Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Institut for Miljøvurdering og dets betydning for den fremtidige miljøpolitik v. Ole P. Kristensen Bestyrelsesformand for Institut for Miljøvurdering Direktør.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Institut for Miljøvurdering og dets betydning for den fremtidige miljøpolitik v. Ole P. Kristensen Bestyrelsesformand for Institut for Miljøvurdering Direktør."— Præsentationens transcript:

1 Institut for Miljøvurdering og dets betydning for den fremtidige miljøpolitik v. Ole P. Kristensen Bestyrelsesformand for Institut for Miljøvurdering Direktør for Fødevareøkonomisk Institut

2 ”And like most people we’d like to see the world a better place….To do that we need to get some broadbased support, that capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have…Each of us have to decide what the right balance is between being effective and being honest.” Stephen Schneider in Discover

3 Institut for Miljøvurdering -Skabe overblik over den aktuelle og den langsigtede miljøsituation i Danmark og globalt -Vurdere effektiviteten af miljøinitiativer -Formidle denne viden til offentligheden og de politiske beslutningstagere

4 Institut for Miljøvurdering -På grundlag af forskning på højt internationalt niveau -Uafhængigt ekspertorgan -Bistand fra relevante forskningsmiljøer og kompetence i ind- og udland

5 Miljøindsatsen er ekstremt dyr

6 19921994199619982000 Nationale udg. til miljøbeskyttelsse (off. + private udgifter)30.20032.40037.30042.30042.800 Ressourcebesparelse-300-500-1.200-2.100-1.400 Ændring i trafikulykker-1.400-1.700-2.000-2.200-1.900 Nettoafgiftsfaktor9001.3001.7002.0002.100 Sum eksklusiv forvridningstab af afgifter 34.30036.40041.30046.20047.800 Forvridningstab ved grønne afgifter 11.40012.70015.40017.30018.500 Omkostninger i alt45.80049.10056.70063.60066.300 Kilde: Finansministerie et al. 2001 s. 21 Nationale omkostninger til miljøbeskyttelse (mio. kr. 2000-priser)

7 Miljøomkostninger i forhold til BNP Mia. kr. (2000-priser)19921994199619982000*2001*2002* Off. miljøudgifter Pct. af BNP 15,7 1,8 18,7 1,9 21,1 2,0 24,1 2,1 24,6 1,9 25,0 1,8 22,3 1,6 Private miljøudgifter Pct. af BNP 14,5 1,6 13,7 1,4 16,2 1,5 18,2 1,6 18,2 1,4 18,5 1,4 18,2 1,3 Samlede udgifter til off. og private udgifter til miljøbeskyttelse Pct. af BNP 30,2 3,4 32,4 3,4 37,3 3,5 42,3 3,6 42,8 3,3 43,2 3,2 40,5 2,9 Kilde: Finansministeriet 2001, s. 21, Danmarks Statistik, Egne beregninger (* = foreløbige tal)

8 Udviklingen i de direkte omkostninger ved 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 199219941996 1998 2000* 2001* 2002* Samlede miljøudgifter (mia. kr. 2001-priser) Offentlige udgifter (Miljøministeriets tal for 2002) Offentlige udgifter (CASAs tal for 2002) Private udgifter miljøindsatsen inkl. finansloven for 2002

9 Mia. kr. 2000-priserDirekte økonomiske udgifter Forvridnings- omkostninger Samfunds- økonomiske omkostninger i alt Luftområdet10,816,126,9 Spildevand8,61,510,1 Affald14,03,617,6 Vand og jord4,81,36,1 Natur og omgivelser 3,50,74,2 Administration og andet 1,10,31,4 I alt42,823,566,3 Omkostninger ved miljøpolitikken på udvalgte områder 2000 Kilde: Finansministeriet et al. 2001 s. 17

10 Beslutninger på det miljøpolitiske område har store velfærds-økonomiske konsekvenser

11 Derfor behov for prioritering af: -Miljøindsatsen Biodiversitet eller global opvarmning -Miljøindsatser og andre indsatser Reduktion af den globale opvarmning med 1º eller rent drikkevand til 1 milliard mennesker i u-landene

12 -Finansministeriet og Det Økonomiske Råds formandskab har længe anbefalet økonomisk prioriterings-metoder anvendt i miljøpolitikken -Vismandsanalyse af 90’ernes miljø- og energipolitik

13 Sektorforskningen skal generelt bidrage til et bedre beslutningsgrundlag -Viden der fungerer som beslutningsgrundlag for myndigheder og politikere -Baseret på sektorspecifik og vedvarende forskningsindsats

14 -Teknisk/naturvidenskabelig viden kontra økonomisk viden -Fødevareministeriet hidtil det eneste ministerium med et økonomisk sektorforskningsinstitut

15 Prioritering på miljøområdet og mellem miljøområdet og andre områder -Cost-benefit analyser -Værdisætning af benefits Vanskeligt med goder der ikke handles på et marked

16 -Værdisætning er ikke en teknokratisk øvelse baseret på befolkningens præferencer (testet via betalingsvillighed) befolkningspræferencer skal bestemme prioriteringerne ”kampen” om at definere befolkningens præferencer - politikere - biologer -Beskrivelse af effekterne

17 Særlige problemer med værdisætning på miljøområdet -Goderne handles ikke på et marked -Manglende viden (snarere reglen end undtagelsen)

18

19 Særlige problemer med værdisætning på miljøområdet -Tidsdimensionen/det lange sigt Diskonteringsfaktor Den teknologiske udvikling (Stenalderen ophørte ikke p.g.a. mangel på sten)

20 Hvilken rolle har ”miljøfagfolkene”? -Biologer -Klimatologer -Toksikologer osv osv

21 Levere nødvendig baggrundsviden til prioriteringen -Sammenhæng mellem CO² og global opvarmning Har ingen særlige forudsætninger for at foretage prioriteringen

22 Betydningen for den fremtidige miljøpolitik? Det Økonomiske Råds formandskab: -Liberalisering af lejeloven -Beskatning Skatter på arbejdsindkomst ned Skatter på fast ejendom op -Landbrugspolitikken -Arbejdsmarkedet

23 Politikerne træffer beslutningerne Bedre med et oplyst grundlag end det modsatte

24 Instituttets fjender har store forventninger Hvorfor er instituttet så kontroversielt? Schneidercitatet Det miljøindustrielle kompleks Konsensustraditionen i dansk politik

25 Men hvis det bare lykkes en gang imellem at påvirke politikken en smule, er de årlige udgifter på 10 mio. kroner hurtigt tjent hjem

26 Instituttet er i gang Tre rapporter offentliggjort www.imv.dk

27


Download ppt "Institut for Miljøvurdering og dets betydning for den fremtidige miljøpolitik v. Ole P. Kristensen Bestyrelsesformand for Institut for Miljøvurdering Direktør."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google