Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rådgivning for læger Advokat Helge BuskAdvokat Bodil H. Ravn ADVODAN Vejen A/S Torvegade 16 6600 Vejen 75 36 00 66.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rådgivning for læger Advokat Helge BuskAdvokat Bodil H. Ravn ADVODAN Vejen A/S Torvegade 16 6600 Vejen 75 36 00 66."— Præsentationens transcript:

1 Rådgivning for læger Advokat Helge BuskAdvokat Bodil H. Ravn ADVODAN Vejen A/S Torvegade 16 6600 Vejen 75 36 00 66

2 Praksis former -Enkeltmandspraksis -Kompagniskabspraksis -Dele praksis -Klinikfællesskab

3 Ejerformer -Personligt -I/S -ApS -Holding ApS

4 Grundlag for samarbejde? Fælles forståelse af: -Arbejdsindsats og indtjeningsmål. -Patienthåndtering, tid og form -Faglighed og opdatering -Etik -Rummelighed -Konflikthåndtering -Kommunikationsformer og hvor/hvornår

5 Kontrakter -www.læger.dkwww.læger.dk -Købekontrakt -I/S ---------------------------------------------------- -Ejeraftaler i Aps. -Lejekontrakter -klinikfællesskabsaftaler

6 I/S kontrakt - Oprettelse af I/S kontrakt - Tættere end ægteskab! - Udtrædelse

7 Dele praksis Betingelser: -Traditionel forstand -Ind på lige vilkår -Skæv ejerandel

8 Anden mulighed for generationsskifte -Etablering af delepraksis -Salg af 99% contra lige ejerskab med køber Fordele: -Økonomi og generationsskifte fastlagt endeligt -Køber betaler ikke goodwill af eget arbejde -Økonomiske dispositioner vedrører ikke sælger -Pensionsindbetalinger uændret for sælger Ulemper: -Beslutningskompetence uafklaret hvis ikke præciseret

9 Samarbejdets pris Oplagte konfliktområder: -Penge -Dårlig kommunikation -Interne patientbevægelser ------------------------------------------------- -”Den lange bane ”

10 Vurdering af markedet Enkeltmandspraksis: -Fast ejendom/lejemål, ophørsvilkår -Økonomi -Fremtiden Kompagniskabspraksis/klinikfællesskaber: -Ejendommens stand/attraktivt lejemål og vilkår -Kontraktsgrundlag opdateret, særordninger? -Arbejdsklima/kommunikation -Generationsskifte

11 Hvad vil køberne? Enkeltmandspraksis: -For individualisten eller særlige forhold Kompagniskabspraksis: -Fagligt forum -Fleksibilitet -Delepraksismulighed -Administration -Økonomi/stabilitet -Udviklingsorienteret/beslutningsforum

12 Hvad vil vi sammen? Klinikfællesskaber: - Fagligt fællesskab? delvist! -Laboratorium/hjælpepersonale -Administration -Fysiske rammer -Økonomisk frihed

13 Fremtiden -Bevidsthed og aktive tiltag kan udvikle praksis. – sikrer fremtiden. -At lede og lade sig lede, skal læres! -Beliggenhed er væsentligste prisfaktor. -Hvor vil Regionen gerne have udvikling?

14 Konfliktløsning med hjælp udefra -Drøftelser med medlemmerne af det lokale praksisudvalg -Mediation -Voldgift

15 Hvad er mediation? - Mediation er en frivillig forhandlingsproces mellem to eller flere parter - Parterne bistås af en upartisk mediator, der inspirerer parterne til – under kyndig ledelse – selv at tage ansvar for løsningen af den opståede konflikt (c) Mediatoradvokater maj 2006

16 Hvad karakteriserer mediation? - Frivillighed - Fortrolighed - Partsautonomi - Styret samtaleproces - Fokus på behov og interesser frem for krav og anbringender - Fokus på konsensus frem for kompromis (c) Mediatoradvokater maj 2006

17 Spørgsmål ?


Download ppt "Rådgivning for læger Advokat Helge BuskAdvokat Bodil H. Ravn ADVODAN Vejen A/S Torvegade 16 6600 Vejen 75 36 00 66."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google