Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt Digital Forvaltning XML-projekt Underdirektør Mikkel Hemmingsen, Videnskabsministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt Digital Forvaltning XML-projekt Underdirektør Mikkel Hemmingsen, Videnskabsministeriet."— Præsentationens transcript:

1 Projekt Digital Forvaltning XML-projekt Underdirektør Mikkel Hemmingsen, Videnskabsministeriet

2 Fremtidens forvaltning Krav –Forvaltningen skal være hvor borgere og virksomheder er –Nærhed og bekvemmelighed i den digitale forvaltning Infrastruktur forudsætninger –Mediekonvergensen skal indtænkes i selve IT-systemernes arkitektur - åbne standarder - –Terminalkonvergens - det at stadigt flere apparater ’smelter’ sammen og giver adgang til interaktive, virtuelle tjenester –Sikker og stabil trådløs kommunikation

3 Dataudveksling

4 Værktøjer og services Standarder og protokoller Info-struktur Brugerindgange Digitalt tv Internettet - WWWWAP Knowledge management Info-baser, fælles-dataregistre, XML-repositories, konverteringsbaser Transport management værktøjer Services der sikrer fleksibel og pålidelig kommunikation Services der samler forskellige værktøjer og data Fælles værktøjer Digitale Nøgler, nøglecentre, betalingsformidling, autorisering, vurdering af trejdepart, Service management værktøjer Overvåger performance, sessioner og overholdelse af aftalte service-kvalitets niveauer Software standarder WSDL (web-services description language) UDDI (Universal description, discovery and integration) XML (Extensible markup language) Kommunikations protokoller SOAP (Simple object acces protocol) HTTP ( Hypertext transfer protocol) TCP/IP (transmission control protocoll/internet protocol) Kilde; Harvard Business Review

5 Mål for XML-projekt Sikre forudsætninger for billigere og lettere adgang til udveksling af data mellem offentlige myndigheder og offentlige og private, ved at igangsætte standardisering af data og etablere infostrukturbase.

6 Hvorfor XML? International standard; understøttes af privat og offentlig sektor Letter kommunikation mellem systemer - fuld digital service Understøtter mediekonvergens Skaber med fælles standarder plads til decentrale og fleksible løsninger Mulighed for løbende udvikling af arbejds- og forretningsprocesser Øget udbytte af servicefællesskaber

7 Organisering XML- standardisering

8 Filosofien i den danske standardiseringsproces –Standardisere de basale datatyper, elementer og schemaer, som benyttes på tværs af den offentlige og private sektor. –Understøtte udvikling via XML-komiteen, kogebøger og "Nøgledata-arbejdsgrupper" –Tilbyde et standardiseret sæt af datatyper, elementer og schema-fragmenter til de enkelte myndigheder, der kan udvikle schemaer eller skemafragmenter baseret på indholdet i Infostrukturbasen. –Alle kan foreslå nye skemaer og standardiseringsområder –Offentlig høringsproces - godkendelse af XML-komite

9 –Udviklingsprojekt i samarbejde med Microsoft og Accenture –Anvender udelukkende åbne standarder –Bidrager til den offentlige digitale integration, og dermed værdiskabelsen –Støtter pilotprojekterne XML-infostrukturbasen - et partnerskab

10 Fakta om Infostrukturbasen National schema-database Groupware-værktøjer til understøttelse af standardisering i arbejdsgrupper National UDDI-database:lokalisering af virksomheder, grænsefladebeskrivelser og services Infosite: Information om konkrete standardiseringsinitiativer, høringer og aktiviteter. Proces beskrivelserInterface beskrivelserComposite types Core Data types XML-repository - Schema view Fornavn Gade Gade nr. Efternavn Mellemnavn Adresse Navn Sygedagpenge Den offentlige indkøbsportal Erhvervsportal Adgangsrettigheder Betaling mv

11 En åben løsning Business Logic Façade Data Store Browsers3. Party Applications XML, HTML, HTTP(S) SOAP, XML, HTTP(S) SOAP, XML, HTTP SOAP, XML

12 Infobasen og mobil forvaltning

13 XML-Pilot Støtte fra MVTU og Task-Force Pulje til støtte af aktiviteter i pilotinstitutionerne med henblik på erfaringsopbygning og etablering af indhold i Infostrukturbasen for at sikre løsningens praktiske anvendelighed og kvalitet, samt udbredelse. Eksempler på aktiviteter der støttes; –Konsulentassistance til udformning af XML-skemaer, WSDLdokumenter, og andre tekniske dokumenter, der beskriver de data, der skal publiceres eller konsumeres, med henblik på at skabe indhold i Infostrukturbasen. –Konsulentassistance til igangsættelse af pilotprojekter vedrørende opmærkning og udveksling af data i XML, herunder vurdering af relevansen af yderligere værktøjer

14 Tidslinje September 2001September 2002Marts 2003Februar 2002 Standardisering Infostrukturbase XML-komite Standardiseringsprocesser Full-scalePilotprojektUdbud Integrations kogebog E-handel XML kogebog Nøgledata + Doc.form Nøgleskemaer klar Nye standarder

15 Hvad er næste skridt? www.oio.dk Samlet adgang til offentlig information on-line


Download ppt "Projekt Digital Forvaltning XML-projekt Underdirektør Mikkel Hemmingsen, Videnskabsministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google