Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Akutplan - Den videre proces i Region Midtjylland Lars Dahl Pedersen Afdelingschef Sundhedsplanlægning Temamøde 6. februar 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Akutplan - Den videre proces i Region Midtjylland Lars Dahl Pedersen Afdelingschef Sundhedsplanlægning Temamøde 6. februar 2007."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Akutplan - Den videre proces i Region Midtjylland Lars Dahl Pedersen Afdelingschef Sundhedsplanlægning Temamøde 6. februar 2007

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Faser i hospitalsplanlægningen Sundhedsstyrelsens akutrapport Hospitalsplan for Region Midtjylland Akutplan for Region Midtjylland 27. Februar - Høringssvar til Sundhedsstyrelsen behandles i Regionsrådet 20. juni – Akutplan sendes i høring 26. september - Akutplan og høringssvar i Regionsrådet 26. september - 1. behandling i Regionsrådet 14. november - 2. behandling i Regionsrådet

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sundhedsstyrelsens akutrapport  I høring til 1. marts 2007  Omfattende og markante ændringer af sygehusvæsenet  Forslag om samling  På det enkelte hospital ét sted i fælles akut modtagelse  På færre hospitaler end i dag (200.-400.000 indb.)  Skal udmøntes i de enkelte regioner  Trinvise løsninger oven årrække på 5-10 år  (Økonomi beskæftiger rapporten sig ikke med)

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akutplan for Region Midtjylland  1,23 millioner indbyggere i Region Midtjylland  20 matrikler med hospitalsaktiviteter (7 ledelser)  12 skadestuer/skadeklinikker  Nu 10 akutmodtagelser  Det Nye Universitetshospital samler akutmodtagelse i Århus  Hvor mange akutmodtagelser fremover ???  200.000 indbyggere pr. akutmodtagelse: 6  250.000 indbyggere pr. akutmodtagelse: 5  300.000 indbyggere pr. akutmodtagelse: 4  400.000 indbyggere pr. akutmodtagelse: 3

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akutplan for Region Midtjylland - processen  Faglige arbejdsgrupper behandler de løsninger, der kan indgå i tilbuddet til akutte patienter  Arbejdsgruppe om organisering af akutmodtagelser  Arbejdsgruppe om skadeklinikker /skadestuevisitation  Arbejdsgruppe om præhospital indsats

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Køreplan for arbejdet med akutplan for Region Midtjylland  27. marts – Åben fremlæggelse af arbejdsgruppernes bidrag  28. marts – Temamøde for Regionsrådet  20. juni – Forslag til akutplan for Region Midtjylland sendes i høring  10. september – Forslag til akutplan behandles i sundhedskoordinationsudvalget  26. september – Regionsrådsmøde, behandling af akutplan samt høringssvar

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hospitalsplan for Region Midtjyllland  Sundhedsstyrelsen fastlægger placering af lands- og landsdelsfunktioner  Specialegennemgange i Region Midtjylland (37 lægelige specialer)  Samlet plan for hospitalernes indsats ift. forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering  Behandling i Regionsrådet 26. september og 14. november

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk En åben proces  Temadrøftelser i løbet af processen  Følg debatten på: www.rm.dk


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Akutplan - Den videre proces i Region Midtjylland Lars Dahl Pedersen Afdelingschef Sundhedsplanlægning Temamøde 6. februar 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google