Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.vaekstforum.rm.dk Energi og miljø som drivkraft for vækst og erhvervsudvikling VÆKSTFORUM MIDTJYLLAND byder velkommen til konference:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.vaekstforum.rm.dk Energi og miljø som drivkraft for vækst og erhvervsudvikling VÆKSTFORUM MIDTJYLLAND byder velkommen til konference:"— Præsentationens transcript:

1 www.vaekstforum.rm.dk Energi og miljø som drivkraft for vækst og erhvervsudvikling VÆKSTFORUM MIDTJYLLAND byder velkommen til konference:

2 www.vaekstforum.rm.dk Megasatsning på energi og miljø Bent Hansen formand for vækstforum og regionsrådet

3 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Konferencens formål  Markere megasatsningens opstart  Inspiration til aktiviteter og projekter  Dialog mellem mulige samarbejdspartnere  Startskud til indkaldelse af projektidéer  Tilbagevendende begivenhed med konference

4 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Energi og miljø - en regional styrkeposition Indeks for privat beskæftigelsesmæssig specialisering (100 = landsgennemsnit) Region Midtjylland144 Region Syddanmark123 Region Nordjylland112 Region Sjælland89 Region Hovedstaden53

5 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Regionens særlige styrkepositioner Vindmølle industrien:  Vestas og Siemens  Mange små og mellemstore underleverandørvirksomheder Biomasse-området:  Århus Universitet, herunder DJF, Foulum  Grundfos, DAKA Bioindustries m.fl.  Mange små og mellemstore fremstillingsvirksomheder

6 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk

7 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Megasatsningen på energi og miljø  Én af 3 store tværgående satsninger i regionens erhvervsudviklingsstrategi  Centrale elementer fra satsningen indgår i en partnerskabsaftale med regeringen  Fælles ramme om en målrettet og koordineret indsats hvor en bred kreds af aktører bidrager  Vækstforum og Regionsrådet har selv afsat ca. 50 mio. kr. til igangsætning af aktiviteter i 2007-2008, men der lægges op til en længerevarende indsats

8 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Satsningens overordnede mål  Fastholde og udbygge Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkeposition på energi- og miljøområdet  Øge produktionen og forbedre udnyttelsen af vedvarende energi  Høste betydelige miljøeffekter i forhold til eksempelvis udledning af drivhusgasser og næringsstoffer

9 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Satsningens indsatsområder 1.Strategisk lederskab 2.Teknologiudviklingsprogram 3.Forbedret udnyttelse og integration af el fra vindkraft 4.Samspil mellem energi og miljø 5.Test og afprøvning

10 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Allerede igangsatte aktiviteter Region Midtjylland som forsøgsregion for biodiesel  Samarbejde med olieselskaber, DAKA, Landbrugsrådet, m.fl. FN klimakonference  Arbejdsgruppe er nedsat (Århus kommune tovholder) Teknologiudviklingsprogram  Er under implementering sammen med Væksthus Midtjylland  Virksomhedsnetværk under dannelse (p.t. vindkraft og biomasse) Test og certificering  Bevilling til Navitas Park  Konsortium på biomasseområde er under dannelse Udlægning af testområder for vindmøller  Kommunerne har initiativet

11 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Aktiviteter, som igangsættes på denne opstartkonference  VE-byer/-landsbyer og VE-kommuner  Offentlige og private spydspidsbyggerier ift. energi og miljø  Forbedret udnyttelse af den stigende elproduktion fra vindkraft  Energiproduktion på basis afgrøder og restprodukter, hvor der samtidig kan høste betydelige effekter for f.eks. vandmiljøet Indsatsen vil løbende blive udviklet og udbygget

12 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk ”Råd for energi- og miljøteknologi”  Faglig rådgiver for Vækstforum Midtjylland  Sammensat af repræsentanter for en bred kreds af organisationer (industri, landbrug, kommuner, energisektoren og forskning/udvikling)  Formand for rådet: Poul Erik Schou-Pedersen, Bankinvest, New Energy Solutions


Download ppt "Www.vaekstforum.rm.dk Energi og miljø som drivkraft for vækst og erhvervsudvikling VÆKSTFORUM MIDTJYLLAND byder velkommen til konference:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google