Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT og software Datamatiker Diplomingeniør Datalog BSc. i IT

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT og software Datamatiker Diplomingeniør Datalog BSc. i IT"— Præsentationens transcript:

1 IT og software Datamatiker Diplomingeniør Datalog BSc. i IT
Civilingeniør Datalog Diplomingeniør IT-teknolog Cand. IT BSc. i IT Cand. scient. Professionsbachelor Systemkonstruktør Software Designer Systemadministrator Web-designer Web-master Software Engineer Systemkonsulent Spiludvikler IT-Koordinator Programmør E-designer

2 Velkommen Finn E. Nordbjerg fen@ucn.dk
UCN Teknologi Lektor, studievejleder, cand. scient. (datalog) Underviser på bl.a. Datamatiker og Professionsbachelor i programmering, databaser og systemudvikling. Ekstern lektor i datalogi ved Aarhus Universitet og Aalborg Universitet Her ansat af Studievalg Nordjylland til at give neutral og landsdækkende information

3 Indhold i dag IT-arbejde og IT-jobs Fagområderne - ”The IT Triangle”
Videregående uddannelser: Erhvervsakademiuddannelser (EAU), Professionsbacheloruddannelser (PBA) og Universitetsuddannelser (UNI) EAU: Datamatiker, IT-teknolog PBA: Diplomingeniør, Professionsbachelor UNI: Civilingeniør, cand. scient., cand. IT, datalog og bachelor (BSc) Studieformer på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter Videreuddannelse og merit Beslægtede uddannelser

4 IT-arbejde www Virkeligheden Teknologi: ??? Programmer Modeller
Løsninger Virkeligheden ??? Teknologi: Hardware, Windows, netværk, servere, compilere Systemudvikling Programmer Modeller ----- ---- ------ ----- ---- ------ ----- ---- ------ Programmering

5 Fagområder Systemudvikling Programmering Teknologi Design og æstetik
Kommunikation Forretningsforståelse

6 Systemudvikling Softwaredesign Modellering Planlægning Dokumentation
Test Brugerinteraktion

7 Programmering Problemknusning, systematisk og kreativt Logisk tænkning
Forstå, genkende, gennemskue, anvende og erkende Finde sammenhænge, ligheder, uligheder Programmeringssprog Databaser Web-udvikling Grafiske brugergrænseflader Netværksprogrammering Mobile enheder

8 Teknologi Elektronik Hardware Sikkerhed Operativsystemer Netværk
Internet Web-servere Databaseservere Systemadministration Overvågning og support

9 Design og æstetik Grafisk design og billedbehandling Multimedier
Visualisering Animation Web-udvikling Produktdesign Interaktionsdesign

10 Kommunikation Kommunikation Markedskommunikation Formidling
Mediesociologi Visuel kommunikation

11 Forretningsforståelse
Organisation Innovation og entrepreneurship Forretnings-processer Projektledelse Økonomi Kulturforståelse Jura

12 “The IT Triangle”(ITU)
IT-udvikling foregår i feltet mellem: Naturvidenskab (datalogi, teknologi) Samfundsvidenskab (organisation, forretning) Humaniora (design, brugere, interaktion) ”IT handler om mentale konstruktioner”.

13 Videregående uddannelser
EAU 2-2½ år PBA 3-4 år UNI 3 år Bachelor 2 år Kandidat KVU 2-2½ år MVU 3-4 år 3 år Bachelor LVU 2 år Kandidat Meritmuligheder PBA 1½ år Ungdomsuddannelser

14 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler (University Colleges)
Udbyder EAU og PBA IT: Datamatiker IT Teknolog (Elektronik eller Netværk) Multimediedesigner Professionsbachelor-overbygninger Diplomingeniør (PBA) 7 professionshøjskoler og 9 akademier (ca.): Bl.a. i Aalborg, Århus, Vejle, Odense, Esbjerg, København I Aalborg: Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)

15 Udbyder bachelor og kandidat
Universiteter Udbyder bachelor og kandidat IT: BSc (Bachelor of Science) Datalog (cand. scient.), civilingeniør (cand. polyt.) og cand. IT 8 universiteter: I Aalborg, Aarhus, Odense (SDU), Roskilde (RUC), København (KU, DTU, ITU, CBS) I Aalborg: Aalborg Universitet; Datalogi (BSc., cand. scient.), civilingeniør (Software, robotter, spil mv.), informatik, medialogi (cand. scient., cand. IT).

16 Studerende ved et erhvervsakademi eller en professionshøjskole
Erhvervsorienteret og praksisnær Klasseundervisning Kombinerer teori og praksis Projektarbejde Selvstudie Teambuilding Udvikling af personlige kvalifikationer Mulighed for udlandsophold Samarbejde med virksomheder Praktik skal kunne tænke abstrakt får ikke lektier for har ikke krav på at få alt gennemgået skal kunne forstå udenlandsk litteratur skal selv kunne søge supplerende litteratur/viden

17 Studerende ved et universitet
Teoretisk Forskningsbaseret Forelæsninger, øvelseshold Selvstudie Fordybelse Udvikling af personlige kvalifikationer Mulighed for udlandsophold Problemorienteret projektarbejde (AAU og RUC) skal kunne tænke abstrakt får ikke lektier for har ikke krav på at få alt gennemgået skal kunne forstå udenlandsk litteratur skal selv kunne søge supplerende litteratur/viden

18 En videregående erhvervsrettet datalogisk uddannelse
Datamatiker En videregående erhvervsrettet datalogisk uddannelse

19 Hvad laver en datamatiker?
Datamatikeren er bl.a. i stand til at: udvikle og vedligeholde IT-systemer fungere som konsulent ved indførelse af ny teknologi have ansvaret for driften af virksomhedens IT-systemer Eksempler på stillingsbetegnelser: Softwareudvikler Programmør IT-arkitekt Systemkonstruktør Software Designer Systemadministrator Web-designer/Web-master System Specialist Software Engineer Systemkonsulent Systemudvikler IT-Koordinator

20 Uddannelsens opbygning
5 semestre (2½ år – 150 ECTS-point) 10 ECTS til Virksomheden 40 ECTS til Programmering 25 ECTS til Systemudvikling 15 ECTS til Teknologi Plus specialisering, praktik og afgangsprojekt ( ECTS)

21 Eksempler på indhold i Aalborg (UCN)
Web-systemer Mobile enheder Big Data Administrative systemer Rammesystemer --- Spil og 3D-grafik Robotter

22 Professionsbachelor i Software- eller Webudvikling - overbygning
PBA (EAU + 1½ år): Professionsbachelor i Softwareudvikling: Overbygning til Datamatiker Store systemer ”Fra udvikler til arkitekt” Giver adgang til cand. scient. i datalogi ved AAU Tilsvarende overbygninger findes til andre EAU Professionsbachelor i Webudvikling: Overbygning til Datamatiker og Multimediedesigner Web-systemer Udvalgte Erhvervsakademier og Professionshøjskoler, bl.a. her i Aalborg, Lyngby, Århus, Vejle/Odense

23 Medialogi Teknologi og kreativitet hænger tæt sammen. På medialogi studerer du teorierne bag moderne teknologi og lærer at arbejde med bl.a. computerspil, film og musik.

24 Uddannelsens opbygning
Kandidat (5 år) Cand. scient. Bachelor (3 år) BSc Særlig profil: Kreative processer Forskellige medier Menneske-maskin interaktion Aalborg Universitet Bachelor (3 år) Kandidat (2 år) PBA i Webudvikling Datamatiker Multimediedesigner merit

25 Temaer på uddannelsen Visualisering Interaktionsudvikling
Sanser og digital perception Digital billedbehandling Animation og 3D grafik Lyd Spil Programmering Systemudvikling Matematik

26 Eksempler på projekter
Projekteksempel fra 5. semester Adfærdskampagne i Københavns Metro. Efterår Er det muligt ved hjælp af en kort animeret besked at gøre passagererne i Københavns metro mere bevidste om deres opførsel og få dem til at give plads til medpassagerer, der er ved at stå af? Projekteksempel fra 1. semester Learning Styles. Efterår En gruppe studerende lavede i efteråret 2011 et projekt, som de kaldte ”Learning Styles”. Formålet var at skabe en intuitiv test, der kunne hjælpe med at definere den måde, individer lærer på. Hvis man ved, hvordan man bedst indlærer noget, vil det hjælpe en med at sortere i viden og med at finde den mest effektive måde at lære. Projektet tog udgangspunkt i, at de fleste tests af læringsmåder foretages med blyant og papir, og det er ikke nødvendigvis optimalt for folk med bestemte læringsmåder. De studerende lavede et eksperiment baseret på den applikation, som de havde programmeret.

27 Diplomingeniør (PBA) i Mekatronik
Mekatronik handler om at skabe brugervenlige produkter ved at kombinere mekanik, elektronik og reguleringsteknik. Studiet giver dig grundig viden om mekanik, logistik, software, robotteknologi og elektronik.

28 Uddannelsens opbygning
Professionsbachelor (Diplomingeniør) – 3½ år Særlig profil: Erhvervsrettet Matematik Fysik (mekanik og elektronik) Reguleringsteknik Software Praktik Syddansk Universitet (Sønderborg) Civilingeniør (2 år) Diplomingeniør (3½ år)

29 Temaer på uddannelsen Discover Mechatronics Build Mechatronics
Develop Mechatronics Mechatronics and the Environment Experts in teams Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

30 Andre uddannelser Datalogi / Computer Science (cand. scient., BSc., AAU, AU, KU, SDU,...) Software (AAU, civilingeniør) Datamatiker

31 Andre uddannelser Informatik (AAU, cand. scient., BSc.).
Cand. scient. i medialogi Informatik (AAU, cand. scient., BSc.). IT (AAU, AU, BSc - design, business, datalogi). Multimediedesigner (EAU), Webudvikling (PBA).

32 Andre uddannelser UC/EAU: UNI: Elektronik og it (AAU civilingeniør)
Diplomingeniør i mekotronik UNI: Elektronik og it (AAU civilingeniør) Elektroteknologi (DTU, civilingeniør) UC/EAU: IT-teknolog (IT Electronics and Technology)

33 Videreuddannelse PBA EAU Ungdomsuddannelser Videreuddannelse (deltid):
Diplomuddannelser (PBA-niveau) Masteruddannelser (Kandidat-niveau) Videreuddannelse (heltid): EAU giver merit (eller direkte adgang) til PBA PBA giver merit (eller direkte adgang) til kandidat Erhvervserfaring Master Diplom Ungdomsuddannelser EAU PBA Bachelor Kandidat Meritmuligheder PBA

34 Opsummering EAU og PBA (Erhvervsakademi og professionshøjskoler)
Erhvervsrettet Praksis og anvendt teori Merit og videreuddannelse Job i erhvervslivet Kandidat (og bachelor) (Universiteter) 5 år Teori Forskningsbaseret Evt. bachelor efter 3 år Undervisnings- og forskningsjob IT-området Datamatiker, IT-teknolog Professionsbachelor i Software- eller Webudvikling Diplomingeniør Datalog mv. (cand. scient., cand. IT) Civilingeniør

35 Få mere at vide… Future People Husk også: På messen: www.ug.dk
Professionshøjskolen - UCN Teknologi & Business (www.ucn.dk) Aalborg Universitet (www.aau.dk) Syddansk Universitet (www.sdu.dk) Aarhus Universitet (www.au.dk) Danmarks Tekniske Universitet (www.dtu.dk) Studievalg Nordjylland: Slotsgade 27 9000 Aalborg Tlf.: Future People Husk også: Åbent hus Studiepraktik


Download ppt "IT og software Datamatiker Diplomingeniør Datalog BSc. i IT"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google