Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skovlovens §25 Beskyttelse: andre naturmæssigt særlig værdifulde skove

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skovlovens §25 Beskyttelse: andre naturmæssigt særlig værdifulde skove"— Præsentationens transcript:

1 Skovlovens §25 Beskyttelse: andre naturmæssigt særlig værdifulde skove
Frivillige aftaler (tilskud) Ny tilskudsordning

2 Rammer EU-forordninger: Danske Landdistriktsprogram
Ekstraomkostninger/indkomsttab Max. 200 euro/ha/år 5 udbetalinger Danske Landdistriktsprogram Tilskud til Bæredygtig skovdrift Enkel tilskudsordning

3 Aftalemodel

4 Basisbeskyttelse Intensiv skovdrift Ekstensiv skovdrift Urørt skov
Stævningsdrift Græsningsdrift

5 Tilvalg Rydning af opvækst og uønskede træarter
Bevaring af 3-5 hjemmehørende træer pr. ha Særlig indsats

6 Hvilke arealer? Privat skov Skovbevoksede nøglebiotoper
Liste Billedkatalog Ikke egekrat Kun udenfor Natura 2000-områder indtil udgangen af år 2010

7 Basisbeskyttelse: Stævningsdrift
Indhold Varighed Tilskud Stævning Ingen pesticider/gødning/kalk Ingen jordbearbejdning Ingen oprensning/nygravning af grøfter 20 år 8.000 kr./ha Tillæg for grøn driftsplan: 2.000 kr./ha

8 Eksempel, tilskudsberegning
Basisbeskyttelse: Stævningsdrift 8.000 kr./ha - Tillæg for grøn driftsplan 2.000 kr./ha Tilvalg: 1) Bevaring af 5 hjemmehørende træer pr. ha 4.000 kr./ha 1.000 kr./ha 2) Særlig indsats ? I alt kr./ha

9 Basisbeskyttelse: Ekstensiv skovdrift
Indhold Varighed Tilskud Løvskovsbinding Vedvarende skovdække Naturlig foryngelse Ingen pesticider/gødning/kalk Ingen jordbearbejdning Ingen oprensning/nygravning af grøfter Efterladelse af dødt ved Evig 3 niveauer: A) kr./ha B) kr./ha C) kr./ha

10 Eksempel Basisbeskyttelse: Ekstensiv skovdrift 10.000 kr./ha Tilvalg:
1) Bevaring af 5 hjemmehørende træer pr. ha 4.000 kr./ha - Tillæg til grøn driftsplan 1.000 kr./ha 2) Rydning af opvækst ? 3) Særlig indsats I alt kr./ha

11 Basisbeskyttelse: Urørt skov
Indhold Varighed Erstatning Ingen skovdrift Ingen pesticider/gødning/kalk Ingen jordbearbejdning Ingen oprensning/nygravning af grøfter Træer bevares til naturligt forfald Supplement – aftales individuelt Evig Nedgang i handelsværdi

12 Basisbeskyttelse: Græsningsdrift
Indhold Varighed Tilskud Afgræsning Ingen pesticider/gødning/kalk Ingen jordbearbejdning Ingen oprensning/nygravning af grøfter Ingen tilskudsfodring 5 år 1400 kr./ha/år

13 Fredskov Grøn driftsplan Rangordning efter antal artsfund
Prioritering Fredskov Grøn driftsplan Rangordning efter antal artsfund

14 Den 1. september 2008 Ansøgningsmateriale: www.skovognatur.dk
Ansøgningsfrist Den 1. september 2008 Ansøgningsmateriale:


Download ppt "Skovlovens §25 Beskyttelse: andre naturmæssigt særlig værdifulde skove"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google