Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Finansielle produkter, der passer til landbruget i et liberalt marked v/Finn Døssing Nykredit Markets.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Finansielle produkter, der passer til landbruget i et liberalt marked v/Finn Døssing Nykredit Markets."— Præsentationens transcript:

1 Finansielle produkter, der passer til landbruget i et liberalt marked v/Finn Døssing Nykredit Markets

2 Overvejelser før valg af finansiering ► Typiske overvejelser i forbindelse med valg af finansiering  Lav rente for at opnå en billig finansiering Typisk F1 i EUR eller DKK, CIBOR 6 / EURIBOR 6 eller andre typer af variabel realkreditfinansiering  Formuegevinster i forbindelse med kursbevægelser Fast forrentede realkreditlån ► Men husk at inddrage overvejelser omkring rentens påvirkning på aktivernes værdi

3 Fast rente Variabel rente Fast / variabel rente (formuepåvirkning) Ejendom/ Jord AktiverPassiver Ejendom/ Jord Variabel rente Ejendom/ Jord Variabel rente UdgangspunktStigende renteFaldende rente AktiverPassiverAktiverPassiver Ejendom/ Jord AktiverPassiver Ejendom/ Jord Friværdi intakt Fast rente AktiverPassiver Ejendom/ Jord Fast rente AktiverPassiver Friværdi væk Friværdi vokser Friværdi

4 Fast / variabel rente (driftpåvirkning) ► Ud over formuepåvirkningerne, vil der også være nogle driftsmæssige påvirkninger  Ved valg af en variabel rente vil driften blive påvirket negativt ved højere renter  Ved valg af fast rente vil der ikke være nogen uventede driftsmæssige påvirkninger med mindre, der foretages en førtidig indfrielse

5 Alternativ finansieringsmuligheder ► Det konventionelle realkreditmarked har begrænsede lånemuligheder  Anden valuta end DKK og EUR kan der ikke opnås lån i  Individualiserede løbetider eller andre individuelle behov er ej heller muligt ► Disse behov kan typisk dækkes med finansielle instrumenter  Hvor swapaftaler er det hyppigst anvendte instrument Swapaftaler er en aftale om at bytte rente og/eller valuta på aftalte tidspunkter i en aftalt periode

6 Swapaftaler ► Benyt swapaftaler til at ændre profilen på den eksisterende finansiering Rente Ny rente SwapRealkreditlån ► Den nye rente kan enten være:  Fast DKK rente  Variabel DKK rente  CHF rente fast eller variabel  Renteloft  eller andet ► Realkreditlånet kan enten være  Fast forrentet realkreditlån  RenteMax  F1 lån i DKK eller EUR  CIBOR 6 lån  eller andet

7 Fleksibiliteten er styrken ► Løbetiden på aftalen behøver ikke, at følge det underliggende lån  Har låntageren f.eks. et 30-årigt variabelt forrentet realkreditlån kan renten fastlåses i 10 år startende om 5 år via en swapaftale  Og indgå et renteloft i de sidste 15 år 30 årigt variabelt forrentet lån I dag 5 år15 år betal 10-års fast rente via swapaftale 30 år VariabelFastRenteloft 15-årigt renteloft via swapaftale

8 Eksempel på swap til fast rente ► Omlægning til fast rente  Med en forventning om stigende renter kan der opnås en kursgevinst  Forventes det at den variable rente stiger over den faste kan du opnå en billigere finansieringsrente  Risici Såfremt renten mod forventning er faldet i aftaleperiodens løbetid vil aftalen have en negativ realisationsværdi ved en førtidig indfrielse

9 Eksempel på swap til fast rente ► Omlægning af 30-årigt variabelt lån (CIBOR 6 ) til fast rente i 10 år startende om 5 år. Første betaling er først om 5 år. 6 mdr. Cibor/Euribor Fast rente 4,02% p.a. *) SwapRealkreditlån Betaling på realkreditlån: - Modtaget fra swapaftale: 0% Fast rente (startende om 10 år):4,02% Netto (startende om 10 år):4,02% **) *) Den fast rente vil afhænge af renteniveauet på tidspunktet for indgåelse af swapaftalen Netto 6 mdr. Cibor/Euribor

10 Eksempel på swap med renteloft ► Omlægning til variabel rente med renteloft  Med ønsket om vished for en maksimal finansieringsudgift kan der indgås et renteloft Du udnytter den lave variable rente, men forsikrer dig mod uventede stigninger mod betaling af en præmie  Risici Såfremt renten mod forventning er faldet i aftaleperiodens løbetid vil aftalen have en negativ realisationsværdi ved en førtidig indfrielse

11 Eksempel på swap med renteloft 6 mdr. Cibor/Euribor 6 mdr. Cibor dog max. 5% + 1,16% *) SwapRealkreditlån ► Omlægning af 30-årigt variabelt lån (CIBOR 6 ) til 6 mdr CIBOR med renteloft i 15 år startende om 15 år med et loft på 4% Betaling på realkreditlån: - Modtaget fra swapaftale: 1,16% + Variabel rente max 5,00% 6 mdr. Cibor Netto (startende om 15 år):6 mdr. Cibor (max 5%)+ 1,16% - Præmie 1,16% Netto 6 mdr. Cibor/Euribor *) Præmien afhænger af renteniveauet på indgåelsestidspunktet

12 Eksempel på swap til CHF finansiering ► Omlægning til variabel CHF finansiering  Med en forventning om stabil til faldende valutakurs og en lavere rente i Schweiz end i Danmark finansieringsudgifterne minimeres og der kan evt. opnås en valutakursgevinst  Risici Stiger CHF renten vil finansieringsudgiften øges Ved en førtidig indfrielse af aftalen kan der opstå et valutakurstab, hvis kursen ved indfrielsen er højere end på indgåelsestidspunktet

13 CHF swap ► For at opnå en lavere finansieringsrente kan låntageren omlægge realkreditlånet til f.eks. en 3 mdr. CHF rente og p.t. spare ca. 1,20% om året 6 mdr. Cibor/Euribor 3 mdr. CHF Libor = 1,00% *) + 0,20% SwapRealkreditlån Betaling på realkreditlån:6 mdr. Cibor/Euribor - Modtaget fra swapaftale: 0% + 3 mdr. CHF Libor (fastsættes kvartalsvis)1,00% Netto1,20% Netto + tillæg0,20% 6 mdr. Cibor/Euribor *) Præmien afhænger af renteniveauet på indgåelsestidspunktet

14 Omkostninger ved swapaftaler ► Omkostninger til indgåelse af swapaftaler kan oftest opdeles i to elementer  Et tillæg til renten ved bytte af renter Rentetillæggets værdi bliver beregnet for hele løbetiden og betales ved indgåelse af forretningen  Et fradrag/tillæg til valutakursen ved bytte af valuta

15 Ét lån, men mange muligheder Swapaftale ► Sammensæt finansieringen som du vil uden hensyntagen til begrænsninger på realkreditmarkedet CHF Renteloft Fast rente Variabel rente


Download ppt "Finansielle produkter, der passer til landbruget i et liberalt marked v/Finn Døssing Nykredit Markets."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google