved frihandel, og at alle ønsker det. Eksempelvis Ghana kan kun få lov til at eksportere rå kakao til Holland, som så bliver forarbejdet og videresolgt med fortjeneste i Europa. Det er sat en hindring op, for at Ghana kan få lov til at eksportere den færdigforarbejdede vare til det europæiske marked. Blot et eksempel blandt mange. LatAm – og især Brasilien – er den hurtigst voksende leverandør. LatAm har de ressourcer som Kina ikke har. Rusland og Mellemøsten har energien. Asien, og især Kina forarbejder (og forbruger også) råvarerne Efterspørgslen kommer fra de udviklede lande samt Emerging Markets-landene

10 Forbrugerne ”Fuld” beskæftigelse Lønstigninger Forbrugsfest
Boligmarkedet

11 Boligmarkedet har holdt forbruget oppe
Landinspektør Bank Afdragsfrihed Advokat Ejd.mægler Håndværker Variabel rente

12 ”Subprime” Lån til mindre kreditværdige = højere rente
Høj rente = interessant investeringsobjekt Lav risiko (boligobligationer) – NOT!! Betaling udeblev Subprime obligationer i mange banker Tilliden forsvandt Pengemarkederne fryser til!! Konkurser, overtagelser, massive kursfald

13 Boligmarkedet – i USA Huspriser har stabiliseret sig siden 2. kvt. 2009 Omsætningen af huse bundede ud i midten af 2010 Men stadig ikke en ”3. indkomst” til at hjælpe forbruget

14 Boligmarkedet DK Forventer ikke bedring i DK

15 Selvfødende negativ spiral
Usikkerhed/Stigende renter Dyrere lån færre penge til forbrug UDSALG ! Der sælges ikke så mange varer Arbejdsløshed Formuen falder

16 Gælds- og tillidskrise Staternes og Centralbankernes rolle
Hvor er vi nu? Gælds- og tillidskrise Staternes og Centralbankernes rolle

17 The (un)usual suspects
Vækst Arbejdsløshed Inflation Renter Valutareserver

18 Hvad er der sket siden 2008? Store finanspolitiske lempelser
Hjælp til finanssektoren Kraftige rentenedsættelser Massiv udpumpning af likviditet Opkøb af værdipapirer (kvantitative lempelser)

19 Spec. om Grækenland ”Alt” går dårligere end forventet
De privatiserer mindre end forventet. De opkræver mindre skatter end forventet. De skærer mindre ned end forventet. Underskuddet er større end forventet. De oplever større tilbageslag i økonomien end forventet. De ser arbejdsløsheden stige mere end forventet. BNP falder mere end forventet. Hvad er det lige med Grækenland? De røde søljer viser gæld/BNP som IMF/EU-kommisionen troede det så ud i foråret, de gule søjler er det reelle billede! Ny regering – reformer – men det går langsomt.

20 Offentlig bruttogæld / BNP
Budgetter og Balancer Budget underskud / BNP Offentlig bruttogæld / BNP Historisk Prognose Prognose  Land 2010 2011 2012 Frankrig -7,10% -5,70% -4,50% 82,30% 98,60% 102,40% Italien -4,60% -3,60% -1,60% 118,40% 127,70% 128,10% Spanien -9,30% -6,20% -4,40% 61,00% 74,10% 77,20% Tyskland -4,30% -1,20% -1,10% 83,20% 86,90% 87,30% Danmark -2,60% -3,70% -5,10% 43,70% 56,10% 58,00% EU -6,60% -4,20% 80,20% 81,80% 83,30% USA -10,40% -10,00% 94,20% 97,60% 103,60% Japan -7,80% -8,90% 199,90% 211,70% 219,10%

21 Løsninger Refinansiering her og nu Opkøb af statsgæld
Kapital til bankerne Reformer

22 Reformer Mål: Overskud på statsbudget Nedbring gæld
Forhindring: Arbejdsløshed må ikke stige Vækst skal op Start: Underskud på budgetter Høj gæld ift. BNP Svingende høje renter Arb.løshed 15-25% Europa i recession

23 Hjælp hvorfra… Nye økonomier har nøglen
Kun Kina har p.t. reserverne til at kunne gøre en forskel Olieprisen kan booste Rusland

24 Emerging Markets Nye økonomier i kraftig vækst Yngre befolkning Råvarer Konkurrencedygtige

25 Nye økonomier står stærkere

26 Banker/Sparekasser

27 Hvad er en bank/sparekasse
Modtage indlån Tilbyde udlån Serviceydelser Kapital Regulering Finanstilsynet

28 Forretningen Rentemarginal Indlån - ja tak Udlån – måske
Hvad gør vi med vores indlån?

29 Forretningen Serviceydelser
Boligområdet Pensionsområdet Erhvervsområdet Investering Forsikring Betalingsformidling

30 Forretningen Øvrige Tab på debitorer Fondsbeholdning
Tab på kollegabanker

31 Kapital - likviditetsstødpude
Modstå kortsigtet likviditetspres Højkvalitetsaktiver – kontanter, centralbanker, stater Realkreditobligationer – minus 15%

32 Kapital - funding

33 Buffere Kapitalbevaring - Modcyklisk

34 Kapital - opsummering Krav om styrkelse af kapital:
på et tidspunkt hvor interbankmarkedet ikke virker på et tidspunkt hvor investorer er forsigtige på et tidspunkt hvor Europa er i recession på et tidspunkt hvor banker lukker

35 Risikoaktiver

36 Finanstilsynet Tilsynsvirksomhed Kapitaldækning Solvens
Solvensbehovet er et nøgletal for den risiko, penge- og realkreditinstitutter driver deres virksomhed under. Solvensbehovet er et procenttal, der ifølge loven mindst skal være på 8, men som kan være højere afhængig af bankens risikoprofil. De enkelte institutter skal selv opgøre solvensbehovet som den tilstrækkelige basiskapital sat i forhold til de risikovægtede poster. Det individuelle solvensbehov kan ikke være mindre end 8 pct. af de risikovægtede aktiver (solvenskravet) eller minimumskapitalkravet. Tilsynsvirksomhed Kapitaldækning Solvens Lovgivningsarbejde lov om finansiel virksomhed lov om investeringsforeninger mv. lov om værdipapirhandel mv. Information Love og bekendgørelser

37 Finanstilsynet Tilsynsdiamanten
Summen af store engagementer (mindre end 125 procent af basiskapitalen) Udlånsvækst (mindre end 20 procent om året) Ejendomseksponering (mindre end 25 procent af de samlede udlån) Stabil funding [udlån / arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år] (mindre end 1) Likviditetsoverdækning (større end 50 procent)

38 Tilsynsdiamanten Sparekassen Sjælland
Ejendomseksponering < 25 % 0%

39 ?

40 Obligationer

41 Obligationer Obligationer Aftale mellem låntager og långiver
Kun kapital, ikke driftsrisiko Omsætningsgældsbrev Mange typer – mange udstedere

42 Obligationer Typer Annuitetsobligationer Stående obligationer Serielån

43 Udstedere Statsobligationer Realkreditinstitutter Specialinstitutter
Virksomheder Rating system(Moody’s) Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C

44 Risici Renterisiko, varighed kurs Udsteder rente Likviditet
Kursfølsomhed Gennemsnitlig restløbetid Delvis brugbart Udsteder Kreditrisiko Valutarisiko Brancher Rating Likviditet Mange eller få Konvertering Omlægning af realkreditlån kurs rente

45 Indflydelse på renten FED (us) ECB (euro) Likviditet Aktiemarkederne
Vækst i fokus ECB (euro) Inflation og vækst Likviditet Udbud Aktiemarkederne Efterspørgsel Risikoadvers/-pervers… CIBOR

46 Emerging Markets renter
Stater (Brasilien, Rusland, UIE, S.Korea) Kan de betale Politiske situation Virksomheder Forkerte postnummer Kreditkvalitet/konkurser Mere i rente end stat Lavere risiko end stat? Rating system(Moody’s) Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C

47 Strukturerede obligationer
Syntetisk kombinationsprodukt Sikkerhedsobligation Sikring af hovedstolen Jo højere rente, jo bedre Option afkast potentiale Løbetid Aktiver ALT er muligt…..

48 Struktureret obl. - hvorfor
Kombinationen gør det interessant Kurs 100 Tid Aktie Obligation Struktur. Obligation

49 Aktier Ejerandel Driftsrisiko Større risiko
Måske stemmeret Driftsrisiko Underskud= intet afkast Bagerst i køen ved konkurs Større risiko Måske større afkast end obligationer Historien er ingen garanti for fremtiden

50 Fra overskud til afkast
A/S tjener penge Reserver Overskud bliver i virksomhed Egenkapitalen stiger Aktiekurs stiger ?? Udbytte Del af overskud udbetales Kursstigning + kontanter Aktietilbagekøb Øget efterspørgsel Annullering af aktier Alt andet lige

51 Kursdannelse Fremtidige overskud/underskud Renten Jo større risiko
Forventninger!!! Opjustering/Nedjustering Renten Større risiko=større afkastkrav Højere rente=højere krav til afkast Branchen Risikotillæg Selskabet Selskabsbestemt risikotillæg Jo større risiko Jo mindre vil investorerne betale…

52 Risici: Makro Markedsmæssig - grå Aktiespecifik - rød Rente Konjunktur
Valuta Resultat Konkurrenter Branche Katastrofer Inflation Roskilde Bank, Lehmann Brothers, Fionia, Amagerbanken BP Mellemøsten

53 Nøgletal – dyr eller billig?
ROE = egenkap. forrentning resultat efter skat i pct. af egenkapitalen PBV = kurs/indre værdi aktiekurs divideret med egenkapital pr. aktie EPS = overskud pr. aktie P/E = hvad skal man betale for 1 kr. overskud ALTID i forhold til sammenlignelige virksomheder Nøgletal bør ikke stå alene!

54 Analyser Fundamental Teknik Politik Branche Selskab/Ledelse
Konkurrenter Samfundet Teknik Charts, RSI, moving average Candle stick, trends og meget mere…

55 Aktier Emerging Markets, hvorfor
Vækst Råvarer Arbejdskraft Demografi Indenlandsk eftersp. Citatet: Både Europa og USA gør i stor stil brug af tekniske handelshindringer og barrierer, men der tales om fordelene ved frihandel, og at alle ønsker det. Eksempelvis Ghana kan kun få lov til at eksportere rå kakao til Holland, som så bliver forarbejdet og videresolgt med fortjeneste i Europa. Det er sat en hindring op, for at Ghana kan få lov til at eksportere den færdigforarbejdede vare til det europæiske marked. Blot et eksempel blandt mange. LatAm – og især Brasilien – er den hurtigst voksende leverandør. LatAm har de ressourcer som Kina ikke har. Rusland og Mellemøsten har energien. Asien, og især Kina forarbejder (og forbruger også) råvarerne Efterspørgslen kommer fra de udviklede lande samt Emerging Markets-landene

56 BRIK - landene

57 BRIK - landene

58 BRIK - landene

59 BRIK - landene

60 Investering i forening
Del af aktie- el. obligationspulje Risikospredning Overvågning Finanstilsynet Må ikke låne Skal være investeret Indre værdi Formue/antal beviser Ikke for dyrt – ikke for billigt Sammenligninger


Download ppt "Velkommen til Sparekassen Sjælland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google