Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Kan man bruge tilfredshedsundersøgelser i kvalitets og reformarbejdet? erfaringer Nykøbing Katedralskole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Kan man bruge tilfredshedsundersøgelser i kvalitets og reformarbejdet? erfaringer Nykøbing Katedralskole."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Kan man bruge tilfredshedsundersøgelser i kvalitets og reformarbejdet? erfaringer Nykøbing Katedralskole

2 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Om Nykøbing og kvalitetsarbejde 509 år gammel HF og gymnasium 87 lærere ca. 700 elever og kursister provinsgymnasium med ”sikker kundekreds” Tradition for store plenarmøde og udvalgsarbejde. driftsorienteret ledelsesbeslutning = med i ETU – statusrapport før selveje og fremadrettet på både reform og selveje – –vigtigt med sammenligningsgrundlag

3 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Loyalitetssegmentering elevtyper på Katedralskolen

4 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Tilfredshed & Loyalitet

5 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Tilfredshed & Loyalitet

6 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Overordnede prioriteringskort Indsatsområder Planlægning og organisering Styrker Undervisere Image Mulighed Undervisning Socialt miljø Svaghed Fysisk miljø Nykøbing Katedralskole

7 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 HF Gym 

8 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Planlægning og organisering Indsatsområder 8. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer 12. Information om aflysninger og ændringer af undervisning Styrker 11. Muligheder for at få vejledning/ Vejledningen er nyttig og støtter Mulighed 13. Konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler Svaghed 10. Skemaplanlægningen Vigtigste indsatsområder – fokuspunkter for samtaler med eleverne.

9 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 ETU proces Nykat ETU 2006 elevråd ledelse fokusgruppeinterview PR 1 PR 2 - ideer handleplansgruppe indsatsområder valgt uddrag i pjeceform til alle HANDLEPLAN FOR 3 ÅR Kvalitetsgruppe BM/BL forløb med 1 stx. og 2 erhvervsskoler

10 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 valgte indsatsområder 1.Forbedring af planlægning og organisering 2.reduktion af frafald – øget gennemførsel 3.styrkelse af HF

11 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 200720082009 Handling BeskrivelseEfterårforårefterårforårEfterår SMS - kæder Der indføres SMS-kæder i forbindelse med aflysning af morgentimer. De tekniske muligheder undersøges. X (OL/MW)(evalueres) Nye lectioregler Reglerne for brug af lectio skærpes/præciseres Herunder regler for indskrivning af lektier X (DB/SJ)(evalueres) Skemastruktur Der indføres 60 min. lektioner, flere fleksuger og årsnormer følges tæt fra administrationens side X (DB/SJ)(evalueres) Elevgrønspættebog Der udarbejdes en elektronisk grønspættebog for elever – eleverne får adgang til en elektronisk disposition (med links) (UPS/DB/DH – indhold) (opsætning – MW) Revision af grønspættebog Grønspættebogen for lærere gøres elektronisk – med adgang vis elektronisk disposition. (UPS/DB/DH – indhold) (opsætning – MW) Studieplanen Eleverne orienteres og inddrages løbende. Krav om indhold præciseres. Studieplanen behandles på skemalagte stormøder. X (UPS) (DH/DB ansvarlig) XXXX AT-orientering Der udarbejdes en vejledning til planlægning af AT i samarbejde mellem lærer, elever og ledelse. Forud for hvert central planlagte AT forløb afholdes kort samling, hvor mål/krav mm. præciseres. X (UPS + AT grupper)XX Orientering om procedurer og regler til nye kollegaer Der udarbejdes en FAQ liste for nye kollegaer. X (FJ(di (har liste)

12 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Kan man lære af hinanden??

13 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Afholdte møder CEUS – maj måned –Elevinddragelse –respons på CEUS projekt NYKAT september –Planlægning og organisering –HF –Frafald –God respons fra skoler med samme problemer og alternative løsninger.

14 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Opsamling Fordele –konkrete værktøjer –god bevisførelse –kvalificerer en kvalitetsdialog – her trykker skoen – hvordan løser vi problemet? –sammenligne med andre Er vi lige gode/dårlige hurtigere til mulig løsning Ulemper/udfordringer –Kulturen ”DJØF hokuspokus” Hvor er samtalen Vi er helt specielle –Det tager tid og vilje til forandring –finder vi de rigtige problemer? –kan vi reelt sammenligne to skoler?

15 Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Invitation Forår 2008 – fælles medarbejdertilfredshedsundersøgelse –3 år med reformen decentrale løsninger på samme udfordring (reformen) samme kundegrundlag - elevtyper –Hvilke løsninger giver bedst resultat?


Download ppt "Oplæg Marsellisborg gymnasium 27/9 2007 Kan man bruge tilfredshedsundersøgelser i kvalitets og reformarbejdet? erfaringer Nykøbing Katedralskole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google