Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skrivefag. Udvikling af elevers skrivekompetence på tværs af fag (2009-2011) Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole, Skolestrategi for arbejdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skrivefag. Udvikling af elevers skrivekompetence på tværs af fag (2009-2011) Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole, Skolestrategi for arbejdet."— Præsentationens transcript:

1 Skrivefag. Udvikling af elevers skrivekompetence på tværs af fag (2009-2011) Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole, Skolestrategi for arbejdet med skriftlighed, Konference 26. oktober 2011

2 Nogle delmål i projektet Skrivning på tværs af fag Opkvalificering af alle lærere Fælles sprog om skriftlighed Fælles materiale til arbejdet med skriftlighed Fælles arbejde med progression Obligatorisk skriveforløb for alle 1.g-elever (skrivefag) Roskilde Katedralskole. Skolestrategi for arbejdet med skriftlighed. 2011

3 Projektet - i overskriftsform ”Skrivefag. Udvikling af elevers skrivekompetence på tværs af fag” skrivefag skrivekompetence på tværs af fag 3 Roskilde Katedralskole. Skolestrategi for arbejdet med skriftlighed. 2011

4 1. Udfordring: Enighed >< uenigheder på tværs af fag Udnyt fags enighed… Udgangspunkt i de enkelte fags opfattelse af ”god skriftlighed”. Fælles begreber for det, fagene er enige om. Responsmodel med kategorier, der dækker fagenes beskrivelse af god skriftlighed. Alle lærere afprøver responsmodel på eksempler fra forskellige fag. …til at overkomme fags uenighed Oplæg for alle lærere om ”ny skriftlighed” og Bilag 4. Fagrelaterede faggrupper: Hvad kan du gøre i dit fag/i din undervisning, som bidrager til det fælles arbejde med at udvikle elevers skrivekompetence? Idebank med skriveøvelser: tænkeskrivning, formidlingsskrivning, omskrivning… 4 Roskilde Katedralskole. Skolestrategi for arbejdet med skriftlighed. 2011

5 2. Udfordring: Helskoleprojekt eller mindre projekter? Helskoleprojektet Alle lærere Mange ressourcer på noget der kan virke som små og langsomme skridt Den enkelte lærer kan føle, at der ikke rigtig sker noget Den enkelte lærer kan mangle følelsen af ”den brændende platform” Understreger, at vi som skole insisterer på fælles bevidsthed om - og arbejde med - skriftlighed Mindre projekter på skolen ”Ildsjæle” Målrettet brug af ressourcer Der sker noget for de involverede lærere De involverede lærere tager ofte udgangspunkt i noget, de føler som en ”brændende platform” Kan være svært at få effekten af ildsjæls pionerarbejde implementeret i hele skolen 5 Roskilde Katedralskole. Skolestrategi for arbejdet med skriftlighed. 2011

6 3. Udfordring: Hvem holder gryden i kog? Skriftlighedstovholder Skrivekyndig lærer Igangsætter af projekter Udformer oplæg til faggruppers arbejde med skriftlighed Udbyder foredrag/kurser for lærerkollegium om elementer inden for arbejdet med skriftlighed Tilbyder lærere og faggrupper sparring om arbejdet med skriftlighed Skriveværkstedslærer Introduktionsforelæsninger for alle 1.g-elever Skrivegruppen Opstod da IFPR udbød særlige kurser om skriftlighed Fire lærere på kursus Bredt sammensat gruppe (fag, køn, alder) Fungerer nu som sparringspartner for ledelsen og for PU, når det gælder skriftlighed 6 Roskilde Katedralskole. Skolestrategi for arbejdet med skriftlighed. 2011

7 Hvad har eleverne oplevet? Alle 1.g-elever: Introduktionsforelæsninger om skriftlighed Skaber bevidsthed hos elever om fokus på skriftlighed Introducerer fælles begreber Får elever til at reflektere over skrivning Introducerer til responsmodel En forsøgsårgang: særlige skrivetimer med skrivelærere Elever oplever, at der er fokus på skriftlighed i mange fag 7 Roskilde Katedralskole. Skolestrategi for arbejdet med skriftlighed. 2011

8 Hvor står vi nu? Fælles opmærksomhed og samarbejde om elevers skrivekompetence Markering af krav til arbejdet med elevernes skrivekompetence Respons i fokus Responsmodellen = et tilbud Skrivegruppen I samarbejde med PU: progressionsplan for skriftlighed Eftermiddagsmøde med årets SRO-lærere Næste skoleår… 8 Roskilde Katedralskole. Skolestrategi for arbejdet med skriftlighed. 2011


Download ppt "Skrivefag. Udvikling af elevers skrivekompetence på tværs af fag (2009-2011) Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole, Skolestrategi for arbejdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google