Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den overordnede produktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den overordnede produktion"— Præsentationens transcript:

1 Den overordnede produktion
- Oversigtskort over Østergaard Ny stald til 400 køer med 6 robotter Sikre obligations depot Mælkekvote: 4 mio. kg 40% af 300 ha i Letland Peter Hansens Holding Aps Mælkeproduktionen Opdræt i gamle bygninger Østergaards vision 40% af aktierne i et Landbrug i Ukraine Kalve i kalvelandsby At drive et morderne og effektivt heltidslandbrug med hovedvægt på mælkeproduktionen og planteavl. Fagligt udfordrende Menneskeligt harmonisk Økonomisk bæredygtigt Sand i sengebåsene Bestyrelse Landboforening Kommunalbestyrelse Arbejde udenfor bedrift 445 ha ager i alt 10 ha skov Bestyrelse Skole Østergaardsvej 87 124 ha. forpagtes udløb 2012 Markbruget Udføre det meste markarbejde selv Østergaaardsvej 44 Udlejning af 2 boliger God arrondering

2 Mælkeproduktion - Det strategiske kompetencekort
Ordentlig mælketildeling Mælke-taxi Bruge celletalsanalyse aktivt Arbejdsprocedure beskrives SOP SOP Aktiv udsætningsstrategi Kalvedødelighed < 3 % Dødfødte < 5 % Celletal under Arbejdsplaner (uge/dag) Insemineres 2 gange - det gør vi selv Kameraovervågning - inden sengetid Ordentlig båsehygiejne Måle på 4 faktorer via Kvægnøgle Mineralforsyning Ledelse Reproduktionsmål 40 % af forsøg 1 elev ekstra ansat Foderniveau for løbekvier Rigtige hold ved 13 mdr. DB over 1,20 kr. /kg EKM kg/ko mælk leveret inden 2 år Følge brugsplan fra Viking Kælvingsalder under mdr. Korrekt foderniveau Avlsomkostninger under 8 øre/kg EKM KKS: kun kvier 1+2 Foderplan for opdræt Egen inseminering Korrekt mineralforsyning Sune Jakobsen Indkøringsstrategi Dyrlæge under 7 øre/kg EKM Sundhedsaftale 1 frem for 2 2 mand ekstra i indkøringsfasen Mineralforsyning af goldkøer EFK endags foderkontrol hver måned/eller ved skift Græs FE Arbejdsplan for indkøring Fokus på foderomkostninger Foderudbytter Korrekt goldning Foderopgørelse hvert kvartal Majs FE Besøg ved kollega med robotmalkning

3 Handlingsplan - Fokus på dækningsbidrag
Oplæring i kvægnøglen (tirsdag d. 7/12) Peter (OK) Udarbejdet kvartalsrapport (inden 15 december) Peter(OK) EFK hver måned og Foderopgørelse (hvert kvartal) Peter til en start 1 Dækningsbidrag 2 3

4 Handlingsplan - Standing operating procedure
Goldning (inden 1 februar) Sune Kælvning (inden 1 februar) Behandling af dyr (inden 1 januar) Sune Opsamling af køer (inden 1 marts) Peter/Svend Bestilt ugeplans værkstøj JLBR (OK) 1 2 SOP- udkast til ugeplan 3 4 5

5 Handlingsplan – Kalvedødelighed
FØLG - SOP kalve hver gang (hænger ved kalve stald) Råmælkstildelig (Coloquick) Mælketildelig (Mælketaxi) 1 Kalve-dødelighed 2 3


Download ppt "Den overordnede produktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google