Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SAMARBEJDE I PALLIATIV MEDICIN

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SAMARBEJDE I PALLIATIV MEDICIN"— Præsentationens transcript:

1 SAMARBEJDE I PALLIATIV MEDICIN
Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin Anna Weibull maj 2009 Billede Kim Jørsing

2 CASE mand 51 år Februar 2008 Indlægges akut med mavesmerter og tarmslyng (Afd. K, Randers). Man finder en ret udberedt cancer i tyndtarmen som dog kan opereres så man mener alt ondartet væv er væk. (Overflyttes til afd V, Århus Sygehus) Han kommer sig ret hurtigt, men er fortsat meget træt og i løbet af sommeren finder man ud af at han lider af en arvelig muskelsvindssygdom (udredes på neurologisk afd. F, Århus Sygehus) Anna Weibull maj 2009

3 CASE mand 51 år December 2008 Opereres for en nyretumor (urologisk afd. K, Århus sygehus) som man først troede var en metastase, men det viser sig at være en primær nyrecancer. Tumor fjernes, men der er problemer med muskelsygdommen i forbindelse med operation og narkose (beh. på respirationscenter Vest, Viborg) Anna Weibull maj 2009

4 CASE mand 51 år Januar-Februar 2009
Der er vedvarende og tiltagende smerter i højre skulder og i maven. Symptomerne i skulderen lader sig vanskeligt behandles. Vi prøver først pamol og almindelige gigtmidler som ibuprofen som han tåler godt, men de har kun marginal effekt. Morfin tåles ikke pga. muskelsygdommen. Adjuverende smertebehandling med antidepressiva og antiepileptika har enten ingen effekt eller svækker muskulaturen så meget at han ikke kan bruge dem. Anna Weibull maj 2009

5 CASE mand 51 år Februar 2009 Indlægges med begyndende tarmslyng (kir. Gastroenterologisk afd. L, Århus Sygehus) og udskrives igen efter en CT-scanning som er ia. Efter udskrivelsen har han nærmest lige så store smerter som inden. Hjemme prøver jeg i samarbejde med Palliative team, Århus sygehus at lave en meget langsom opstart af morfin for at behandle smerterne. Anna Weibull maj 2009

6 CASE mand 51 år Marts 2009 Indlægges akut på medicinsk visitations afsnit (MVA, Århus sygehus) med vand i lungesækken og blodmangel. Under indlæggelsen ses han af lungemediciner (med. Afd. M, Århus Sygehus) og ansvalig læge på afd. V. Det viser sig at canceren fra nyren nu er udbredt til hele maven og leveren og at det har været årsag til hans vedvarende stærke smerter. Han henvises nu til onkologisk afdeling D. Anna Weibull maj 2009

7 CASE mand 51 år April 2009 Der er i løbet af et år 9 sygehus afdelinger samt egen læge til at varetage behandlingen af vores patient. Han bliver nu sendt hjem og opstarter ambulant palliativ kemoterapi. Almentilstanden er rimelig, men han er meget træt og har brug for hjælp til at holde sammen på hvem, hvad og hvor. Anna Weibull maj 2009

8 CASE mand 51 år Hvornår blev han egentlig palliativ?
Hvem sørger for kontakt til hjemmeplejen? Er der brug for hjælpemidler? Kan han finde ud af sin medicin? Er der søgt terminaltilskud? Har han brug for at snakke med andre om forløbet? Eller er der nok personer blandet i hans forløb? Hvad med præst, psykolog, fysioterapeut, socialrådgiver, forsikringer, kræftens bekæmpelse og ….. Hvad med familien??? Og hvilke symptomer har han? Anna Weibull maj 2009

9 CASE mand 51 år Smerter Kvalme Åndenød Forstoppelse Træthed Angst
Ked-af-det-hed / depression? Søvnforstyrrelse Funktionsnedsættelse/inaktivitet Bekymring for hustruen Religiøs tvivl Anna Weibull maj 2009

10 Tovholderfunktionen Den praktiserende læge Kernefunktion Tovholder
Symptomdiagnostik Symptombehandler Henviser Vejleder Patientens advokat Anna Weibull maj 2009

11 Logistikken omkring den palliative patient i Almen Praksis
En ansvarlig læge Besøg patienten selv om han kan komme i klinikken Aftal hvis muligt at mødes med hjemmeplejen i hjemmet Tilgængelighed: telefonsvarer, akut tlf.nr., lægens tlf.nr.? Markering i journalen: ’prio’ ’pall’ **** Terminaltilskud ’Den sidste tid’ Aftal altid ny tid i kons eller besøg Handleplan Brug af symptomscreening? ESAS Tryghedskassen Anna Weibull maj 2009

12 HVORDAN GØR JEG? Ringer til pat med livstruende diagnose
Laver markering i journalen Udleverer mit tlf nr. når jeg skønner der er behov Aftaler altid ny tid Anna Weibull maj 2009 Billede Ida Jørsing

13 Samarbejde Patienten Pårørende Hjemmeplejen Sekundær sektoren
Palliative team Andre aktører (fx fysioterapeut, præst, psykolog) Anna Weibull maj 2009

14 Hvor kan den sidste tid være?
Hjemme Hos familiemedlem Hospice Lokalt plejehjem Aflastningsplads Sygehus Anna Weibull maj 2009 Billede Kim Jørsing

15 Hvordan henviser vi til hospice?
Den uafvendelig døende patient med behov for specialiceret palliativ indsats Send en henvisning Brug hospice hjemmeside Ring til hospice Fax til hospice Anna Weibull maj 2009

16 Henvisning til hospice
Den tilgrundliggende sygdom Gennemgået behandling Aktuel tilstand Hvilke behov for specialiseret pall. Indsats Aktuel behandling Aktuel medicin Netværk, sociale forhold Anna Weibull maj 2009

17 De pårørende Tilgængelighed Kendskab til patienten i klinikken
Tavshedspligten Anna Weibull maj 2009 Billede Kim Jørsing

18 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Anna Weibull maj 2009 Billede Kim Jørsing


Download ppt "SAMARBEJDE I PALLIATIV MEDICIN"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google