Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erhvervsservice Vækst og udvikling"— Præsentationens transcript:

1 Erhvervsservice Vækst og udvikling

2 Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter
Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af private klinikker og iværksættere Lederudvikling Forretningsudvikling At skabe vækst (skabe 5000 arbejdspladser inden 2020) Kontakt: - telefon

3 4 kerne områder Forretnings-udvikling Start af egen virksomhed
Erhvervs-rådgivning Ledelse Drift optimering

4 Status? Ingen forventning om (betydelig) offentlig vækst
Ingen forventning om udvikling af overenskomsterne på praksisområdet 8-900 flere fysioterapeuter pr. år Lav organisationsprocent blandt privatansatte fysioterapeuter

5 Lidt fakta om branchen Der er 2.814 selvstændige fysioterapeuter
Knap 88 % er enkeltmandsvirksomheder Ud af disse er 54 % lejere Der er i gennemsnit mellem 2 og 3 lejere pr. klinik Der er flest virksomheder i Region Hovedstaden (1.045 virksomheder) Der er færrest virksomheder i Region Nordjylland (276 virksomheder) Hovedparten af de selvstændige fysioterapeuter ca henter hovedindtjeningen inden for overenskomsten med det offentlige.

6 Det udvidede markedssyn
Trin 1: Lav det som det ser ud for dig nu? (…og det er ok at gætte, sjusse etc.) Trin 2: Hvordan kunne du godt tænke dig, at det skulle se ud om 1 år?

7 Udvidet markeds definition – sundhed, efterspørgsel og leverandører
I alt 17,8 mia. kr. 13,0 mia. kr. 6 mia. kr. 2,6 mia. kr. 6,2 mia. kr. 1,5 mia. kr. 2,2 mia. kr. 550 mio. kr. 727 mio. kr. Trin 1: Lav det som det ser ud for dig nu? (…og det er ok at gætte, sjusse etc.) Trin 2: Hvordan kunne du godt tænke dig, at det skulle se ud om 1 år?

8 Udviklingsmodel Ubevidst excellent Ubevidst kompetent Bevidst
inkompetent Ubevidst inkompetent

9 Det kræver energi at udvikle

10 At tænke strategisk

11 Strategiske beslutninger
Langsigtet perspektiv Hvad skal vi beskæftige os med? Positionering i f.t. konkurrenterne i vores marked Udnytte kompetencer og ressourcer optimalt Værdier og forventning i interessentkredsen Komplekst Stor grad af usikkerhed Påvirker operationelle beslutninger Kræver et helhedssyn Medfører forandring

12 Transformation eller exit
Strategisk udvikling Ændring i omgivelserne Strategisk forandring Fase 5 Forud for sin tid Omfang af ændringen Fase 1 Trinvis tilvækst Fase 2 Forandring Fase 3/4 Transformation eller exit ?????????? Hvem er døde fordi de ikke fulgte med i udviklingen i markedet ? Forud for sin tid: EX For sen udvikling: (Knallerter – racercykler) Risikoen for strategisk ”afdrift”

13 Den røde tråd Eksterne strategifaktorer Mission Strategiske mål Vision
Den politiske, økonomiske, sociale og teknologiske udvikling Konkurrence- forhold i branchen Krav til kunderne Mission Strategiske mål SWOT Vision Resultat Mix. af overvejelser der påvirker virksomheden strategi Strategisk udvikling Ressourcer kapabilitet og kompetencer Struktur systemer og processer Ejere og Lederes præferencer Værdi- grundlag Interne strategifaktorer Strategisk analyse Strategisk intension Strategisk handlekraft

14 Vækst kan skabes af små forbedringer
Bedre forretningskoncept Nye produkter og services Anderledes prisstrukturer Nye kundesegmenter Kundernes oplevelse Forskellighed fra konkurrenter Stærkere organisation Smartere arbejdsgange Bedre leverandørsamarbejde Inddragelse af medarbejdere Professionel bestyrelse Bedre arbejdsmiljø

15 Vækst kan skabes af små forbedringer
Holdbare kunderelationer Markedsføring på nye måder Nye salgsmetoder Større interesse hos medierne Virksomhedens identitet og brand på marked Opbygning af nye netværksrelationer Effektiv forretningsdrift Bedre omkostningsstyring Strømligning af processer Optimering af logistik Finansiering af ideer der giver afkast Nye fysiske rammer

16 Hvad indeholder en SWOT
Styrker Hvad er jeg god til Hvad er jeg bedre til end de andre Hvilke ydelser har jeg – som de andre måske ikke har Hvilke andre fordele har jeg (penge, location, klinikken etc.) Svagheder Hvad er jeg dårlig til Hvad gør de andre bedre end jeg Hvilke ydelser mangler jeg Hvilke ulemper har jeg Muligheder Byen vokser Der bliver flere ældre Der kommer flere virksomheder der vil investere En ”dygtig” borgmester” Offentlig investeringer Bedre infrastruktur Trusler Byen under afvikling Færre offentlige investeringer Færre rige – flere fattige Dårlig infrastruktur Byen er ved at blive en ”Pendler by” Flere nye klinikker med alternative ydelser Fokuser og kommuniker Eliminer Udnyt Undgå Trin 1: Lav det som det ser ud for dig nu? (…og det er ok at gætte, sjusse etc.) Trin 2: Hvordan kunne du godt tænke dig, at det skulle se ud om 1 år?

17 En SWOT for en fysioterapi klinik
Styrker Høj faglig kvalitet Kendt klinik Pilates, bækkenløsning ift. andre Gode faciliteter, pæn klinik, god adgang og beliggenhed Svagheder Dårlig sekretær Mange unge mennesker forbi der ikke ved hvad de kan bruge os til Manglende flekstid hos fyserne. Vanemennesker Mangler oms. under sygesikringen Muligheder Stor trafik i gaden at kommunikere til Integrere andre faggrupper i klinikken Omsætning efter kl i klinikken. Trusler Mange andre behandlere i kvarteret af forskellige art Træningskæderne har billige priser Nedskæringer i offentlige investeringer Trin 1: Lav det som det ser ud for dig nu? (…og det er ok at gætte, sjusse etc.) Trin 2: Hvordan kunne du godt tænke dig, at det skulle se ud om 1 år?

18 Hvem betyder vi noget for?
Omdømme Hvad vil vi? Hvad drømmer vi om? Hvad vil vi være kendt for? Vision Strategi & mål Hvordan gør vi? Hvor skal vi hen ? Mission Hvorfor er vi her? Hvad tilbyder vi? Værdier Hvem betyder vi noget for?

19 Gode råd til mig Hvilken hjælp og rådgivning ønsker I?


Download ppt "Erhvervsservice Vækst og udvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google