Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde med Syd- og sønderjyske folketingspolitikere Christiansborg 23. November 2011 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde med Syd- og sønderjyske folketingspolitikere Christiansborg 23. November 2011 1."— Præsentationens transcript:

1 Møde med Syd- og sønderjyske folketingspolitikere Christiansborg 23. November 2011 1

2 Dagsorden Velkomst 1. Dansk-tysk samarbejde v/ Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Infrastruktursamarbejde i Jyllands Korridoren Erhvervsudvikling/uddannelse 2. Landbrugets rammebetingelser, herunder muligheder indenfor bioenergi v/Udviklingschef Anders Andersen, Landbosyd 3. Eventuelt Frokost kl 12.30 2

3 Dansk-tysk samarbejde – potentialet er stort! 3 Kilde: Danmarks Statistik Land Udenrigshandlen med varer i 2010, samlet im- og eksport, mia. kr. Tyskland189,3 Sverige135,6 Storbritanien70,5 Nederlandene57,9 Norge52,9 USA50,8 Kina49,4 Frankrig38,9 Italien31,8 Finland21

4 Hovedfærdselsåren mellem Danmark og Tyskland, idet 54 % af Danmarks befolkning bor vest for Storebælt Det er her godstrafikken og persontrafikken vil vokse Ca. 70 % af den samlede industribeskæftigelse og deraf medfølgende im- og eksport i Danmark, tager udgangspunkt i Vestdanmark, dvs i Jylland og på Fyn. Hamborg er et vigtigt knudepunkt for både person- og godstransport og sammen med Bremerhaven og Rotterdam, Danmarks vigtigste globale havne 57 % af al lastbiltrafik til og fra Danmark sker via landegrænsen. Øresund ( 20 %), Fehmern (12 %), Nordjylland ( 9 % ) Aktuelt er der en stigning fra 3. kvt. 2010 til 3. kvt 2011 på 7 %, hovedsageligt på landegrænsen, svagt fald på Øresund og Fehmern Jyllands Korridoren – Fakta 4 Kilde: Danmarks Statistik og I TD Fakta 3. kvt 2011

5 Hvad sker der nord for grænsen? Eksempler ideer og forundersøgelser: Veje Hærvejskommite – 9 modeller for linieføring af en parallel vej. Forundersøgelse på udbygning af A11 på Vestkysten Jernbaner Højaktuelle planer om elektrificering på tognettet Timemodel med forbindelse mod nord – ej mod syd! Kollektiv trafik Nedslidt materiel og ”kun” 2 direkte daglige afgange fra Jylland til Hamborg Mangel på kollektiv trafik der understøtter den dansk-tyske grænsependling, der dog er på niveau med Øresund

6 Hvad sker der i Nordtyskland? Eksempler på planer frem til 2015 Veje Femern bro 6 sporet udbygning A7 frem til Bordesholm A21 – Retning Kiel A20 – NV om Hamborg Jernbaner Dobbeltspor og fuldt elektrificeret fra Padborg til Hamborg, men Jernbanebroen i Rendsborg en flaskehals pga. bærevne/alder. Tunnel (A20) Vestlig om Hamborg under Elben Kilde: Bundesverkehrwegeplan frem til 2015

7 Diskussion 7

8 URS mål på infrastrukturområdet en dansk-tysk regeringsaftale, med en sammenhængende udviklings og investeringsaftale for infrastruktur og trafikbetjening i Jyllands Korridoren. Fra Esbjerg til Heide og fra Kolding til Kiel. Det giver erhvervsliv, industri samt transport og logistik erhvervet på begge sider af landegrænsen, klare langsigtede rammebetingelser. 8

9 Dansk-tysk erhvervssamarbejde

10 Future Renewable Enery (FURGY), 2009-2012 Samarbejde om vedvarende energi og energieffektivitet Partnere: Flensborg Universitet, Syddansk Universitet, Industri og Handelskammer Flensborg, UdviklingsRåd Sønderjylland Cross Border Logistics (CBLog), 2009-2012 Samarbejde om udvikling af logistik og transport. Partnere: Fachhochshule Flensborg, Wirtschaftsregion Flensburg, EUC Syd, UdviklingsRåd Sønderjylland Dansk-tysk erhvervssamarbejde, eksempler på klyngenetværk Projekt Cross Border Elektromobilitet (eMotion) Projekt Cross Border Elektromobilitet, ( eMotion), 2011-2014 Samarbejde om udvikling og anvendelse af nye teknologier til bæredygtig elektrisk mobilitet. Partnere: Fachhochshule Flensborg, Fachhochschule Kiel, Christian Albrechts Universitet Kiel, Syddansk Universitet Odense, Syddansk Universitet Sønderborg, UdviklingsRåd Sønderjylland

11 Dansk-tysk samarbejde, eksempler på projekter/organisationer Dansk-tysk Business Forum 7 danske og 7 tyske top erhversfolk, mødes 2-3 gange årligt Partnere Projekt Dansk-tysk Vækstcenter Fokus på profilering af områdets styrkepositioner Partnere: Region Syddanmark, Entwicklungsagentur Nord, KIEL Region Region Sønderjylland-Schleswig Fokus for det dansk-tyske samarbejde vil være rettet mod emneområderne kultur, sprog, skole, ungdom og arbejdsmarked. Partnere: Region Syddanmark, de 4 sønderjyske kommuner, Tønder, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg

12 Dansk-tysk samarbejde / Uddannelse 12

13 Landbrugets rammebetingelser, herunder muligheder indenfor bioenergi v/ Anders Andersen, Landbosyd 13

14 Eventuelt 14

15 15

16 Fakta Offentligt-privat partnerskab med foreningsvedtægter fra 2008. 26 medlemmer, 6 årlige møder Bestyrelse/formandskab tegner foreningen og består af formand fra erhvervsliv og næstformand fra en af de 4 kommuner. 4 fuldtidsansatte, kontor i Aabenraa Årligt budget på ca. 2,6 mio kr., finansieret ved 50 % fra Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommune 50 % fra Bitten og Mads Clausen Fonden, SYDENERGI, ECCO/Tousbye Fonden, Det sønderjyske landbrugsråd, KPMG Hent analyser og mødeoplæg på www.soenderjylland.dkwww.soenderjylland.dk 16

17 Formål Positionere Sønderjylland som en innovativ landsdel med en stærk identitet, hvor det er attraktivt at bo, arbejde og uddanne sig drive og udvikle private og offentlige virksomheder forretningsudvikle ideer Indsatsområder Det sker ved at styrke og udvikle erhvervsklynger rammebetingelser relationer til politik og projektkapital 17

18 Medlemmer Kommuner Borgmester Tove Larsen, Aabenraa, (Næstformand URS) Borgmester Jens Chr. Gjesing, Haderslev Borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg Borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Erhvervsforeninger Adm. Dir. Hans Jørn Nissen, Camp-Let, Haderslev Udviklingschef Oluf Lauridsen, DS SM A/S, Aabenraa Direktør Henning Schmidt, Drengsted Entr. Forr., Tønder Direktør Jes F. Andersen, JFA Holding Aps, Sønderborg Undervisning Studierektor Peter Thode Loft, University College Syddanmark Direktør Finn Karlsen, Erhvervsakademi Syd Prorektor Bjarne G. Sørensen, Syddansk Universitet Erhverv Hans Kirk, Danfoss, (Formand URS) Gårdejer Mogens Dall, formand Det Sønderjyske Landbrugsråd Mejerichef Leif Friis Jørgensen, Naturmælk Bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S Sygehusdirektør Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland Bo Michelsen, BM Holding Tønder A/S Adm. Dir. Niels Duedahl, Syd Energi Adm. Dir. Hans Egon Lorenzen, TV SYD Steen Sørensen, Alssund Holding Aps Advokat Hans Henrik Fischer, formand for RegLab Vicedirektør Niels Møllegaard, Sydbank A/S Adm dir Carsten Friis, Dansani A/S Vicepresident Gerd Rahbek-Clemmensen, ECCO A/S Arbejdsmarkedets parter Thorkild Jacobsen, Dansk EL-forbund Adm. Dir. Mogens Therkelsen, HP Therkelsen Transport DI Sønderjylland 18


Download ppt "Møde med Syd- og sønderjyske folketingspolitikere Christiansborg 23. November 2011 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google