Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KULTURMØDER 1 - Fordomme, stereotyper og kultur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KULTURMØDER 1 - Fordomme, stereotyper og kultur"— Præsentationens transcript:

1 KULTURMØDER 1 - Fordomme, stereotyper og kultur
Indhold Kultur og kulturbegrebet Fordomme og stereotyper Tænkeøvelse

2 Vi er forskellige! Danskere anno 2007
Foto: Søren Bülow (ovenfor) og Gunvor Vestergaard (th.)

3 Kultur Flertals- og mindretalskultur Æstetisk
Definitioner Æstetisk Sociologisk: værdier, normer og betydningssystemer Flertals- og mindretalskultur Mainstream- og delkultur Modkultur (livsstil og livsformer) Dyb- og overfladekultur Bred og snæver definition

4 Kultur-begrebets oprindelse
Latin: ’at dyrke’ 1600-tallet: proces hvorigennem noget ’kultiveres’ (man skelner ml. dannede og udannede) Opfindelsen af ’primitiv kultur’ 20. og 21.årh: Kultur = materielle og immaterielle resultater af msk. virke – som overføres mellem generationerne

5 Fordomme og stereotyper
Viden og erfaringer har betydning for den måde vi oplever verden på Jo mere kompleks samfundet bliver, jo mere afhængige bliver vi af eksperter Ufuldstændig viden får at til at danne fordomme og sterotyper

6 Hvad viser eksemplet? Læs teksten nedenfor
Forklar hvad eksemplet viser i forhold til fordomme og sterotyper ”En ældre mand står på en S-togs perron. En ung mand kommer op af trappen, og i det øjeblik han passerer den ældre trækker han noget blankt op af lommen. Et øjeblik efter er de to mænd i håndgemæng, og det slutter med at den unge mand løber sin vej. Efterfølgende bliver passagerne på den modsatte perron bedt om at vidne. Langt de fleste mener, at den unge mand trak en kniv og overfaldt den ældre mand. I virkeligheden trak den unge mand en metalkam op af lommen, og det var den ældre, der overfaldt den unge.”

7 Fordomme og stereotyper
En fordom er en forudfattet mening om nogen eller noget Stereotyper er en ensidig og unuanceret opfattelse af bestemte grupper

8 Karakteristika ved stereotyper
Opfattelsen skal være almindelig udbredt. Den skal forblive stabil over en længere periode. Den karakteriserer individer i deres rollefunktion. Den er oftest negativ.

9 Tænkeøvelse Hvad kendetegner danskere? Hvad kendetegner afrikanere?
Hvad kendetegner Amerikanere? Forklar de ’positive’ elementer ved at tale ondt om andre (de fremmede)


Download ppt "KULTURMØDER 1 - Fordomme, stereotyper og kultur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google