Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjemmeside om handicap og etnicitet Videnscenter for Autisme

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjemmeside om handicap og etnicitet Videnscenter for Autisme"— Præsentationens transcript:

1 Hjemmeside om handicap og etnicitet Videnscenter for Autisme

2 Videnscenter for Autisme
Videnscenter projekt om formidling af information til fagfolk om etniske minoriteter med handicap Videnscenter for Autisme

3 Rapport om etniske minoriteter med sjældne handicap
Taler vi om det samme? - Når etniske minoriteter med sjældne handicap møder social- og sundhedsvæsenet Hentes gratis på Videnscenter for Autisme

4 Videnscenter for Autisme
Hovedkonklusion: Det handler om kommunikation og ikke om kultur og religion Social- og sundhedspersonalet er ofte usikre på, om familierne har forstået budskabet ofte med henvisning til de etniske minoriteters kultur og religion Familierne derimod er usikre på rettigheder, muligheder og tilbud i social- og sundhedssystemerne Videnscenter for Autisme

5 Videnscenter for Autisme
Hovedkonklusion: Familierne er forskellige både i fht. handicap, og social og etnisk baggrund. Alligevel er deres problemer meget ens. Og i øvrigt ikke særlig forskellige fra majoritetsdanske familier når de får stillet en handicapdiagnose. Familierne ønsker at deltage i de danske tilbud, som giver mening for dem. De deltager når de forstår hvad det går ud på, og de ønsker ikke særlige behandlingstilbud på baggrund af etnicitet eller religion. Videnscenter for Autisme

6 Videnscenter for Autisme
Barrierer Det særlige: sproglige problemer. Svært at indgå i dialog, fordi det er svært at læse breve, søge information eller skrive ansøgninger, anke eller klage. Manglende viden om og forståelse af social- og sundhedssystemet og handicappolitik. Svært at oversætte fagudtryk og ord og kompliceret information. Overrepræsenterede i de lavere socialgrupper. Social ulighed i sundhedstilbud, manglede to-sproget information. Etniske minoriteter benytter ofte ikke specielrådgivningstilbud, og specialtilbud som f.eks. bo-tilbud, DUKH, eller handicapforeninger. Får ikke altid samme tilbud og ydelser. Videnscenter for Autisme

7 Videnscenter for Autisme
Barrierer Læger og sagsbehandlere tillægger kultur og religion stor betydning. Stereotype billeder af etniske minoriteter kan indvirke på tilbud. Om kulturelle forhold reelt har en betydning for tilbud og behandling, afdækkes ikke altid individuelt, men tillægges en fiktiv gruppe f.eks. ’muslimer’, eller ’pakistanere’. Videnscenter for Autisme

8 Videnscenter for Autisme
Målgrupper og formål Den tidlige indsats – når diagnosen stilles Primært fagpersoner (social- og sundhedsfagligt personale. Materiale som kan deles med familierne eller gives til familierne. Sætte ind der hvor de etniske minoriteter har en række barrierer: Forbedret kommunikation, tolk, materiale, viden, og mindske fordomme og forforståelser hos fagpersoner. På sigt skal familierne selv kunne søge på siden, primært med link til Videnscentre, kort, letlæselig og delvis oversat information. Videnscenter for Autisme

9 Videnscenter for Autisme
Fagpersoner Generelt Etniske minoriteter - hvem er de? Betydningen af kultur og religion Målsætningen for dansk handicappolitik Barrierer for etniske minoriteter Særlige barrierer Sprog Brugerinddragelse Viden om offentlige tilbud Kommunikation Interkulturel kommunikation Kommunikationsbarrierer 10 gode råd Kulturgram Spørgsmål du kan stille Tolk Tolkning Lovgivning om tolkning 12 gode råd om forberedelse af møder med tolk Etiske retningslinier for brug af tolk Videnscenter for Autisme

10 Videnscenter for Autisme
Fagpersoner Sociale tilbud Lovgivning Formål med indsatsen Hvordan sikres en god indsats? Koordinering og opfølgning Oversigt ’hvem er hvem’ Handleplaner motorvej og biveje Regler for samarbejdet Pjecer Oversigt over pjecer og to-sproget information til forældre/ fagpersoner Litteratur Kontakt Link Videnscenter for Autisme

11 Videnscenter for Autisme
www. etnicitetoghandicap.dk Videnscenter for Autisme


Download ppt "Hjemmeside om handicap og etnicitet Videnscenter for Autisme"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google