Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældrearrangement Tirsdag den 30. september 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældrearrangement Tirsdag den 30. september 2014."— Præsentationens transcript:

1 Forældrearrangement Tirsdag den 30. september 2014

2 Præsentation Lise-Lotte Sams
Daglig leder af Byhøjskolen Vejleder for design- og kunsteleverne SU-administration Ressourceperson

3 Præsentation Ulla-Britt Brisell
Vejleder for musik-, basis- og turboeleverne Ansvarlig for skoleårets eksaminer SU-administration Ressourceperson

4 10. klassefagene Fremmøde Standpunktskarakterer november/januar
sms - fraværsoversigt - samtale Standpunktskarakterer november/januar Kommunikation i Intra forældre-login referater fra samtaler

5 Efterårets gang Elevsamtaler – september 1. standpunktskarakterer
Forældrekonsultationer i november Brobygning i december (+ evt. uge2) OSO – årets projektopgave Uddannelsesmesse i januar 15 Erhvervspraktik – individuelt genvej.nu ug.dk evejledning.dk

6 Uddannelsesparathed Uddannelsesparathedsvurdering i nov. og jan.
fagligt niveau – ansvarlighed – stabilitet – selvstændighed deltagelse – motivation – samarbejde – respekt Uddannelsesplan/ansøgning Pligt til uddannelse

7 Optagelse på EUD EUD er en forkortelse af ErhvervsUDdannelse
Elever der søger EUD skal vurderes uddannelsesparate til EUD. Parathedsvurderingen er en faglig/social/personlig vurdering. EUD-reformen: elevens eksamens karakter i dansk og matematik skal være 2 i gennemsnit. EUD foregår typisk på Tekniske skoler - EUX Erhvervsuddannelse i kombination med HF fag Handelsskoler Social og sundhedsskoler Hotel- og restaurantskolen Landbrugsskole Søfartsskole Den kombinerede Ungdomsuddannelse

8 Optagelse på de gymnasiale uddannelser
De fire gymnasiale uddannelser er: STX – Det almene gymnasium studentereksamen (3 år) HHX – Højere handelseksamen /handelsgymnasiet (3år) HTX – Højere teknisk eksamen/teknisk gymnasium (3år) HF – højere forberedelses eksamen (2år) Eleven skal opfylde nedenstående optagelseskrav: have afsluttet 9. klasse og aflagt alle de obligatoriske prøver have modtaget minimum 2 års prøveforberedende undervisning i fransk/tysk have afsluttet fransk/tysk med prøve eller afsluttende standpunktskarakter i 9. klasse. have aflagt FS10 (FSA)prøve i dansk, engelsk og matematik både mundtligt og skriftligt Eleven har retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse hvis Byhøjskolens lærere, vejledere og UU vurderer at eleven er uddannelsesparat –fagligt/personligt/socialt.

9 Fritidsundervisning i Ungdomsskolen
Supplerende undervisning Prøvefag i fx tysk, fransk eller fysik/kemi Teaterforestillinger koncerter mm. Lektiehjælp


Download ppt "Forældrearrangement Tirsdag den 30. september 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google