Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Kandidat Åbent hus 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Kandidat Åbent hus 2015"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Kandidat Åbent hus 2015
j

2 HVEM ER VI STUDIEVEJLEDERE FOR ERHVERVSSPROG OG ERHVERVSKOMMUNIKATOIN
Jacob Bonde BA i Marketing and Management Communication Sofie Vad Veje BA i Engelsk / Tysk Kandidat i CLM. Engelsk – IMK & PR j

3 Agenda Generel præsentation af uddannelserne Studiemiljøet
Optagelse 2015 Spørgsmål j

4 Dagens program Kandidatstudium Første uddannelsesrunde 15.00-15.45
Anden uddannelsesrunde Messe Corporate Communication Virksomheds-kommunikation Erhvervssprog og International Erhvervs-kommunikation j

5 Kandidatuddannelser inden for erhvervskommunikation
Uddannelserne varer to år Fremdriftsreform træder i kraft for alle fra September 2015: Ingen udskydelse Automatisk tilmelding (+ reeksamen) Minimum 30 nye ECTS hvert semester s

6 Kandidatuddannelser inden for erhvervskommunikation
CLM i engelsk CLM i tysk CLM i spansk CLM i fransk CLM i Virksomhedskommunikation MA i Corporate Communication s

7 CLM sprog s

8 CLM sprog – engelsk, tysk, fransk & spansk
Én samlet struktur på sproguddannelserne Formålet med uddannelsen: ”Planlægge, lede og varetage virksomheders fremmedsproglige kommunikations – og formidlingsopgaver”  Fra oversættelse af tekniske brochurer til udarbejdelse af markedsføringsmateriale og PR. Alle CLM sprog uddannelser er parallelle Udelukkende10 ECTS fag Flere udbudte valgfag Mulighed for tolk og translatør beskikkelse 2 specifikke valgfag af 10 ECTS hver (Juridisk oversættelse/Tolkning) Èn samlet struktur som har samlet det bedste fra de tidligere profiler (Både fag inden for fagkommunikation/oversættelse (det tekniske og økonomiske område) og inden for stakeholder kommunikation/ international markedskommunikation) Der har været lagt vægt på at skabe en bred uddannelse, som gør at de studerende kan varetage flere forskelligartede opgaver, da det er hvad erhvervslivet giver udtryk for at der er behov for. Flere udbudte valgfag, da man har mulighed for at vælge et helt semester med valgfag Prarallelle studieordninger = fagene er ens og er placeret på samme semestre (skaber mulighed for fællesforelæsninger) Formålet = øget vægt på planlægningen og ledelsen af projekter og arbejdsprocesser 2 specifikke TT valgfag (100 % sikkert at de oprettes uanset antal tilmeldte) Uddannelsen er sendt til godkendelse ved Translatørkommisionen – vi skulle gerne få endelig besked inden ansøgningsfristen i april Skulle den ikke blive godkendt har de studerende mulighed for at kalde sig uddannede translatører – de kan stadig opnå kompetencer inden for translatørområdet med de fag og valgfag der er

9 Clm sprog praktik/Udlandsophold
3. semester: Udelukkende valgfag (30 ECTS) Praktik (evt. i udlandet): - 10 ECTS (minimum 8 uger) + 20 ECTS valgfag - 20 ECTS (minimum 12 uger) + 10 ECTS valgfag Udveksling - 30 ECTS valgfag - planlægges i god tid - eget ansvar - fag meritoverføres s

10 Virksomhedskommunikation
1.semester Basisdel (25 ECTS) Valgfag (5 ECTS) 2.semester 3.semester Projektorienteret forløb el. profil (20 ECTS) Valgfag (10 ECTS) 4.semester Speciale (30 ECTS) j

11 virksomhedskommunikation
3. semester: Profil (20 ECTS) + valgfag (10 ECTS) Projektorienteret forløb (20 ECTS) + valgfag (10 ECTS) - minimum 12 uger Profiler: - Integreret Markedskommunikation og Public Relations - HR-kommunikation - Global Communication in a Corporate Perspective (MACC) Ikke muligt at blande Risiko for at få profilen på engelsk

12 Ma in corporate communication
1.semester Basisdel (30 ECTS) 2.semester Basisdel (20 ECTS) Valgfag (10 ECTS) 3.semester Projektorienteret forløb el. profil (20 ECTS) 4.semester Speciale (30 ECTS) j

13 Ma in corporate communication
3. semester: Profil (20 ECTS) + valgfag (10 ECTS) Projektorienteret forløb (20 ECTS) + valgfag (10 ECTS) - minimum 12 uger Profiler: - Integrated Marketing Communication - Human Resource Communication - Global Communication in a Corporate Perspective Ikke muligt at blande j

14 Virksomhedskommunikation og sprog - speciale
4. semester Tid til fordybelse i et emne Mundtligt forsvar j

15 studiemiljøet Undervisning Studiemiljø Introdage Fredagsbar Klub.Ling
Forelæsning Introdage Holdundervisning Fredagsbar Klub.Ling Gruppeopgaver AU Career Læsegrupper Læsepladser Speciale pladser s/j

16 optagelsesprocedure Ansøgningsfrist: 1. april 2015
Online ansøgningsskema -http://kandidat.au.dk/optagelse/saadansoegerdu/ Interne (retskravsansøgere) og eksterne ansøgere Adgangsbegrænsning på alle kandidatuddannelser s

17 optagelsesprocedure Skal jeg uploade BA-bevis?
Interne ansøgere (alle BA-studerende fra AU): Automatisk upload Eksterne ansøgere (alle BA-studerende fra andre universiteter): Skal selv uploade i systemet s

18 optagelsesprocedure Læs om ansøgningsproceduren
s

19 SU ved overgang til kandidat
Afslutning juni 2015  Søg tidligst 1. juni 2015 Søges ikke, betragtes det som fravalg Spørgsmål – kontakt SU: Tlf: Mail: j

20 Vigtige datoer 1.april 2015: ansøgningsfrist
15. juni 2015: svar på ansøgning Optagelsesbrev Betinget optagelse: Mangler dokumentation Afslagsbrev 1.juli 2015: Sidste frist for upload af dokumentation Hvis man mangler at få sit endelige BA-bevis, vedlægges et foreløbigt bevis (kun eksterne ansøgere) Slut juli: Endelig optagelse eller afslag 1.september 2015: studiestart s

21 spørgsmål

22 LINJERUNDER Kandidatstudium Første linjerunde 15.00-15.45
Anden linjerunde Messe Corporate Communication Virksomheds-kommunikation Erhvervssprog og International Erhvervs-kommunikation


Download ppt "Velkommen til Kandidat Åbent hus 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google