Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad skal vi tænke igennem og beslutte ? Strategi for Højbjerg Badmintonklub frem mod 2010 Opgave.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad skal vi tænke igennem og beslutte ? Strategi for Højbjerg Badmintonklub frem mod 2010 Opgave."— Præsentationens transcript:

1

2 Hvad skal vi tænke igennem og beslutte ? Strategi for Højbjerg Badmintonklub frem mod 2010 Opgave

3 Indsigter (1) Hvilke indsigter har vi fået? Tilbygning –Krav hvis medlemstal skal op –Plads –Lejligheder er en mulighed Tilhørsforhold er vigtigt –Ånd –Klubfølelse Kommunikation –Involvering –Information Cafeen Ungdom og senior er vigtige for succes –Være attraktive –1. division –Elite –Navne

4 Indsigter (2) Lederrekruttering Opfølgning på beslutninger Økonomi –Klubsekretæren –Sponsorudvalg –Fonde –Tilskud –Netværk Identifikation af beslutningstagere i klubben Team Århus –Indflydelse fra HBK –Evalueres løbende

5 Vision Hvordan ønsker vi, at det skal være i vores verden ? ”Skabe det bedste miljø for badmintonspillet”

6 Værdier Hvordan vil vi omgås hinanden ? En naturlig del af den aktives liv – Karakteriseret ved: Tolerance - Vi er gode kammerater - Vi bakker hinanden op Respekt - Vi taler ordentligt til hinanden - Vi respekterer hinandens styrker og svagheder Fairplay - Vi er gode eksempler for hinanden - Vi snyder ikke Sammenhold - Vi er hjælpsomme - Vi bidrager til fællesskabet

7 Formål Hvad skal vi gøre, for hvem og hvorfor for at bidrage til vores vision ? ”Skabe rammerne for badmintonspillet på alle niveauer karakteriseret ved kammeratskab, sportsmanship, oplevelser, socialt samvær og kvalificeret instruktion/modstand”

8 Fokusering Hvad skal vi fokusere på, indenfor vores Formål, for at blive værdsatte og succesfulde? Rammerne Socialt samvær Kvalificeret instruktion/modstand

9 Mål (1) Hvad skal vi derfor opnå ? Kommunikation –Månedligt nyhedsbrev (10stk.) Nyt fra bestyrelsen Nyt fra udvalg Kommende stævner Aktiviteter Lederrekruttering –1 deltager på DBF 1 eller 2 årligt –2 deltagere på klubtrænerkursus årligt –2 deltagere på foreningslederuddannelsen årligt –1 deltager på Dommeruddannelsen Medlemmer –UU 100% belægningsgrad –SU 100% belægningsgrad –MU 100% belægningsgrad –U60 80% belægningsgrad –Baneleje 92 % belægningsgrad –Handicap Bibeholde uændret

10 Mål (2) Støtteforening –Tiltag udover badminton og udenfor udvalg Indtægter Klub ånd Aktive medlemmer –Antal forskellige deltagere pr. sæson til oprydning på stadion50 personer –Antal hjælpere i Denmark Open200 personer –Klubarrangementer pr. sæson4 arrangementer Sportslige resultater –SU 1. hold i 1. division senest i 2008 2. hold i 3. division, konstant 3. hold i Danmarksserien 4. hold i kvalifikationsrækken 5. hold i serie 1 –UU/MU/SU 4 DM -titler pr. sæson, individuelle eller hold –UU Alle årgange er repræsenteret i bedste række, hold Landets bedste ungdomsafdeling –TAB Levere to til tre spillere til TAB

11 Mål (3) Renovering af hal (Tilbygning) –Færdig i 2008 Økonomi –Dække økonomisk ”hul” efter DO inden 2007 Kr. 100.000 årligt

12 Aktiviteter (1) Hvad skal vi gøre og hvornår, for at nå vores mål ? 1.Vi skal etablere et sponsorudvalg, Henrik S., 0905 a)etablere en støttefond b)Identificere beslutningstagere i klubben c)Aktiviteter/indtægter 2.Vi skal aktivere Hal-udvalg, Lars, 0905 a)Plan for projekt 3.Vi skal etablere et eventudvalg, John, 0406 a)Oplevelser b)Fest c)Jubilæum d)Oprydning 4.Vi skal skabe sportslige resultater, Morten, 0406 a)Dygtig træner b)1. klasses træning c)Fastholde og udvikle potentiale d)Sikre økonomisk grundlag 5.Vi skal analysere TAB fremtid

13 Aktiviteter (2) 6.Vi skal aktivere kommunikationsstrategien, Hans, 1005 a)Nyhedsbrev – deadline b)Informationstavle ”Hvem er hvem?” c)En ”hvad sker hvornår” tavle d)Vi skal lave plan for medlemsmøder a)Hvornår og indhold e)Vi skal beslutte, hvordan vi vil kommunikere denne plan a)Vision, Værdier mv. 7.Vi skal sikre økonomisk ”hul” efter Denmark Open (kr. 100.000) 8.Vi skal renovere saunaen 9.Vi skal forbedre cafeen (FU), John, 0406 a)Opsamling Ris/Ros b)Hvad er det vi vil have c)Information fra cafeen 10.Vi skal rekruttere/udvikle ledere 11.Vi skal sikre, at tovholdere orienterer bestyrelsen a)Opfølgning på bestyrelsesmøderne

14 Aktiviteter (4) År Aktivitet20062007200820092010 2 - Vi skal videre i Hal-udvalgQ2 4 – Vi skal skabe sportslige resultaterQ2 6 - Vi skal lave kommunikationsstrategiQ2 1 - Vi skal etablere et sponsorudvalgQ2 3 – Vi skal etablere event-udvalg  jubilæumQ2 9 – Vi skal forbedre CafeenQ2


Download ppt "Hvad skal vi tænke igennem og beslutte ? Strategi for Højbjerg Badmintonklub frem mod 2010 Opgave."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google