Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. December 2006KNV-fællesseminar. 1. December 2006KNV-fællesseminar Planlovsystemet 2007 Landsplanlægning Regionale udviklingsplaner Kommuneplaner Vækstfora:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. December 2006KNV-fællesseminar. 1. December 2006KNV-fællesseminar Planlovsystemet 2007 Landsplanlægning Regionale udviklingsplaner Kommuneplaner Vækstfora:"— Præsentationens transcript:

1 1. December 2006KNV-fællesseminar

2 1. December 2006KNV-fællesseminar Planlovsystemet 2007 Landsplanlægning Regionale udviklingsplaner Kommuneplaner Vækstfora: Strategi for erhvervsudvikling støtteordninger Lokalplaner Miljømålslov: Statslig vandplan og Natura 2000- plan i 2009 Regional råstof- plan i 2008 Miljømålslov: Statslig vandplan og Natura 2000- plan i 2009 Regional råstof- plan i 2008 Trafik

3 1. December 2006KNV-fællesseminar Region Sjællands udfordringer Samarbejde Nærheden til hovedstaden, øresundsregionen o.a. naboregioner Udvikling af regionens yderområder Forstærket koordinering af erhvervsfremmeindsatsen

4 1. December 2006KNV-fællesseminar

5 1. December 2006KNV-fællesseminar Økonomisk overblik - budgetaftale 2007 65 mio. kr. til Vækstforums aktiviteter på delområderne: Projekter til realisering af erhvervsudviklingsstrategien: 30,0 mio. Medfinansiering af projekter: 19,0 mio. Medlemskaber samt bidrag/køb af ydelser hos aktører: 16,0 mio. Herudover har Vækstforum indstillingsret til Mål-2 midlerne: 70-72 mill

6 1. December 2006KNV-fællesseminar Hvad har vi allerede brugt i 2007? 7.4 millioner til Østdansk Turisme. 1 million til Grønt Center 1,5 million til Storstrøms Erhvervscenter 0,4 million til SYDTEK 1,5 million til Femern Bælt Forum 0,3 million til Erhvervs- og Videnscenter Vestsjælland 0,24 million til Connect Denmark Zealand 0,225 million til RegLab

7 1. December 2006KNV-fællesseminar Konkrete anbefalinger for Region Sjælland Hovedstadens baghave Søge optimal udnyttelse af regionens klimatiske vækstbetingelser Fokus på bioenergi

8 1. December 2006KNV-fællesseminar 10-punktsplanen for Vækstforum Sjælland 2007 (uproriteret) Styrke innovationsevne og -lyst i små og mellemstore virksomheder bl.a. gennem øget samspil med videninstitutioner, med særlig fokus på brugerdreven innovation Igangsætte et samlet udviklingsinitiativ inden for biobrændsel og biobrændstoffer Udvikle nye produkter og serviceydelser gennem offentlig-privat samarbejde på sundhedsområdet. Styrke den internationale handel og logistik i regionen, og skabe et kompetent sammenhængende erhvervsservicesystem Tiltrække virksomheder og institutioner til Region Sjælland ved samarbejde med relevante parter og ved styrkelse af rammebetingelserne for regionens virksomheder. Styrke regionens forsknings- og udviklingsindsats, ved at øge deltagelsen i internationalt viden- og forskningssamarbejde og tiltrække erhvervsrettede forsknings- og udviklingsmidler. Få flere studerende ud i praktik i regionens offentlige og private virksomheder Igangsætte efter- og videreuddannelsesinitiativer for alle grupper med særlig fokus på de kortuddannede Styrke turismen og den regionale oplevelsesøkonomi gennem udvikling af event- og oplevelsesindustrien Udvikle og brande lokale fødevareprodukter og -produktion

9 1. December 2006KNV-fællesseminar Region Sjællands udgangspunkt


Download ppt "1. December 2006KNV-fællesseminar. 1. December 2006KNV-fællesseminar Planlovsystemet 2007 Landsplanlægning Regionale udviklingsplaner Kommuneplaner Vækstfora:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google