Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Finansiering Peter Lynggard Investering og Finansiering Kapitel F1-3.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Finansiering Peter Lynggard Investering og Finansiering Kapitel F1-3."— Præsentationens transcript:

1 Finansiering Peter Lynggard Investering og Finansiering Kapitel F1-3

2 Finansiering Materielle og monetære strømme –Virksomhed Faktormarkeder Afsætningsmarkeder Kapitalmarkedet Det offentlige –Se model på side 77

3 Kapital Kapitalfremskaffelse –Ejere (egenkapital) –Långivere –Selvfinansiering Opsparet overskud –Desinvestering Kapitalanvendelse –Ejere ”Udbytte” –Långivere Rente Afdrag –Selvfinansiering Investering i firmaet –”Investering”

4 Finansiering Egenkapital –Ejeres indskud –Selvfinansiering –”Hensættelser” Fremmedkapital –Lån –Kreditter Langfristet Kortfristet Ekstern finansiering –Direkte formidling –Kreditformidlende institutioner Intern finansiering

5 Likviditet/solvens § 17. Er en skyldner insolvent, skal hans bo tages under konkursbehandling, når det begæres af skyldneren eller en fordringshaver. Stk. 2. En skyldner er insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående. § 18. Erkender skyldneren at være insolvent, eller har han standset sine betalinger, eller har der ved udlæg inden for de sidste tre måneder før konkursbegæringens modtagelse ikke kunnet opnås dækning hos ham, antages insolvens i almindelighed at foreligge. Konkursloven

6 Likviditet/solvens 2 Likvid –Har evne til at betale fordringerne, efterhånden som de forfalder Solvens –Aktiver > Passiver Konkursbehandling –Medfører Aktiver < Passiver –U: Byggematadoren ”Boye Nielsen”

7 Finansieringsregler Gældsætningsgrad = F/E*100 Overskud f. renter = r(E+F) –Overskuddet er forrentning af kapitalen –Hvis r f > r e så koster det os penge at låne –Hvis r f < r e så tjener vi på de lånte penge

8 Finansieringsregler 2 Der bør være balance mellem lånenes løbetid og investeringsobjektets levetid Hvis for kort finansiering er der en refinansieringsrisiko

9 Egenkapital Enkeltmandsvirksomheder Interessentskaber Aktieselskaber Anpartsselskaber Komanditselskaber Andre former

10 Aktiekapital Ansvarlig kapital Grupper/typer Stamaktier Præferenceaktier –Præferenceaktiernes manglende indflydelse belønnes med ”mindre risiko” for manglende forrentning

11 Udvidelse af aktiekapital Emission med fortegningsret Emission i fri tegning Fondsaktier

12 Udbyttebeskatning Selskaber Erhvervsdrivende Andre personer –Udbyttebeskatning –Småaktionærer –”Hovedaktionærer” ”Dobbeltbeskatning”


Download ppt "Finansiering Peter Lynggard Investering og Finansiering Kapitel F1-3."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google