Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT-Projektledelse ITP-F2006 lokale 2A12

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT-Projektledelse ITP-F2006 lokale 2A12"— Præsentationens transcript:

1 IT-Projektledelse ITP-F2006 lokale 2A12
Session 1 30 August 2005 Peter Olaf Looms Lene Pries-Heje

2 Mål med formiddagen /2 1A.1 Du føler dig i stand til at gennemføre kurset med udgangspunkt i viden om: Kursuslærerne og de øvrige kursusdeltagernes baggrund og interesser Kursets målsætning Kursets indhold Kursets undervisningsform herunder Læsninger før og efter klasseundervisningen Løsning af opgaver i forbindelse med klasseundervisning Arbejde med en gennemgående case Brugen af kursets intranet LUVIT (som vi tager kl. 15:30) Adgang til lærerne i perioderne imellem klasseundervisningen Kursuseksamen (mundtlig eksamen med udgangspunkt i arbejdet med cases) Pensum (kursusbogen og kompendiet)

3 Mål med formiddagen /2 1A.2 Du er i stand til at beskrive afgørende ligheder og forskelle mellem et IT-projekt og rutinemæssigt IT arbejde samt -forskning 1A.3 Du er i stand til at beskrive almene problemer i forbindelse med gennemførelse af IT-projekter ved hjælp af  ressourcer-tid-kvalitet trekanten og gøre rede for, hvordan projektledelse kan øge sandsynlighed for et vellykket IT-projekt

4 Formiddagens program (kl. 9:00 - 12:00)
Introduktion Hvem er vi? (underviserne) Hvem er I (kursusdeltagerne) Om kurset Pause Om projekter og projektledelse

5 Introduktion Hvem er vi?

6 BA Hons (Cantab) MA Nat Sci (Cantab)
Peter Olaf Looms BA Hons (Cantab) MA Nat Sci (Cantab)

7 Peter Olaf Looms 1/4 Hovedbeskæftigelse Senior konsultant ved DR
Fokus på strategi & politik for nye media (tidshorisont 3-6 år) TV på en række platforme (DVB, IPTV, IP Datacast til håndholdte) Time-shift og on-demand løsninger Altid Sport

8 Peter Olaf Looms 2/4 Akademisk erfaring
ekstern lektor ved ITU siden begyndelse i 1999 Visiting associate professor ved University of Hong Kong siden 1999 (DAM, Digital content strategy, ICT in Education) Visiting fellow, Interactive Television Research Institute, Murdoch University in Perth Australia in 2004 (sabbatical) samt INA, Frankrig

9 Peter Olaf Looms 3/4 EICTA Aktuelle opgaver:
Formand for EBU/EICTA working party on Personal Video Recorders in Europe Formand for DTG TV-Anytime Testbed (åbne standarder for PVR, VOD og podcasting) og fælles formand for TV-anytime European Users Group Sekretær for nordisk strategigruppe om nye medier inden for PSB’er Dansk bindeled til USD 4 mio forskningsprojekt ”Beyond 30 Seconds”, - nye modeller for tv-promos og reklamer Medlem af udvalget om Oplevelses-økonomi (2004-5; styregruppe deltager i CBS projekt om samme emne) Taler og forfatter om nye medier og konvergens i Europa og Asien Projektledelseserfaring fra sundhedssektoren (1982-3) og IT- og mediesektoren (1989-)

10 HA-dat 1988 (CBS) Cand.merc-dat 1991 (CBS)
Lene Pries-Heje HA-dat 1988 (CBS) Cand.merc-dat 1991 (CBS)

11 Lene Pries-Heje Nuværende beskæftigelse:
Phd-studerende ved IT-Universitetet Ekstern Lektor på CBS siden 2002 Forskningsinteresser: Commercials of the Shelf Enterprise Systems (f.eks. ERP, CRM) Co-design af menneskelige (sociale) og tekniske aspekter af informationsteknologi Modellering af socio-tekniske processer

12 Lene Pries-Heje Erhvervs erfaring:
Informatik konsulent og projektleder hos Bruhn A/S (nu Canon Danmark) IT-projektleder hos telefonselskabet Telia Chef-konsulent, afdelingsleder og medlem af ledelsesgruppen I Lindhard A/S Direktør for Association for Information Systems (Atlanta, USA)

13 Lene Pries-Heje Undervisningserfaring:
Instruktor, undervisningsassistent og siden ekstern lektor på CBS siden 1986 Databaser, regneark, informationsbehandling, projektledelse og avanceret projektledelse Ekstern Lektor på IT-universitetet siden 2001 Database Systems/Management Enterprise Systems Advanced Project Management

14 Introduktion Hvem er I?

15 Bordet rundt - kort Gensidig præsentation Eksempel fra efteråret 2005
Hvad har du studeret inden du kom til ITU - og siden du blev optaget? Hvilke erfaringer har du med projektledelse? Hvorfor valgte du netop dette kursus? Har du specifikke ønsker eller behov ifm. kurset? Hvad forventer du at opnå ved at deltage i kurset? Er der særlige forhold omkring din deltagelse som vi bør notere os (lærerne/de øvrige deltagere)? Din præsentation linier for hver bullet - sammen med et foto skal medbringes som A4 ark og oploades i LUVIT lørdag eftermiddag. Eksempel fra efteråret 2005

16 Introduktion

17 ITP-F2006 er et nyt kursus Kursusdeltagere både i Danmark og i Norge
Bestræbelser på at man kommer til at lære hinanden at kende via grupperne men også via LUVIT Afgørende at spille med i forbindelse med behov og forventninger

18 ITP-F2006 er et nyt kursus - spørgsmål til...
Kursets målsætning

19 ITP-F2006 er et nyt kursus - spørgsmål til...
Kursets målsætning Kursets indhold

20 ITP-F2006 er et nyt kursus - spørgsmål til...
Kursets målsætning Kursets indhold Kursets undervisningsform herunder Læsninger før & efter klasseundervisningen (Velkomstbrev, Undervisningsplan) Løsning af opgaver i forbindelse med klasseundervisning (Læsning & opgaver) Arbejde med en gennemgående case (Case 1 Baggrund; Case 1 Opgaver) Brugen af kursets intranet LUVIT (som vi tager kl. 15:30) Adgang til lærerne i perioderne imellem klasseundervisningen (Velkomstbrev) Velkomstbrev Undervisningsplan Læsning & Case Case 1 Opgaver Baggrund Opgaver

21 ITP-F2006 er et nyt kursus - spørgsmål til...
Kursets målsætning Kursets indhold Kursets undervisningsform herunder Læsninger før og efter klasseundervisningen Løsning af opgaver i forbindelse med klasseundervisning Arbejde med en gennemgående case Brugen af kursets intranet LUVIT (som vi tager kl. 15:30) Adgang til lærerne i perioderne imellem klasseundervisningen Kursuseksamen (mundtlig eksamen med udgangspunkt i arbejdet med cases) Eksamensform er beskrevet i kursusopslag, MEN vi skal til at fastlægge datoer for den mundtlige eksamen, der nødvendigvis må strække sig over flere dage...

22 ITP-F2006 er et nyt kursus - spørgsmål til...
Kursets målsætning Kursets indhold Kursets undervisningsform herunder Læsninger før og efter klasseundervisningen Løsning af opgaver i forbindelse med klasseundervisning Arbejde med en gennemgående case Brugen af kursets intranet LUVIT (som vi tager kl. 15:30) Adgang til lærerne i perioderne imellem klasseundervisningen Kursuseksamen (mundtlig eksamen med udgangspunkt i arbejdet med cases) Pensum, kursusbogen og kompendiet (Velkomstbrev, Undervisningsplan)

23 Pause

24 Projekter og Projektledelse

25 Hvad er et projekt? - definition
”A temporary endeavour undertaken to create a unique product or service” ”En tidsbegrænset aktivitet som gennemføres for at skabe et unikt produkt eller en unik tjeneste” Definition from Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI Standards Committee p. 167, 1996. Temporary: not for ongoing activities that run for many years Unique product or service: involves innovation and thus an element of the unknown Project group: involves a team of people gathered for the purpose

26 Opgave 1: hold aktivitet
Hvordan kan vi afgrænse projekter i forhold til alm. aktiviteter hos virksomheden?

27 Short term (weeks) Long term (2+ years) Routine & Predictable Outcome not a matter of course

28 Eksempel 1: opdatering af MS Office pakken
Short term (weeks) Long term (2+ years) Routine & Predictable Outcome not a matter of course Virksomhed m. 200 pcer Opdatering af MS Office

29 Eksempel 2: AMANDA & Arbejdsformidling AF
Short term (weeks) Long term (2+ years) Routine & Predictable Outcome not a matter of course Amanda Amanda Hvor ville du placere det? Amanda Amanda

30 Eksempel 3: IO Interactive
Short term (weeks) Long term (2+ years) Routine & Predictable Outcome not a matter of course 18 måneder 50 årsværk kr. 55 mio.

31 Eksempel 4: ROFL - Danmarks iDTV serie (2000)
Short term (weeks) Long term (2+ years) Routine & Predictable Outcome not a matter of course 12 måneder 3 årsværk Kr. 2,3 mio.

32 Eksempel 5: Gennemførelighedstudie
Short term (weeks) Long term (2+ years) Routine & Predictable Outcome not a matter of course Hvor ville du placere det?

33 Eksempel 6: Kunde Support Call Centre
Short term (weeks) Long term (2+ years) Routine & Predictable Outcome not a matter of course Hvor ville du placere det?

34 Projekter og virksomheden - interne projekter
user Mange interne projekter DR er ”kunde”, ”leverandør” og har ”brugere”

35 Projekter og virksomheden - B2C
user user user user user user user user IO Interactive - Hitman 2 IO er leverandør, distributøren er ”kunden” og der er 2,1 million brugere Som er distributørens kunder user

36 Projekter og virksomheden - B2B
user user user ”leverandør - kunde” I dette tilfælde har kunden også brugere fx Amanda

37 Hvad kan vi konkludere om projekter?
indenfor grund- forskning ligger inden for dette felt Hvad kan vi konkludere om projekter? Short term (weeks) Long term (2+ years) Routine & Predictable Outcome not a matter of course Typiske IT- og medieprojekter ligger inden for dette felt F&U projekter ligger tit i dette område

38 Hvad karakteriserer et projekt? 1
Unikt et konkret udfald/produkt: System Service Concept/format/produkt Analyse Opfindelse Projektet har en kunde en deadline projektmidler Kunden... ...har en legitim ret til at stille krav ...opnår fordele når projektet er afsluttet ...har en formel rolle at spille når projektets udfald skal bedømmes

39 Hvad karakteriserer et projekt? 2
Et tværfagligt team som er i stand til at kommunikere indbyrdes Kompleksitet Et team har altid interessenter og en kunde N.B! Visse forfatter som Richard Newton skelner mellem interessenter og kunder Andre - herunder jeg - vælger at bruge ordet om alle med interesser i projektet Eksistensen af adskillige interessenter skaber grobund for konflikt pga. forskellige forventninger og suceskriterier stakeholders stakeholders customers customers

40 Hvorfor projektledelse?
Projekter stiller krav, som mange driftsorganisationer har svært ved at honorere For en klar ansvars- og arbejdsdeling er ønskeligt i organisationens hverdags-aktiviteter, så er det en forudsætning for gennem-førelse af projekter Vi har mange vidnesbyrder om dette, bl.a. Economist artiklen ”Overdue and over budget” i kompendiet.

41 Projektledelsens grundelementer
Produkt Hvad er udfaldet? Interessenterne/Stakeholders Hvem har en aktie med i spillet? Proces Hvordan vil vi nå det? PIP

42 Projektledelse - mind map
Form Content Function Navigation Requirements Technology Architecture Test Experience System Product External Customer User Supplier Partner Competitor Authorities Stakeholders Internal CEO Project manager Project participants Internal user Internal supplier Sales/marketing Process Scoping Process model Contract Estimation Planning QA Reports Evaluation

43 Interessenter 1 af 3 Rachel Manktelows artikel er i kompendiet

44 Interessenter 2 af 3 Uddrag fra artiklen

45 Interessentanalysen 3 af 3 Supplerende læsning fra Larry W
Interessentanalysen af 3 Supplerende læsning fra Larry W. Smith (også i kompendiet)

46 Opgave 2: Vejledning Arbejde i grupper af 2-3.
Hver person laver en interessentanalyse (et mindre projekt man selv har deltaget i) Skriv en liste over de væsentligste interessenter Brug Power/Interest matrix for at karakterisere den enkelte interessent Vurder den enkeltes indstilling til projektet (RØD = negativ, GUL = neutral, GRØN = positiv) Fremlæg resultaterne for de andre i gruppen Drøft konklusioner om metoden

47 Opgave 2: Opgaveark Liste over interessenter: Interne: Eksterne:
Power/Interest matrix med alle interessenter anbrag i en af de fire felter

48 Opgave 2: Udvalgte rapporter fra holdet
[plads til at skrive her]

49

50 Projektledelse - hierarki
Tactical Strategic Operational Vision, framework policies, values Objectives, organisation, plans, supervision Implementation day-to-day affairs control & coaching Leadership Management Admin & Control doing the right thing doing it right

51 Projektledelse - hierarki
Operational

52 Det operationelle niveau: Styringstrekant
Penge Tid ”Kvalitet”

53 Opgave 3: Vejledning Gruppearbejde i grupper på 2-3.
Genanvend et af projekterne fra opgave 2. Nævn tre ting der gik godt med projektet Nævn tre ting der gik dårligt med projektet Hvor i hierarkiet optrådte de 6 ting? For operationelle sager, anvend trekanten for at karakterisere udfordringerne projektet stod overfor. Fremlæg dine konklusioner for gruppen og få deres tilbagemeldinger.

54 Opgave 3: Opgaveark Tre ting som gik godt:
Tre ting som gik mindregodt: Operationelle problemer: Ressourcer, tid eller ”kvalitet”?

55 opgave 3: Rapporter til hele holdet

56 Vi mødes igen kl. 13:00. Kig på deltagergalleri i pausen
Frokost! Vi mødes igen kl. 13:00. Kig på deltagergalleri i pausen


Download ppt "IT-Projektledelse ITP-F2006 lokale 2A12"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google