Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Internationalisering af uddannelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Internationalisering af uddannelser."— Præsentationens transcript:

1 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Internationalisering af uddannelser

2 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Emner 1.Det internationale marked for videregående uddannelser 2.Strategier og virkemidler på markedet for videregående uddannelser 3.Hvad kan universiteterne gøre? 4.Hvad kan myndighederne gøre?

3 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det internationale marked for videregående uddannelser  OECD landene modtager 90-95% af alle udenlandske studerende, svarende til 1.98 millioner studerende i 2003  De fleste (61%) udenlandske studerende i OECD området kommer fra ikke-OECD lande  5 lande modtog 70% af alle udenlandske studerende i OECD området i 2003: USA (28%), UK (12%), Tyskland (11%), Frankrig (10%), Australien (9%)  De nordiske lande modtog tilsammen 60.000 studerende, ca. 3% af de udenlandske studerende i OECD området Kilde: OECD Education at a glance 2005

4 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvor tager de udenlandske studerende hen? Kilde: OECD Education at a glance 2006

5 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det internationale marked for videregående uddannelser Kilde: OECD Education at a glance 2006

6 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Strategier og virkemidler Finansiering af udbud udbud KvalitetssikringKvalitetssikring efterspørgsel efterspørgsel Institutionel kapacitet lokal & international Institutionel kapacitet lokal & international Markeds-transparensMarkeds-transparens MarkedsføringMarkedsføring

7 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Eksempler på virkemidler  Skabe optimale rammer for udveksling  Tiltrække udenlandske studerende og forskere  Sende studerende på studieophold i udlandet  Sende forskere ud til udenlandske universiteter  Samarbejde med udenlandske uddannelsesinstitutioner om internationale fællesuddannelser (Joint-degrees)  Uddannelsesudbud i andre lande (Off-shore)  Virtuelle universiteter

8 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Videregående uddannelser – hvad er målene?  Styrke det globale udsyn  Højere kvalitet  Halvdelen af en årgang i en videregående uddannelse  Forbedre konkurrenceevnen  Styrke sammenhængskraften

9 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvorfor internationalisere videregående uddannelser?  Internationalt omdømme  Udnytte den globale vidensproduktion  Styrke de internationale netværk  Vidensambassadører – marketing  Tiltrække international human capital

10 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvad kan universiteterne gøre?  Formulere en klar internationaliserings-strategi  Prioritere et internationalt forskningsmiljø  Fokus på uddannelsesniveau og udbudsformer  Proaktiv i internationale netværk  Selektiv i udvælgelsen af partnere og sætte standarder for adgangsgivende kvalifikationer  Være aktive i Bologna-processen og ECTS  Dispensationsmuligheder og stipendieordninger  Etablere en effektiv organisation

11 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvad kan staten gøre?  Fremme Bologna-processen  Fokus på kvalitetssikring  Sikre fleksible rammer for det decentrale niveau  Mere fleksible immigrationsregler  Klare akkrediteringsregler  Fleksible finansieringsordninger for internationalisering af uddannelse og forskning  Tilvejebringe troværdig og gennemsigtig information  International markedsføring – udvælg markederne  Inddrage den danske udenrigstjeneste  Støtte initiativer, der øger kendskabet til sprog og kultur

12 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Konklusion  Globaliseringen er en realitet – det er vores eget ansvar at være med i første række  Erkende Danmarks styrker og svagheder  Vi skal have ambitiøse strategier og foretage de nødvendige investeringer  Aktiv deltagelse i det internationale uddannelses- og arbejdsmarked  Prioritere strategier og virkemidler  Kvalitetssikring – akkreditering, ENQA og ECTS  Gennemsigtighed i markedet – systematiske analyser og benchmarking  Balance mellem udbuds- og efterspørgselsfinansiering  International markedsføring  Erkende eksterne og interne rammebetingelser, identificere barrierer og sikre et fleksibelt system

13 Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Tak for invitationen rektor@au.dk


Download ppt "Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Oplæg for statslige topledere 2006 A A R H U S U N I V E R S I T E T Internationalisering af uddannelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google