Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomistyring og budgettering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomistyring og budgettering"— Præsentationens transcript:

1 Økonomistyring og budgettering
Kapitel 4 Budgetudarbejdelsen

2 Indlæringsmål Praktisk færdighed til i en flervareproducerende produktionsvirksomhed at opbygge Driftsresultatbudget Balancebudget Likviditetsbudget (Beh.forskydning + Cash-Flow) Bruge regneark til budgetmodellen Anvende grafteknik til præsentation Udarbejde nøgletal Forstå bevillingsbudgettet

3 Disposition 4.2 Budgetforudsætninger 4.3 Driftsresultatbudgettet
4.4 Balance- og likviditetsbudgettet 4.5 Grafiske afbildninger 4.6 Nøgletal 4.7 Det videre budgetarbejde

4 4.2 Budgetforudsætninger
Virksomheden SPANCOM A/S Organisation Fabrikslayout Produkter Forudsætninger Primobalance Forkalkulationer Påbegyndte arbejder (konstant kr ,-) Lagerpolitik Øvrige (kredittider, renter, m.m.) Til side 9

5 SPANCOM A/S - Fabrikslayout
Retur disposition Retur disposition

6 SPANCOM A/S - Produkter
Retur disposition

7 SPANCOM A/S - primobalance
Retur disposition Til balancebudget Til likviditetsbudget Retur budget-forudsætninger

8 SPANCOM A/S - Forkalkulationer
Retur disposition SPANCOM A/S - Forkalkulationer Forudsætninger Styklister Operationslister Maskintid / arbejdstid Kapacitetsbegrænsninger Spild / defekt? Bemærk, at der er tale om en dækningsbidragskalkulation – ikke en full-cost kalkulation! Bemærk, at både vareforbruget og timeforbruget er deterministisk – ikke stokastisk! Bemærk, at der ikke er spild/defektprocenter, altså 100% kvalitet og 100% effektivitèt. Bemærk, at vi ikke regner med nogen kapacitetsbegrænsning på maskinerne eller medarbejdere (eller som vi senere skal se på markederne). Bemærk, at der ikke er angivet noget om maskintid – arbejdstid behøves jo ikke svare til maskintid!!! D.v.s. vi har ingen mulighed for at vurdere om maskinernes kapacitet overskrides, eller der er ledig kapacitèt. Hvad afhænger de estimerede materialepriser af? Valutakursudvikling – hvilken valuta? Verdensmarkedspriser? Hvor følsom er vores forkalkulation? Retur budget-forudsætninger

9 Lagerpolitik + primobeholdninger
Retur disposition Lagerpolitik + primobeholdninger Lager af råvarer skal svare til den kommende måneds forbrug Lager af færdigvarer skal svare til den næste måneds salg Primobeholdninger: Råvarer: Plastikgranulat: kg Aluminium: m Færdigvarer: Stor spand stk. Lille spand stk. Spørgsmål: Passer dette med primobalancen? Da der budgetteres på kvartalsbasis forudsætter denne politik at salg/forbrug er jævnt fordelt i det kommende kvartal! Retur disposition

10 4.3 Driftsresultat-budgettet
Proceduren frem mod driftsresultat-budgettet S5 S3 S6 S9 S4 S9 S7 S9

11 S1 Salgsbudget Forudsætninger: 1) Markedsudvikling 2) Markedsandel 3) Priselasticiteter 4) Konkurrencesituationen 5) Prispolitik 6) Produktets positionering 7) Valutakursudvikling Retur til oversigt

12 S2 Produktionsbudget incl.lager
Til likviditets-budget 1/3 Retur til oversigt

13 S0 Forkalkulation – Stor spand

14 S0 Forkalkulation – Lille spand
Retur til oversigt

15 S3 Produktionsomkostningsbudget
Retur til oversigt

16 S4 Råvarelager-budget Til likviditets-budget Retur til oversigt

17 S5 Dækningsbidrags-budget
Retur til oversigt

18 S6/9 Markedsføringsbudget
Bemærk, salgsgager med i dette budget!

19 S6 Gagebudget Bemærk: Direkte løn, indirekte løn og gager.

20 S6 Budget for kapacitets- og markedsførings-omkostninger
Retur til oversigt

21 S8 Investeringsbudget Til likviditets-budget

22 S8 Budget for prioritetsgæld
Til likviditets-budget Retur til oversigt

23 S9 Budget for driftsresultat
Retur til oversigt

24 4.4 Balance- og likviditetsbudgettet
Likviditetsbudgetttet Primobalancen Debitor-betalinger Leverandør-betalinger Finansielle betalinger Investeringsbetalinger Låneoptagelser Prioritetsrenter Kassekreditrenter Balancebudgettet

25 Debitorbudget

26 Kreditorbudget

27 Likviditetsbudget – Beholdnings-forskydnings-modellen
Primobalance Produktionsbudget Råvarelagerbudget Investeringsbudget Prioritetsrenter

28 Balance-budget

29 Likviditetsopgørelse
Cash-Flow model

30 Grafisk præsentation

31 Nøgletal

32 KPI’er - Balanced Score Card


Download ppt "Økonomistyring og budgettering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google