Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Trepartsmidler til kompetenceudvikling RMU den 17. juni 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Trepartsmidler til kompetenceudvikling RMU den 17. juni 2010."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Trepartsmidler til kompetenceudvikling RMU den 17. juni 2010

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Organisation Koordinerende forum Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (AC) Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (FTF-K og SHK) Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (OAO/LO)

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Medlemmer af de centrale beslutningsfora OAO Hans Henrik Hansen, HK Hanne M. Pedersen, FOA Ole Hervik, Danske Socialrådgivere Nete Lunden, 3F Anders Kallesøe, SL Afdelingschef Ditte Hughes Driftsdirektør Gert Pilgaard HR-chef Lene Krag Sekretariat - koncern HR: Ulla Gottlieb Kirkegård Poul Gørup FTF Gert Petersen, DSR Mette Thomsen, Danske Bioanalytikere Lars Pedersen, Danske Fysioterapeuter Afdelingschef Ditte Hughes Chefsygeplejerske Vibeke Krøll HR-chef Trine Nørgaard Sekretariat - koncern HR: Ulla Gottlieb Kirkegård Poul Gørup AC Tine Andresen, Dansk Magisterforening Thomas Iversen, Dansk Psykolog Forening Thomas Pasgaard, tidl. Mads Skipper, Yngre Læger Afdelingschef Ditte Hughes Cheflæge Morten Noreng HR-chef Lasse Plougstrup Hansen Sekretariat - koncern HR: Ulla Gottlieb Kirkegård Poul Gørup

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Organisering i 2008-2009  AC og FTF:  Aftalekompetencen delegeres til lokale beslutningsfora på driftsområderne  OAO:  Aftalekompetence ligger i det regionale beslutningsforum

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trepartsmidler (2008-niv.) til kompetenceudvikling 2008-2011 i henhold til aftalen.

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Resterende trepartsmidler (2008-niv.) til kompetenceudvikling 2008-2011.

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kompetencemidler 2010 og 2011 - AC Puljestørrelse 201024737762011794225 Område:Budget 2010Budget 2011 Horsens-Brædstrup-Odder114.5364,63%36.7734,63% Århus Sygehus674.35127,26%216.50627,26% Skejby327.77513,25%105.23513,25% Silkeborg-Hammel107.6094,35%34.5494,35% Randers-Grenå173.6597,02%55.7557,02% Hospitalsenheden VEST301.05912,17%96.65712,17% Viborg232.0409,38%74.4989,38% Fællesstabe, Reg.udvikling241.4419,76%77.5169,76% Psykiatri og social301.30612,18%96.73712,18% I alt2.473.776100,00%794.225100,00%

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tidsplan for 2010 og 2011  April 2010: Koncern HR udsender samlet informationsmateriale fra det Koordinerende Forum og evt. fra de Besluttende Fora.  Økonomi, Ansøgningsfrist og –skemaer, kriterier og tidsplan  Maj/september 2010: De enkelte driftsområder udsender materiale til ledere og medarbejdere vedrørende: Procedure for ansøgninger, herunder kriterier Fælles ansøgningsfrist 01.11.10 Alle trepartsmidler for 2010 og 2011 skal være anvendt eller bevilget inden 31.12.2010. Derudover aftales procedurer for, hvordan det lokalt sikres, at de bevilgede midler er anvendt i henhold til aftale.  01.03. 2011: Alle driftsområder indsender regnskab vedrørende forbrug for 2008, 2009 og 2010 og oversigt over disponerede midler for 2011 fordelt på faggrupper og hovedorganisationer.  Marts 2011: Møde i Koordinerende Forum, hvor dagsordenen er evaluering af forløb og evt. stillingtagen til evt. ikke-disponerede midler.

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Arbejdet i Beslutningsforum for OAO  Indledende drøftelse vedrørende organisering  De faglige organisationer:  Ønske om at fastholde aftalekompetencen centralt af hensyn til mange små faggrupper  Ledersiden:  Gerne strategiske drøftelser centralt, men kompetencen til at godkende konkrete ansøgninger skal ud de enkelte driftsenheder  Enighed:  Se på muligheder for at samle ansøgninger til fælles initiativer, forhandle fordelagtige priser m.m.  Aftale:  Aftalekompetencen fastholdes i det regionale beslutningsforum

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af processen  Enighed om at arbejdet har været en positiv oplevelse præget af reelt samarbejde  Solidarisk indstilling imellem de faglige organisationer  God geografisk fordeling  God fordeling mellem faggrupperne, også små faggrupper er tilgodeset  Opnået besparelse på 200.000 kr. ved fælles tilmelding til sundhedskommunom

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af processen  Restriktiv holdning til dækning af vikarudgifter, har betydet at en del ansøgninger er blevet afvist  En del ansøgninger er henvist til andre finansieringskilder  Problemer med bevillinger til institutioner, der ved årsskiftet overgik til kommunerne  Sagsbehandlingen af de mange ansøgninger har været administrativt krævende  Der er bevilget ca. 3 mio. kr. og overført ca. 2 mio. kr. til 2010 og 2011


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Trepartsmidler til kompetenceudvikling RMU den 17. juni 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google